کارنامه قبول شدگان ارشد میکروب شناسی پزشکی ( میکروبیولوژی ) 96

 

کارنامه قبول شدگان ارشد میکروب شناسی پزشکی ( میکروبیولوژی ) 97، در جدول زیر آورده شده است. رتبه ارشد میکروب شناسی پزشکی ( میکروبیولوژی )  97، جمع نمرات مربوط به درصدها و در نهایت محاسبه تراز می باشد.

داوطلبان ارشد میکروب شناسی پزشکی ( میکروبیولوژی )  98، باید براساس رتبه ها و درصدهای خود تصمیم به انتخاب رشته بگیرند. پس از دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 98، باید نسبت به چیدمان و اولویت بندی انتخابهای خود اقدام کنید. توصیه می شود قبل از اقدام به نهایی کردن انتخاب رشته ارشد بهداشت 98، نکاتی را که در باب مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت 97 نوشته ایم را مطالعه کنید.  

 

 

نمونه کارنامه ارشد میکروب شناسی پزشکی ( میکروبیولوژی )  97

رتبه باکتری شناسی (ضریب 5) ویروس شناسی (1/5) انگل شناسی(ضریب 1) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب1) ایمونولوژی(ضریب 1/5) قارچ شناسی (ضریب 1) زبان (ضریب2)
2 45 76.667 71.667 0 75 0 80
5 15 5 35 12.963 66.667 23.333 0
30 38.333 66.667 18.333 0 33.333 41.667 67.5
181 16.667 51.667 46.667 22.222 13.333 40 12.5
263 0 73.333 0 3.704 60 0 29.167
420 5 20 8.333 25.926 21.667 0 28.333

 

نمونه کارنامه ارشد میکروب شناسی پزشکی ( میکروبیولوژی )  96

رتبه باکتری شناسی (ضریب 5) ویروس شناسی (ضریب1/5) انگل شناسی (ضریب 1) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب1) ایمونولوژی (ضریب 1/5) قارچ شناسی (ضریب 1) زبان (ضریب2)
3 76 68 67 51 73 45 62
7 59.649 80 1.667 15.789 71.667 20 53
9 50.877 90 5 42.105 71.667 31.667 35.823
10 50.887 68.333 40 26.316 60 26.667 55.833
14 57.895 83.323 0 17.544 60 0 32.5
54 24.561 55 48.333 17.544 31.667 36.667 60.833
64 60 58 32 58 59 31 40
66 19.298 76.667 35 22.807 76.667 0 32.5
117 0 100 15 38.596 45 0 54.167

کارنامه ارشد میکروب شناسی پزشکی ( میکروبیولوژی )98، بعد از انتشار نتایج اولیه در سایت سنجش پزشکی، در اواسط مرداد ماه سال 98، توسط داوطلب ارشد میکروب شناسی پزشکی (میکروبیولوژی)دریافت می شود. این کارنامه ارشد میکروب شناسی پزشکی ( میکروبیولوژی ) برای انتخاب رشته محل ارشد وزرات بهداشت 98 باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مهم ترین اطلاعاتی که باید داشته باشید این است که آخرین رتبه قبولی ارشد میکروب شناسی پزشکی ( میکروبیولوژی ) 97 چه رتبه ای بوده است. در جدول زیر برخی از قبولی های ارشد میکروب شناسی پزشکی ( میکروبیولوژی ) 96 آورده شده است.

 

رتبه های قبولی ارشد میکروب شناسی پزشکی ( میکروبیولوژی )96

رتبه های قبولی ارشد میکروب شناسی پزشکی ( میکروبیولوژی ) 96 را در جدول زیر برای شما آماده کرده ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی با محل قبولی به فاکتورهای اولویت بندی داوطلبان و سهمیه داوطلب در آزمون ارشد بهداشت 96 بستگی دارد. اولویت بندی انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 97، اگر در اولویت بندی اشتباه کنید ممکن است در شانس قبولی بدتری نسبت به شانس واقعی خودتان قبول شوید. مشاوره انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی به شما کمک می کند تا به درستی با توجه به رتبه خود، بهترین انتخابها را با دقیق ترین چیدمان انجام دهید.

 

رتبه قبولی ارشد میکروب شناسی پزشکی ( میکروبیولوژی )96

رتبه رشته محل قبولی
7 میکروب شناسی پزشکی (میکروبیولوژی ) دانشکده پزشکی
21 میکروب شناسی پزشکی (میکروبیولوژی ) دانشگاه تهران
23 میکروب شناسی پزشکی (میکروبیولوژی ) دانشگاه شاهد
28 میکروب شناسی پزشکی (میکروبیولوژی ) دانشگاه تهران
40 میکروب شناسی پزشکی (میکروبیولوژی ) دانشکده بهداشت
42 میکروب شناسی پزشکی (میکروبیولوژی ) شهید بهشتی
49 میکروب شناسی پزشکی (میکروبیولوژی ) دانشگاه اهواز
52 میکروب شناسی پزشکی (میکروبیولوژی ) دانشگاه اردبیل
58 میکروب شناسی پزشکی (میکروبیولوژی ) موسسه سرم سازی رازی
60 میکروب شناسی پزشکی (میکروبیولوژی ) دانشگاه کرمانشاه با پرداخت شهریه
66 میکروب شناسی پزشکی (میکروبیولوژی ) علوم پزشکی البرز
77 میکروب شناسی پزشکی (میکروبیولوژی ) دانشگاه همدان
79 میکروب شناسی پزشکی (میکروبیولوژی ) علوم پزشکی البرز
92 میکروب شناسی پزشکی (میکروبیولوژی ) شهید بهشتی با پرداخت شهریه
135 میکروب شناسی پزشکی (میکروبیولوژی ) دانشگاه کاشان
143 میکروب شناسی پزشکی (میکروبیولوژی ) دانشگاه یاسوج
185 میکروب شناسی پزشکی (میکروبیولوژی ) دانشگاه مازندران
186 میکروب شناسی پزشکی (میکروبیولوژی ) دانشگاه بابل

برای دریافت  اطلاعات تکمیلی درباره رشته میکروبیولوژی (میکروب شناسی) می توانید مطلب رشته های مجاز برای کنکور ارشد میکروب شناسی - لیست کامل مدارک مورد پذیرش میکروب شناسی را در سایت 3گام بخوانید.