دروس گرایش های ارشد شیمی

معرفی ارشد شیمی و به ویژه بررسی دروس گرایش های ارشد شیمی که شامل گرایش های شیمی پلیمر، شیمی فیزیک، شیمی تجزیه، شیمی معدنی، شبیمی آلی، شیمی دریا، آموزش شیمی، شیمی کاربردی، فیتوشیمی، نانوشیمی، شیمی فناوری اسانس، شیمی دارویی و شیمی پیشرانه ها به همراه تعداد واحدهای در این مطلب توسط مشاوران ارشد رشته شیمی 3گام آماده شده است. برای اطلاع از ظرفیت پذیرش گرایش های ارشد شیمی در دانشگاه های مختلف کشور و بازار کار و وضعیت استخدام آن ها می توانید با مشاور تخصصی کارشناسی ارشد رشته شیمی در ارتباط باشید.

برنامه ریزی و مدیریت زمان از مهم ترین عوامل موفقیت در کنکور ارشد 1400می باشد. دپارتمان مشاوران ارشد ما به داوطلبانی که در سیستم مشاوره و برنامه ریزی ما  ثبت نام می کنند در مورد نکات مطالعه، برنامه ریزی و مدیریت زمان یک جلسه مشاوره حضوری یا تلفنی ارائه می دهند. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این رشته مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد شیمی را مطالعه کنید.

 

 

برای دسترسی سریع تر به هر کدام از دروس گرایش های ارشد شیمی بر روی لینک های زیر کلیک نمایید.

دروس گرایش شیمی فیزیک

دروس گرایش آموزش شیمی

دروس گرایش شیمی آلی

دروس گرایش شیمی پلیمر

دروس گرایش شیمی دارویی

دروس گرایش شیمی فیتوشیمی 

دروس گرایش شیمی معدنی

دروس گرایش شیمی تجزیه

دروس گرایش شیمی کاربردی

دروس گرایش شیمی و فناوری اسانس

دروس گرایش شیمی پیشرانه

دروس گرایش شیمی دریا

دروس گرایش شیمی کاتالیست

دروس گرایش نانوشیمی

 

دروس گرایش شیمی فیزیک

دروس گرایش شیمی فیزیک شامل دروس جبرانی، دروس تخصصی الزامی و دروس تخصصی اختیاری می باشد. 

 

 

جدول دروس جبرانی  مقطع کارشناسی ارشد گرایش شیمی فیزیک

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

شیمی فیزیک 1

3

2

شیمی فیزیک 2

3

3

روش تحقیق

2

 

جدول دروس تخصصی الزامی مقطع کارشناسی ارشد گرایش شیمی فیزیک

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

شیمی فیزیک پیشرفته

3

2

شیمی معدنی پیشرفته

3

3

شیمی آلی پیشرفته

3

4

شیمی تجزیه پیشرفته

3

5

ترمودینامیک آماری1

3

6

شیمی کوانتومی2

3

7

سینتیک شیمیایی پیشرفته

3

 

جدول دروس تخصصی اختیاری مقطع کارشناسی ارشد گرایش شیمی فیزیک

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

شیمی سطح

3

2

فتوشیمی

3

3

مباحث نوین در شیمی فیزیک

1

4

شیمی محاسباتی

3

5

شیمی حالت جامد

3

6

شیمی آب

3

7

شیمی هسته ای

3

8

شیمی تابش

3

9

مقدمات و مباحث ویژه در نانوتکنولوژی

3

10

طیف سنجی مولکولی 1

3

 

انتخاب چهار درس از دروس تخصصی اختیاری به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی می باشد.

سمینار:  2 واحد

پایان نامه:  6 واحد

 

 

 

دروس گرایش آموزش شیمی

دروس گرایش آموزش شیمی شامل دروس تخصصی الزامی و دروس تخصصی اختیاری می باشد.

 

جدول دروس تخصصی الزامی مقطع کارشناسی ارشد گرایش آموزش شیمی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

اصول طراحی و تولید برنامه درسی شیمی

3

2

طراحی فعالیت های عملی - آزمایشگاهی

2

3

روش های ارزیابی در آموزش شیمی

2

4

روش ها و فنون تدریس علوم تجربی

3

5

طراحی و تولید واحد یادگیری

2

6

شیمی آلی پیشرفته

3

7

شیمی معدنی پیشرفته

3

 

جدول دروس تخصصی اختیاری مقطع کارشناسی ارشد گرایش آموزش شیمی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

کاربرد روانشناسی در آموزش

2

2

تاریخچه و مبانی آموزش علوم تجربی

3

3

نظارت و راهنمایی آموزشی

2

4

نظام های آموزش شیمی در جهان

3

5

فناوری اطلاعات و آموزش شیمی

2

6

آموزش شیمی و اجتماع

3

7

فلسفه علم

2

8

شیمی فیزیک پیشرفته

3

9

شیمی تجزیه پیشرفته

3

10

مبانی شیمی کوانتمی

3

 

 
انتخاب چهار درس از دروس تخصصی اختیاری به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی می باشد.

