رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی

تعداد بازدید 38626 دفعه

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 98 و سال های گذشته را در اینجا می توانید ببینید. اطلاعات رتبه و محل قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در سال گذشته، برای این که شما شرایط قبولی خود را در انتخاب رشته و آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 99 ارزیابی کنید بسیار اهمیت داد.

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی

در جداول زیر رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی را مشاهده می کنید این اطلاعات کاملا بر اساس کارنامه های واقعی و قبولی های سال های گذشته داوطلبان کنکور ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی می باشد. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد زیست سلولی و مولکولی کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. 
 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

 

برای اطلاع از ویژگی ها و استفاده از ربات تخمین رتبه کارشناسی ارشد کلیک کنید.

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشدزیست شناسی سلولی و مولکولی 98

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 98 را مشاهده می کنید. این اطلاعات برای داوطلبان زیست شناسی سلولی و مولکولی ضروری است؛ قابل ذکر است که در مصاحبه با رتبه های برتر ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی مشخص شده است که توجه به این اطلاعات ضروری است.
 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 98

رتبه نام زیرگرایش  محل قبولی 
20 زیست شناسی سلولی و مولکولی روزانه - دانشگاه تهران
82 ریززیست فناوری نوبت دوم - دانشگاه تهران
159 زیست شناسی سلولی و مولکولی روزانه - دانشگاه اصفهان
199 زیست شناسی سلولی و مولکولی نوبت دوم - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
308 زیست شناسی سلولی و مولکولی نوبت دوم - دانشگاه اصفهان
400 زیست شناسی سلولی و مولکولی روزانه - دانشگاه تبریز
740 زیست شناسی سلولی و مولکولی روزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
1040 زیست شناسی سلولی و مولکولی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1429 زیست شناسی سلولی و مولکولی پردیس خودگردان - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
23 ژنتیک روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
64 ژنتیک نوبت دوم - دانشگاه اصفهان
171 ژنتیک روزانه - دانشگاه یزد
342 ژنتیک نوبت دوم - دانشگاه تبریز
366 ژنتیک نوبت دوم - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
1325 ژنتیک پردیس خودگردان - دانشگاه گیلان - رشت
5220 ژنتیک غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز
60 میکروبیولوژی محیطی روزانه - دانشگاه تهران
139 میکروب های بیماریزا روزانه - دانشگاه تبریز
239 میکروبیولوژی صنعتی نوبت دوم - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
404 میکروب های بیماریزا روزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
1899 میکروبیولوژی محیطی پردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
8060 میکروب های بیماریزا غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه
57 بیوشیمی روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
130 بیوشیمی روزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
164 بیوشیمی نوبت دوم - دانشگاه تهران
289 بیوشیمی روزانه - دانشگاه اراک
375 بیوشیمی روزانه - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
506 بیوشیمی روزانه - دانشگاه شهرکرد
666 بیوشیمی نوبت دوم - دانشگاه زنجان
886 بیوشیمی روزانه - دانشگاه کردستان - سنندج
1204 بیوشیمی پردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
2550 بیوشیمی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان
183 بیوفیزیک روزانه - دانشگاه الزهرا(س)
1676 بیوفیزیک پردیس خودگردان - دانشگاه تربیت مدرس
94 زیست فناوری میکروبی و ملکولی - میکروبی روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
422 زیست فناوری میکروبی و ملکولی - میکروبی نوبت دوم - دانشگاه اصفهان
1069 زیست فناوری میکروبی و ملکولی - میکروبی پردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1711 زیست فناوری میکروبی و ملکولی - میکروبی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشدزیست شناسی سلولی و مولکولی 97

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 97 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 97

