برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات

در جداول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 1401 و سال های قبل از آن را می توانید مشاهده کنید. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد زراعت و اصلاح نباتات کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد  زراعت و اصلاح نباتات سال 1401

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی
26 ژنتیک و به نژادی گیاهی - ژنتیک و به نژادی گیاهی روزانه - دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج)
24 فیزیولوژی گیاهان زراعی - فیزیولوژی گیاهان زراعی روزانه - دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج)
32 اگرو اکولوژیک - اگرو اکولوژی مشترک - دانشگاه فردوسی مشهد

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد  زراعت و اصلاح نباتات سال 1400

رتبه نام زیرگرایش محل قبولی
39 ژنتیک و به نژادی گیاهی  - ژنتیک و به نژادی گیاهی روزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
42 ژنتیک و به نژادی گیاهی  - ژنتیک و به نژادی گیاهی روزانه - دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج)
321 ژنتیک و به نژادی گیاهی  - ژنتیک و به نژادی گیاهی نوبت دوم - دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت)
20 اکولوژی گیاهان زراعی  - اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی روزانه - دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج)
10 اگرو اکولوژیک  - اگرو اکولوژی روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
35 اگرو اکولوژیک  - اگرو اکولوژی روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد  زراعت و اصلاح نباتات سال 99

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی  
820 ژنتیک و به نژادی گیاهی شبانه - دانشگاه یاسوج

 

 

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد  زراعت و اصلاح نباتات سال 97

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
45 ژنتیک و به نژادی گیاهی روزانه- دانشگاه تبریز
67 علوم و تکنولوژی بذر روزانه- دانشگاه فردوسی مشهد
111 اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز روزانه- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
125 اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی روزانه- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
140 ژنتیک و به نژادی گیاهی روزانه- دانشگاه بوعلی سینا - همدان
145 اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز روزانه- دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج)
154 فیزیولوژی گیاهان زراعی روزانه- دانشگاه ایلام
201 اگرو اکولوژی روزانه- دانشگاه فردوسی مشهد
210 فیزیولوژی گیاهان زراعی روزانه- دانشگاه رازی - کرمانشاه
215 ژنتیک و به نژادی گیاهی روزانه- دانشگاه شهید چمران - اهواز
240 اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز روزانه- دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج)
259 ژنتیک و به نژادی گیاهی روزانه- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
285 فیزیولوژی گیاهان زراعی روزانه- دانشگاه بوعلی سینا - همدان
425 اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی روزانه- دانشگاه بوعلی سینا - همدان
426 اگرو اکولوژی روزانه- دانشگاه شهید چمران - اهواز
456 علوم و تکنولوژی بذر روزانه- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز
477 فیزیولوژی گیاهان زراعی روزانه- دانشگاه ارومیه
499 ژنتیک و به نژادی گیاهی روزانه- دانشگاه مراغه
598 اگرو اکولوژی روزانه- دانشگاه مراغه
651 فیزیولوژی گیاهان زراعی روزانه- دانشگاه زنجان
688 اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز نوبت دوم- دانشگاه فردوسی مشهد
725 اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی نوبت دوم- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
730 علوم و تکنولوژی بذر روزانه- دانشگاه شهرکرد
735 فیزیولوژی گیاهان زراعی روزانه- دانشگاه شیراز
790 ژنتیک و به نژادی گیاهی روزانه- دانشگاه زابل
900 اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی نوبت دوم- دانشگاه لرستان - خرم آباد
985 ژنتیک و به نژادی گیاهی نوبت دوم- دانشگاه تبریز
1083 اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی نوبت دوم- دانشکده کشاورزی شیروان

 

 

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد  زراعت و اصلاح نباتات سال 96

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
1911 ژنتیک وبه نژادی گیاهی پردیس خودگردان-دانشگاه زابل
157 مهندسی زراعت نوبت دوم-دانشگاه تربیت مدرس
164 مهندسی زراعت روزانه-دانشگاه تبریز
175 مهندسی زراعت نوبت دوم-دانشگاه تهران
2138 مهندسی زراعت پردیس خودگردان-دانشگاه ارومیه
2145 مهندسی زراعت پردیس خودگردان-دانشگاه ارومیه
1998 علوم وتکنولوژی بذر غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی -واحدکاشمر
175 کشاورزی اکولوژیک روزانه-دانشگاه شیراز