سمینار: 2 واحد

پایان نامه: 4 واحد

 

 

 

دروس گرایش شیمی آلی

دروس گرایش شیمی آلی شامل دروس جبرانی، دروس تخصصی الزامی و دروس تخصصی اختیاری می باشد.

 

جدول دروس جبرانی مقطع کارشناسی ارشد گرایش شیمی الی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

شیمی آلی 2

3

2

شیمی آلی 3

3

3

کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی

2

 

جدول دروس تخصصی الزامی مقطع کارشناسی ارشد گرایش شیمی آلی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

شیمی فیزیک پیشرفته

3

2

شیمی معدنی پیشرفته

3

3

شیمی آلی پیشرفته

3

4

شیمی تجزیه پیشرفته

3

5

روش های سنتز آلی

3

6

شیمی فیزیک آلی

3

 

جدول دروس تخصصی اختیاری مقطع کارشناسی ارشد گرایش شیمی آلی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

مقدمات و مباحث ویژه در نانوتکنولوژی

3

2

طیف سنجی مولکولی 1

3

3

مباحث نوین در شیمی آلی

1

4

شیمی محاسباتی

3

5

اصول بیوشیمی

3

6

شیمی آلی فلزی

3

7

شیمی دارویی

3

8

شیمی هتروسیکلیک

3

9

مبانی شیمی پلیمر

3

10

سنتز پلیمرها

3

 

سمینار: 2 واحد

پایان نامه:  6 واحد

 

 

 

دروس گرایش شیمی پلیمر

دروس گرایش شیمی پلیمر شامل دروس جبرانی، دروس تخصصی الزامی و دروس تخصصی اختیاری می باشد.

 

جدول دروس جبرانی مقطع کارشناسی ارشد گرایش شیمی پلیمر

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

مبانی پلیمر

3

2

شیمی آلی

3

3

کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی

3

4

زبان تخصصی شیمی

2

5

روش تحقیق

2

 

جدول دروس تخصصی الزامی مقطع کارشناسی ارشد گرایش شیمی پلیمر

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون

3

2

تکنولوژی پلیمر 1

3

3

شناسایی مواد پلیمری

3

 

جدول دروس تخصصی اختیاری مقطع کارشناسی ارشد گرایش شیمی پلیمر

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

سنتز پلیمر 1

3

2

پلیمرهای طبیعی

3

3

شیمی و تکنولوژی پوشش و چسب

3

4

شیمی فیزیک پلیمر 1

3

5

ارتباط ساختار و خواص پلیمر

3

6

بازیابی پلیمرها

3

7

تخریب و پایداری پلیمر

3

 
 
انتخاب چهار درس از دروس تخصصی اختیاری به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی می باشد.
 
سمینار:  2 واحد    

پایان نامه:  6 واحد

 

 

 

دروس گرایش شیمی دارویی

دروس گرایش شیمی دارویی شامل واحد دروس تخصصی الزامی و واحد دروس تخصصی اختیاری می باشد.

 

جدول دروس تخصصی الزامی مقطع کارشناسی ارشد گرایش شیمی دارویی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

شیمی آلی پیشرفته

3

2

مبانی سنتز در شیمی آلی

3

3

شیمی هتروسیکل

3

4

اصول بیوشیمی

3

5

شیمی دارویی 1

3

 

شیمی دارویی 2

3

 

جدول دروس تخصصی اختیاری مقطع کارشناسی ارشد گرایش شیمی دارویی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

شیمی دارویی و نانوتکنولوژی

3

2

شیمی ترکیبات طبیعی

3

3

شیمی سنتز ترکیبات طبیعی

3

4

شیمی محاسباتی و طراحی دارو

3

5

شیمی فیزیک آلی

3

6

مباحث نوین در شیمی دارویی

3

 

 

انتخاب چهار درس از دروس تخصصی اختیاری به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی می باشد.