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
57 بیوشیمی روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
203 دکترای پیوسته بیوشیمی روزانه- مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان
299 بیوشیمی روزانه- دانشگاه فردوسی مشهد
326 بیوشیمی روزانه- دانشگاه الزهرا(س)
827 بیوشیمی روزانه- دانشگاه ارومیه
958 بیوشیمی روزانه- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
1174 بیوشیمی روزانه- دانشگاه شهید باهنر - کرمان
1243 بیوشیمی نوبت دوم- دانشگاه زنجان
1725 بیوشیمی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق
7815 بیوشیمی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز
380 بیوفیزیک روزانه- دانشگاه الزهرا(س)
1101 بیوفیزیک نوبت دوم- دانشگاه تبریز
4170 بیوفیزیک پردیس- دانشگاه تبریز
111 میکروبی روزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
287 صنعت و محیط زیست روزانه- دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
434 صنعت و محیط زیست روزانه- پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
704 میکروبی نوبت دوم- دانشگاه اصفهان
1198 میکروبی روزانه- دانشگاه مراغه
8135 میکروبی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری
621 دریا روزانه- دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
1905 دریا نوبت دوم- دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
62 ژنتیک روزانه- دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
277 ژنتیک روزانه- دانشگاه تبریز
517 ژنتیک پردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
634 ژنتیک نوبت دوم- دانشگاه شهید باهنر - کرمان
851 ژنتیک روزانه- دانشگاه گنبد
2014 ژنتیک نوبت دوم- دانشگاه زابل
4570 ژنتیک غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری
8920 ژنتیک غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه
60 ریززیست فناوری روزانه- دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
125 ریززیست فناوری روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
231 زیست شناسی سلولی و مولکولی روزانه- پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
453 زیست شناسی سلولی و مولکولی روزانه- دانشگاه فردوسی مشهد
627 زیست شناسی سلولی و مولکولی نوبت دوم- دانشگاه اصفهان
1131 زیست شناسی سلولی و مولکولی روزانه- دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
1265 ریززیست فناوری پردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1545 زیست شناسی سلولی و مولکولی نوبت دوم- دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
9926 زیست شناسی سلولی و مولکولی غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد
55 میکروب های بیماریزا روزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
154 میکروب های بیماریزا روزانه- دانشگاه الزهرا(س)
332 میکروبیولوژی صنعتی روزانه- دانشگاه الزهرا(س)
485 میکروبیولوژی صنعتی نوبت دوم- دانشگاه الزهرا(س)
612 میکروبیولوژی محیطی روزانه- دانشگاه فردوسی مشهد
765 میکروب های بیماریزا نوبت دوم- دانشگاه تبریز
970 میکروبیولوژی صنعتی نوبت دوم- دانشگاه تبریز
1255 میکروبیولوژی محیطی نوبت دوم- دانشگاه شهید باهنر - کرمان
3846 میکروب های بیماریزا غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
7315 میکروب های بیماریزا غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز
433 نانوبیوممتیک (نانوزیست الهام) نوبت دوم- دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشدزیست شناسی سلولی و مولکولی 96

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 96 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 96

