منابع ارشد ژنتیک وزارت علوم

 

 

منابع کنکور ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش ژنتیک

در مقوله معرفی کارشناسی ارشد زیست شناسی پرداختن به منابع کنکور آن یک ضرورت به شمار می آید. داشتن بهترین و مناسب ترین منابع در کنار یک برنامه ریزی منظم و منسجم همراه با مرورهای مکرر زیر نظر مشاوران متخصص و با تجربه، رمز موفقیت داوطلبان در کنکور ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 98 می باشد. مشاوران و به ویژه مشاور تخصصی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی موسسه 3گام، با توجه به شرایط هر داوطلب، بهترین منابع کنکور ارشد ژنتیک وزارت علوم موجود در بازار اعم از رفرنس، کتاب های کمک آموزشی و بانک های تست را در زیر معرفی کرده اند. 

 

 

منابع کنکور ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش ژنتیک: بیوشیمی

کتاب های رفرنس: بیوشیمی دولین، بیوشیمی لنینجر، بیوشمی استرایر

کتاب های کمک آموزشی: دکتر احسانی، پوران پژوهش، پروین پاسالار (انتشارات دیباگران)، چکیده بیوشیمی برای کنکور (انتشارات خسروی)، جزوه بیوشیمی دکتر جعفرنژاد

منابع تستی: گنجینه سوالات بیوشیمی (دکتر جعفرنژاد)، کتابخانه فرهنگ - IQB بیوشیمی  (انتشارات دکتر خلیلی)

 

منابع کنکور ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش ژنتیک: زیست شناسی سلولی و مولکولی

کتاب های رفرنس: زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش یا خلاصه زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش، مبانی زیست شناسی سلولی، (تالیف بروس آلبرتس، مترجم پروین پاسالار، انتشارات اندیشه رفیع)

کتاب های کمک آموزشی: زیست شناسی سلولی و مولکولی عبادی، زیست شناسی سلولی و مولکولی پوران پژوهش، جزوه زیست شناسی سلولی مولکولی انتشارات دکتر خلیلی، جزوه زیست شناسی سلولی مولکولی مرحوم نقوی، زیست شناسی سلولی و مولکولی برای کنکور (انتشارات خسروی)، زیست شناسی سلولی مولکولی نشر جامعه نگر

 مولکولی (انتشارات دکتر خلیلی)، سوالات زیست شناسی سلولی و مولکولی IQB سلولی و IQB

منابع تستی: دکتر عبادی (انتشارات کتابخانه فرهنگ)، کتاب پرسش های چهارگزینه ای زیست شناسی مولکولی مریم خالصی (انتشارات دیبا گران تهران)، کتاب بانک آزمون زیست سلولی و مولکولی و مهندسی ژنتیک کارشناسی ارشد وزارت بهداشت مهدوی نشر خسروی. 

 

 

منابع کنکور ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش ژنتیک: ژنتیک

کتاب های رفرنس: اصول ژنتیک پزشکی امری 2017، مترجم: دکتر محمدرضا نوری دلویی، انتشارات جامعه نگر– ژنتیک مولکولی پزشکی در هزاره سوم دو جلدی، دکتر محمدرضا نوری دلویی، انتشارات جامعه نگر - الگوریتم ژنتیک پزشکی، امیر محمدی، انتشارات جامعه نگر

کتاب های کمک آموزشی:

ژنتیک دکتر حسن اکرمی (خانه زیست شناسی)

ژنتیک و بیولوژی مولکولی مجتبی سهرابی

ژنتیک برای کنکور، انتشارات خسروی

مروری جامع بر ژنتیک کارشناسی ارشد نجات مهدیه نشر برای فردا

 جزوه ژنتیک پزشکی نجات مهدیه، موسسه نخبگان

کتاب چکیده ژنتیک پزشکی امری نجات مهدیه نشر برای فردا 

منابع تستی:

ژنتیک، انتشارات دکتر خلیلی IQB 

بانک جامع سوالات ژنتیک کارشناسی ارشد نجات مهدیه نشر برای فردا 

بانک آزمون ژنتیک انسانی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت مهدوی نشر خسروی

مجموعه سوالات ژنتیک کارشناسی ارشد و دکترا وزارت بهداشت سال 75 تا 95 انتشارات کتابخانه فرهنگ