سمینار:  2 واحد

پایان نامه:  6 واحد

 

 

 

دروس گرایش فیتوشیمی

دروس گرایش فیتوشیمی شامل دروس تخصصی الزامی و دروس تخصصی اختیاری می باشد.

 

جدول دروس تخصصی الزامی مقطع کارشناسی ارشد گرایش فیتوشیمی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

شیمی فیزیک پیشرفته

3

2

شیمی معدنی پیشرفته

3

3

شیمی آلی پیشرفته

3

4

شیمی تجزیه پیشرفته

3

5

روش های سنتز آلی

3

6

شیمی ترکیبات طبیعی

3

 

جدول دروس تخصصی اختیاری مقطع کارشناسی ارشد گرایش فیتوشیمی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

پیشرفتهای اخیر در شیمی ترکیبات طبیعی

3

2

مباحث نوین در فیتوشیمی

3

3

اصول بیوشیمی

3

4

شیمی دارویی

3

5

شیمی هتروسیکل

3

6

گیاه شناسی

3

7

شیمی فرآوری روغن های اسانسی

3

8

واکنشگاه ها (راکتورها)

3

9

کاربرد روشهای دستگاهی در جداسازی و شناسایی ترکیبات طبیعی

3

10

شیمی سنتز ترکیبات طبیعی

3

 

 

انتخاب چهار درس از دروس تخصصی اختیاری به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی می باشد.

سمینار:  1 واحد

پایان نامه:  6 واحد

 

 

 

دروس گرایش شیمی معدنی

دروس گرایش شیمی معدنی شامل دروس جبرانی، دروس تخصصی الزامی و دروس تخصصی اختیاری می باشد.

 

جدول دروس جبرانی مقطع کارشناسی ارشد گرایش شیمی معدنی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

شیمی معدنی 1

3

2

شیمی معدنی 2

4

3

کاربرد طیف   سنجی در شیمی آلی

2

4

روش تحقیق

2

 

جدول دروس تخصصی الزامی مقطع کارشناسی ارشد گرایش شیمی معدنی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

شیمی فیزیک پیشرفته

3

2

شیمی معدنی پیشرفته

3

3

شیمی آلی پیشرفته

3

4

شیمی تجزیه پیشرفته

3

5

سینتیک، ترمودینامیک و مکانیزم واکنش های معدنی

3

6

طیف سنجی در شیمی معدنی

3

7

شیمی فیزیک معدنی

3

 

جدول دروس تخصصی اختیاری مقطع کارشناسی ارشد گرایش شیمی معدنی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

مقدمات و مباحث ویژه در نانوتکنولوژی

3

2

بیوشیمی معدنی

3

3

مباحث نوین در شیمی معدنی

1

4

شیمی محاسباتی

3

5

کریستالوگرافی

3

6

شیمی آلی فلزی

3

7

شیمی حالت جامد

3

8

فتوشیمی

3

9

سنتز و شناسایی کمپلکسهای معدنی

4

10

کاربرد نظریه گروه ها در شیمی

3

 

 
انتخاب چهار درس از دروس تخصصی اختیاری  به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی می باشد.

سمینار:  2 واحد    

پایان نامه:  6 واحد

 

 

 

دروس گرایش شیمی تجزیه

دروس گرایش شیمی تجزیه شامل دروس جبرانی، دروس تخصصی الزامی و دروس تخصصی اختیاری می باشد.

 

جدول دروس جبرانی مقطع کارشناسی ارشد گرایش شیمی تجزیه

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

شیمی تجزیه 1

3

2

شیمی تجزیه 2

2

3

شیمی تجزیه دستگاهی

3

4

روش تحقیق

2

 

جدول دروس تخصصی الزامی مقطع کارشناسی ارشد گرایش شیمی تجزیه

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

شیمی فیزیک پیشرفته

3

2

شیمی معدنی پیشرفته

3

3

شیمی آلی پیشرفته

3

4

شیمی تجزیه پیشرفته

3

5

الکتروشیمی تجزیه ای

3

6

اسپکتروسکوپی تجزیه ای 1

3

7

روش های فیزیکی و شیمیایی جداسازی

3

 

جدول دروس تخصصی اختیاری مقطع کارشناسی ارشد گرایش شیمی تجزیه

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

مقدمات و مباحث ویژه در نانوتکنولوژی

3

2

تجزیه مقادیر بسیار کم

3

3

مباحث نوین در شیمی تجزیه

2

4

شیمی محاسباتی

3

5

کروماتوگرافی

2

6

اسپکتروسکوپی تجزیه ای 2

2

7

رادیوشیمی و کاربرد آن در شیمی تجزیه

2

8

کمپلکس ها در شیمی تجزیه

3

9

کابرد الکترونیک در دستگاههای شیمیایی

3

 

 

انتخاب چهار درس از دروس تخصصی اختیاری به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی می باشد.

سمینار:  2 واحد

پایان نامه:  6 واحد

 

 

 

دروس گرایش شیمی کاربردی

دروس گرایش شیمی کاربردی شامل دروس جبرانی، دروس تخصصی الزامی و دروس اختیاری می باشد.

 

جدول دروس جبرانی مقطع کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاربردی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

اصول محاسبات شیمی صنعتی

3

2

شیمی صنعتی 1

2

 

جدول دروس تخصصی الزامی مقطع کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاربردی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

واکنشگاه ها

3

2

طراحی آزمایش و افزایش مقیاس فرآیندها

3

3

یکی از دروس: شناسایی و تعیین ساختار مواد، شیمی فیزیک یشرفته، شیمی آلی پیشرفته یا شیمی تجزیه پیشرفته

3

 

جدول دروس اختیاری مقطع کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاربردی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

شیمی فیزیک پیشرفته

3

2

شیمی معدنی پیشرفته

3

3

شیمی آلی پیشرفته

3

4

شیمی تجزیه پیشرفته

3

5

شناسایی و تعیین ساختار مواد

3

6

شیمی سطح و حالت جامد

3

7

مواد فعال سطحی

3

8

فرآیندهای پتروشیمی

3

9

پدیدیه های انتقال

3

10

فناوری پلیمرها

3

11

کاتالیزورهای صنعتی

3

12

فرآیندهای تصفیه آب و پساب

3

13

خوردگی پیشرفته

3

14

فناوری کودهای شیمیایی و مواد ریزمغذی

3

15

واکنشگاههای زیستی

3

16

زیست فناوری محیط زیست

3

17

مبانی انرژیهای تجدیدپذیر

3

18

کنترل دستگاهی در صنعت شیمی

3

19

شیمی و فناوری مواد مرکب (کامپوزیت ها)

3

20

خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها

3

21

غشاها و فرآیندهای شیمیایی

3

22

شیمی صنایع غذایی پیشرفته

3

23

مباحث ویژه در شیمی کاربردی

3

 

 

 

 

دروس گرایش شیمی و فناوری اسانس

دروس گرایش شیمی و فناوری اسانس شامل واحد دروس الزامی، دروس الزامی تخصصی و دروس اختیاری می باشد.

 

جدول دروس الزامی مقطع کارشناسی ارشد گرایش شیمی و فناوری اسانس

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

شیمی آلی پیشرفته

3

2

شیمی تجزیه پیشرفته

3

3

شیمی هتروسیکل پیشرفته

3

 

جدول دروس الزامی تخصصی مقطع کارشناسی ارشد گرایش شیمی و فناوری اسانس

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

گیاه شناسی

3

2

شیمی اسانس و ترکیبات طبیعی

3

 

جدول دروس اختیاری (باید تا سقف 9 واحد اخذ شود) مقطع کارشناسی ارشد گرایش شیمی و فناوری اسانس

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

شیمی دارویی اسانس ها و ترکیبات طبیعی

3

2

روشهای جداسازی و تعیین ساختار

3

3

اسانسها و ترکیبات طبیعی

3

4

شیمی سنتز اسانس ها و ترکیبات طبیعی

3

5

کاربردهای اسانی و ترکیبات طبیعی

3

6

کنترل فیزیکوشیمیایی اسانسها و ترکیبات طبیعی

3

7

کنترل میکروبی اسانسها و ترکیبات طبیعی

3

8

کشت سلولی و بافت گیاهی

3

9

فیتوشیمی

3

 

 
دروس اختیاری گرایش شیمی و فناوری اسانس باید تا سقف 9 واحد اخذ شود.
 

 

 

دروس گرایش شیمی پیشرانه

دروس گرایش شیمی پیشرانه شامل دروس تخصصی الزامی، دروس تخصصی انتخابی، دروس تخصصی اختیاری می باشد.