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
18 علوم سلولی ومولکولی روزانه-دانشگاه تهران
98 ریززیست فناوری نوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
277 علوم سلولی ومولکولی روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد
284 علوم سلولی ومولکولی نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
334 علوم سلولی ومولکولی روزانه-دانشگاه تبریز
607 علوم سلولی ومولکولی نوبت دوم-دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل
795 علوم سلولی ومولکولی روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار
813 علوم سلولی ومولکولی روزانه-دانشگاه رازی -کرمانشاه
51 ژنتیک روزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران
69 ژنتیک روزانه-دانشگاه اصفهان
277 ژنتیک روزانه-دانشگاه یزد
588 ژنتیک نوبت دوم-دانشگاه گیلان -رشت
619 ژنتیک نوبت دوم-دانشگاه یزد
720 ژنتیک نوبت دوم-دانشگاه تبریز
722 ژنتیک روزانه-دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان
2087 ژنتیک پردیس خودگردان-دانشگاه تبریز
4637 ژنتیک غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی نوردانش -میمه
265 میکروبیولوژی روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد
310 میکروبیولوژی روزانه-دانشگاه اصفهان
328 میکروبیولوژی روزانه-دانشگاه تبریز
437 میکروبیولوژی نوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد
755 میکروبیولوژی نوبت دوم-دانشگاه شهیدباهنر-کرمان
2154 میکروبیولوژی پردیس خودگردان-دانشگاه تبریز
4444 میکروبیولوژی غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی -تبریز
104 بیوشیمی روزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران
276 بیوشیمی نوبت دوم-دانشگاه تهران
341 بیوشیمی روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد
345 بیوشیمی نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
597 بیوشیمی روزانه-دانشگاه اراک
696 بیوشیمی روزانه-دانشگاه کاشان
963 بیوشیمی روزانه-دانشگاه شهیدباهنر-کرمان
1047 بیوشیمی نوبت دوم-دانشگاه کاشان
1060 بیوشیمی نوبت دوم-دانشگاه شهیدباهنر-کرمان
1597 بیوشیمی نوبت دوم-دانشگاه اراک
4216 بیوفیزیک پردیس خودگردان-دانشگاه تبریز
397 میکروبی روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد
547 میکروبی نوبت دوم-پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک وزیست فناوری
678 میکروبی روزانه-دانشگاه سمنان
707 میکروبی روزانه-دانشگاه شهرکرد
730 میکروبی نوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد
750 میکروبی روزانه-دانشگاه مراغه
754 میکروبی پردیس خودگردان-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
895 میکروبی نوبت دوم-دانشگاه مراغه
6175 میکروبی غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی -تبریز
5598 دریا پردیس خودگردان-دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

سایر بخش های زیست شناسی سلولی مولکولی

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید
 • تصویر فرد

  مریم‏ - 99/5/27

  سلام وقت بخیر با رتبه 5000 میکروبیولوژى شانس قبول تو چه دانشگاه هایی رو دارم؟

 • تصویر فرد

  فاطمه‏ - 99/5/22

  سلام میخواستم بپرسم با رتبه ۱۸۰ سهمیه ایثارگران ۵ درصد ، شبانه میکروبیولوژی جایی میشه قبول شد؟؟

 • تصویر فرد

  سحر‏ - 99/3/17

  سلام من لیسانس زیست شناسی گرایش گیاهی دارم.میخوام برای ارشدژنتیک شرکت کنم.بایدچکارکنم؟خواهش میکنم راهنماییم کنید!!

 • تصویر فرد

  m.h‏ - 98/5/26

  سلام رتبه ۹۰۰ژنتیک مولکولی یزد رو میاره?شبانه

 • تصویر فرد

  فرزاد پناه علی‏ - 98/5/15

  سلام با رتبه ۷۷ سهمیه و تراز ۴۴۰۰ میشه زیست فناوری الهام تهران قبول شد اصلن احتمال قبولی تو تربیت مدرس،بهشتی،تهران،هست؟

 • تصویر فرد

  فرانک فرهمند‏ - 98/5/16

  سلام. وقت بخیر. سهمیه چند درصد؟ احتمال شبانه و پردیس مدرس و پردیس بهشتی هست

 • تصویر فرد

  دنّیا‏ - 98/4/18

  با رتبه ۴۰۰چی میشه قبول شد

 • تصویر فرد

  فرانک فرهمند‏ - 98/5/15

  سلام. وقت بخیر. بستگی داره کدوم دانشگاه ها و شهر ها مدنظرتون باشه و این رتبه تو کدوم گرایش باشه. برای بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی و سلولی شانس بیشتری در دانشگاه های خوب داربن.

 • تصویر فرد

  سرور‏ - 97/6/13

  با رتبه ٦٥٢٥ دانشگاه ازاد چه رشته اي قبول ميشم؟ايا ژنتيك ازاد ميارم؟

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc