بهترین روش خواندن درس زیست سلولی مولکولی ارشد وزارت بهداشت

 

 

بهترین روش خواندن درس زیست سلولی مولکولی ارشد وزارت بهداشت

دروس و ضرایب کنکور ارشد پزشکی بیوشیمی بالینی و نحوه مطالعه آن ها با توجه به بالاتر بودن ضریب هر درس یکی از اولویت های داوطلبان کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی است. در این میان درس زیست سلولی مولکولی از اهمیت بالایی برخوردار بوده لذا بهترین روش خواندن درس زیست سلولی مولکولی ارشد وزارت بهداشت به دلیل حجم بالای مطالب، جزئی بودن نکات و فاصله زمانی زیاد بین مطالعه و کنکور، خواندن مرحله ای است.

 

معرفی کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی را در سایت 3گام مطالعه کنید تا نسبت به درس زیست سلولی مولکولی و سایر دروس آن شناخت کافی به دست آورید.

 

بهترین روش خواندن درس زیست سلولی مولکولی ارشد وزارت بهداشت - روش های  یادگیری

برنامه و روش 3گام برای قبولی در ارشد پزشکی رشته بیوشیمی بالینی برای خواندن این درس روش های یادگیری مرحله ای را پیشنهاد می کند. یادگیری فرآیندی چند مرحله ای است که طی آن مفاهیمی را فرا می گیریم. یادگیری، روش های مختلف دارد که بهتر است آن ها را بشناسیم. روش های یادگیری عبارتند از:

  • روش دیداری
  • روش شنیداری
  • روش شهودی
  • انفرادی 
  • جمعی 
  • اتفاقی 
  • پلکانی 

 

روش دیداری  

در روش دیداری مطالب بیشتر از طریق مطالعه، دیدن نمودارها و اشکال در ذهن ثبت می شوند.

روش شنیداری

در روش شنیداری اکثراً اطلاعات از طریق شنیدن به ذهن منتقل می شوند.

روش انفرادی

در روش انفرادی مطالب بیشتر توسط خود فرد مطالعه کننده و به صورت انفرادی مطالعه می شوند.

 

 

بهترین روش خواندن درس زیست سلولی مولکولی ارشد وزارت بهداشت، روش دیداری، شنیداری و انفرادی است.

 

روش خواندن درس زیست سلولی مولکولی ارشد وزارت بهداشت: دور اول مطالعه

در دور اول مطالعه، باید بر روی درک مطلب خود مبحث کار کنید. همچنین سعی در فهم مطالب ارائه شده داشته باشید و نکات مربوط به درس را به خوبی فرا بگیرید.

 

روش خواندن درس زیست سلولی مولکولی ارشد وزارت بهداشت: دوره تست زنی

 بلافاصله پس از دور اول مطالعه، دوره تست زنی باید آغاز شود. تست های موضوعی زیادی در زمینه ای که مطالعه کردید، بزنید و پاسخ نامه ی مربوط به تست ها را بلافاصله پس از خواندن هر تست به صورت کامل بخوانید و یاد بگیرید. این کار شمارا از مرحله ی درک مطلب به مرحله ی تسلط بر مبحث می رساند. تا این جای کار را اکثر داوطلبان انجام می دهند و تفاوت بین داوطلب موفق و ناموفق از مرحله ی بعد آغاز می شود.

 

روش خواندن درس زیست سلولی مولکولی ارشد وزارت بهداشت: مرحله تثبیت مطالب

 هر داوطلبی باید برای مرور مطالبی که مطالعه کرده، برنامه خاصی داشته باشد. مرحله تثبیت مطالب به روش های مختلفی میسر است. برخی افراد مرور مطالب را به صورت تصادفی انجام می دهند؛ یعنی در مواقعی که زمان آزاد دارند به یک باره و بدون هیچ نظم خاصی، مطالب درسی را مرور می کنند و سپس با این ذهنیت که درس را مرور کرده اند، مطالب را به دست فراموشی می سپارند. در حالی که این روش مرور، کوچک ترین سودی برای فرد نخواهد داشت و صرفا هدر دادن زمان و انرژی است. باید برنامه مدونی با تعیین فاصله های زمانی منطقی پس از هر بار مرور یا مطالعه برای هر درس تعیین شود. استفاده از الگوی جعبه لایتنر می تواند برای تثبیت مطالب در خانه های حافظه مفید باشد.

برای اطلاع از بهترین روش مطالعه دروس ارشد بیوشیمی وزارت بهداشت و ارتباط با مشاوران ارشد بیوشیمی بالینی 3گام در پنل مشاوره و برنامه ریزی ما ثبت نام نمایید.