 

جدول دروس تخصصی الزامی مقطع کارشناسی ارشد گرایش شیمی پیشرانه

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

پیشرانه ها

3

2

سوخت و احتراق پشرانه ها

3

3

ارزیابی خواص و کارایی پیشرانه ها

3

 

جدول دروس تخصصی انتخابی مقطع کارشناسی ارشد گرایش شیمی پیشرانه

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

شیمی آلی پیشرفته

3

2

شیمی تجزیه پیشرفته

3

3

شیمی فیزیک پیشرفته

3

4

شیمی معدنی پیشرفته

3

5

ریاضیات پیشرفته

3

 

جدول دروس تخصصی اختیاری مقطع کارشناسی ارشد گرایش شیمی پیشرانه

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

شیمی پلیمر پیشرانه ها

3

2

مباحث ویژه در پیشرانه ها

3

3

آنالیز و کنترل کیفیت پیشرانه ها

3

4

تحلیل نرم افزاری در طراحی و انتخاب پبشرانه ها

3

5

ایمنی در پیشرانه ها

3

6

فرآیندهای ساخت در پیشرانه ها

3

7

دروس تخصصی کارشناسی یا تحیلات تکمیلی سایر رشته ها

3

8

دروس تحصیلات تکمیلی مصوب دانشگاه با اطلاع کمیته برنامه ریزی

3

 

 

 

دروس گرایش شیمی دریا

دروس گرایش شیمی دریا شامل دروس الزامی و دروس اختیاری می باشد.

 

جدول دروس الزامی مقطع کارشناسی ارشد گرایش شیمی دریا

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

شیمی آلی پیشرفته

3

2

شیمی تجزیه پیشرفته

3

3

شیمی فیزیک پیشرفته

3

4

شیمی معدنی پیشرفته

3

5

اقینوس شناسی

3

6

شیمی آلاینده های دریا

3

7

روشهای نوین دستگاهی و جداسازی

3

 

جدول دروس اختیاری مقطع کارشناسی ارشد گرایش شیمی دریا

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

بیوشیمی

3

2

ژئوشیمی دریا

3

3

شیمی اتمسفر دریا

3

4

آنایز ترکیبات آلی دریا

3

5

سیکل بیوژئوشیمیایی دریا

3

6

بیولوژی دریا

3

 

 

 

دروس گرایش شیمی کاتالیست

دروس گرایش شیمی کاتالیست شامل دروس پایه، دروس تخصصی و دروس اختیاری می باشد.

 

جدول دروس پایه مقطع کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاتالیست

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

شیمی آلی پیشرفته

3

2

شیمی تجزیه پیشرفته

3

3

شیمی فیزیک پیشرفته

3

4

شیمی معدنی پیشرفته

3

 
دانشجو موظف است 6 واحد از دروس فوق را اخذ کند.

جدول دروس تخصصی مقطع کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاتالیست

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

سینتیک واکنشهای کاتالیستی

3

2

کاتالیزورهای همگن

3

3

شیمی سطح و کاتالیست

3

 

جدول دروس اختیاری مقطع کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاتالیست

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

طراحی رآکتورهای شیمیایی

3

2

کاربرد کاتالیزورها در سنتز ترکیبات آلی

3

3

شیمی سطوح مشترک

3

4

کاتالیست و محیط زیست

3

5

شیمی و تکنولوژی نفت

3

6

پتروشیمی و تکنولوژی آن

3

7

بیوکاتالیست و مدل های آن ها

3

8

شیمی محاسباتی در کاتالیست ها

3

9

مباحث نوین در کاتالیست ها

3

10

کاتالیزروهای صنعتی

3

11

شیمی حالت جامد

3

12

سمینار

1

 

 
دانشجو موظف است 9 واحد از دروس فوق را اخذ نماید.

 

 

دروس گرایش نانو شیمی

دروس گرایش نانو شیمی شامل دروس تخصصی الزامی و دروس تخصصی اختیاری می باشد.

جدول دروس تخصصی الزامی مقطع کارشناسی ارشد گرایش نانو شیمی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

ریاضیات پیشرفته در نانو تکنولوژی

3

2

مکانیک کوانتومی

3

3

اصول نانوتکنولوژی

3

 

جدول دروس تخصصی اختیاری مقطع کارشناسی ارشد گرایش نانو شیمی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

ترمو دینامیک آماری

3

2

پدیده‌های انتقال در نانو

3

3

بیونانوتکنولوژی

3

4

پدیده های سطحی در مقیاس نانو

3

5

ساخت و کاربرد مواد نانو

3

6

شیمی و تکنولوژی نانو

3

7

شبیه سازی در مقیاس نانو

3

 

 
انتخاب چهار درس از دروس تخصصی اختیاری به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی می باشد.

سمینار:  3 واحد

پایان نامه:  9 واحد