ارشد مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک

 

 

ارشد مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک

ارشد مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک، علم استفاده از اصول الکتریکی، مغناطیسی و الکترومغناطیسی در حوزه پزشکی است. هدف این رشته تربیت متخصصانی است که با بهره گیری از علوم پایه و مهندسی در حوزه برق و کامپیوتر بتوانند از عهده تجهیز، نگهداری و طراحی دستگاه های پزشکی برآیند. از سوی دیگر این متخصصان می توانند با الهام گرفتن از مکانیزم های زیستی و طبیعی، روش های مهندسی جدیدی را ایجاد نمایند. این متخصصان علاوه بر تسلط به تمامی گرایش های مهندسی برق به ویژه گرایش الکترونیک در مقطع کارشناسی و گرایش های کنترل و مخابرات در مقاطع بالاتر، از برخی از شاخه های مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات نیز در علم مهندسی پزشکی بهره می برند.

 

 

بازار کار مهندسی پزشکی بیوالکتریک

بازار کار مهندسی پزشکی بیوالکتریک نسبت به سایر گرایش های مهندسی برق در جایگاه بهتری قرار دارد. در ایران بازار کار مهندسی پزشکی بیوالکتریک نیز از جایگاه خوبی برخوردار است. بسیاری از فارغ التحصیلان مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک و حتی دانشجویان این رشته جذب بازار کار می شوند. زمینه های فعالیت متخصصان این رشته، پردازش سیگنال های حیاتی، پردازش تصاویر پزشکی و سیستم های تصویر برداری، پردازش صوت و گفتار و طراحی سیستم های گفتار درمانی جهت کمک به معلولین گفتاری، مدل سازی سیستم های بیولوژیک، طراحی بخش های الکترونیکی و کنترل اعضا و اندام مصنوعی و ساخت وسایل توان بخشی، ثبت سیگنال های حیاتی و طراحی سیستم های تصویر گر بیمارستانی، طراحی و ساخت سیستم های درمانی و آزمایشگاهی پزشکی می باشد.

از آنجا که مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک در مقطع ارشد دارای بازار کار خوب و رو به رشدی در ایران است لذا رقابت برای قبولی در این مقطع هم فشرده است به ویژه که این رقابت در کنکور ارشد وزارت بهداشت بیشتر به چشم می خورد. به داوطلبان توصیه می کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کنکور ارشد وزارت بهداشت رشته مهندسی پزشکی و سایر موارد لازم مطالب زیر را در سایت 3گام مطالعه کنند:

رشته های مجاز برای کنکور ارشد مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)​

 

تعداد واحدهای دروس مهندسی پزشکی بیوالکتریک

تعداد واحدهای دروس مهندسی پزشکی بیوالکتریک، 32 واحد درسی و تحقیقاتی است. تعداد واحدهای دروس مهندسی پزشکی بیوالکتریک به شرح زیر می باشد:

دروس اختصاصی اجباری: 17 واحد

دروس اختصاصی اختیاری: 9 واحد

پایان نامه: 6 واحد

علاوه بر موارد فوق، هر دانشجو موظف است دروسی را که کمیته تحصیلات تکمیلی برای او به عنوان جبرانی در نظر می گیرد بگذراند. گذراندن این دروس برای کلیه دانشجویان به عنوان دروس کمبود یا جبرانی الزامی می باشد.

 

 

چارت درسی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک

چارت درسی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک شامل دروس جبرانی، دروس اصلی و دروس اختیاری می باشد.

 

دروس ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک: دروس جبرانی

جدول زیر دروس جبرانی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک به تفکیک تعداد واحد و ساعات واحدهای نظری و عملی می باشد.

 

جدول دروس جبرانی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک

 

ساعت

کد درس

عنوان درس

تعداد واحد

نظری

عملی

جمع

01

فیزیولوژی

2

34

-

34

02

آناتومی

2

34

-

34

03

ریاضیات مهندسی

2

34

-

34

04

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

2

34

-

34

05

ایمنی و حفاظت الکتریکی

2

34

-

34

06

سیگنال‌ها و سیستم‌ها

2

34

-

34

07

 سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

1

9

17

26

08

تجهیزات بیمارستانی

2

34

-

34

جمع

15

 

 

دروس ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک: دروس اختصاصی اجباری

جدول زیر دروس اختصاصی اجباری کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک، به تفکیک تعداد واحد و ساعات واحدهای نظری و عملی می باشد.

 

 

جدول دروس اختصاصی اجباری ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک

 

ساعت

پیش نیاز

کد درس

عنوان درس

تعداد واحد

نظری

عملی

جمع

09

مدیریت فنی تجهیزات و استانداردهای ایمنی پزشکی

3

51

-

51

-

10

فن آوری اطلاعات و کاربرد آن در پزشکی

3

51

-

51

-

11

ابزار دقیق پزشکی

2

34

-

34

-

12

فرآیندهای فیزیولوژیک

2

34

-

34

-

13

آزمایشگاه مهندسی بالینی 1

1

-

34

34

11

14

آزمایشگاه مهندسی بالینی 2

1

-

34

34

09 و 13

15

کارآموزی 1

5/1

-

77

77

-

16

کارآموزی 2

5/1

-

77

77

-

17

سمینار

2

34

-

34

-

18

پایان نامه

6

-

-

-

-

جمع

23

 

 

 

دروس ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک: دروس اختصاصی اختیاری

جدول زیر دروس اختصاصی اختیاری کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک، به تفکیک تعداد واحد و ساعات واحدهای نظری و عملی می باشد.

 

جدول دروس اختصاصی اختیاری ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک

 

ساعت

پیش نیاز

کد درس

عنوان درس

تعداد واحد

نظری

عملی

جمع

19

انفورماتیک پزشکی

3

51

-

51

10

20

لیزر و کاربردهای آن در مهندسی پزشکی

3

51

-

51

-

21

بیومکانیک بالینی

3

51

-

51

-

22

فراصورت در پزشکی

3

51

-

51

-

23

تصویرگری پزشکی و پردازش تصویر

3

51

-

51

-

24

شبیه سازی و مدلسازی سیستم های بیولوژیکی

3

51

-

51

به تشخیص استاد راهنما

25

پردازش سیگنالهای حیاتی

3

51

-

51

-

26

بیومتریال

3

51

-

51

-

27

مباحث ویژه در مهندسی پزشکی

3

51

-

51

به تشخیص استاد راهنما

جمع

 

 

26

 

 

 

 

دانشجو موظف به گذراندن 9 واحد درسی از واحدهای دروس اختیاری ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک می باشد.   

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) در دوره های عادی و شهریه پرداز در دانشگاه های مختل کشور ارائه می شود لذا داشتن اطلاعات کافی در مورد این ظرفیت ها به تفکیک دانشگاه های کشور می تواند به داوطلبان این رشته کمک کند که با آگاهی بیشتر تصمیم گیری کنند.