برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

در جداول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) سال 1401 و سال های قبل از آن را می توانید مشاهده کنید. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد فناوری اطلاعات یا آی تی (IT) کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. برای کسب اطلاعات بیشتر مربوط به تخمین رتبه در مقطع کارشناسی ارشد می توانید مطلب تخمین رتبه کارشناسی ارشد را مطالعه کنید.

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) سال 1401 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) سال 1401 را در جدول زیر مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند. علاوه بر جداولی که در ادامه آمده است مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) هم برای داوطلبان مفید خواهد بود.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) سال 1401

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی
20 تجارت الکترونیک و IT - مهندسی فناوری اطلاعات روزانه - دانشگاه تهران
34 تجارت الکترونیک و IT - سامانه های شبکه ای روزانه - دانشگاه تهران - دانشکده علوم و فنون نوین
174 تجارت الکترونیک و IT - سامانه های شبکه ای روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
326 تجارت الکترونیک و IT - مدیریت سیستم های اطلاعاتی روزانه - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
396 تجارت الکترونیک و IT - تجارت الکترونیکی مجازی دولتی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
466 تجارت الکترونیک و IT - مهندسی فناوری اطلاعات پردیس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
549 تجارت الکترونیک و IT - مدیریت سیستم های اطلاعاتی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
554 تجارت الکترونیک و IT - تجارت الکترونیکی پردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
563 تجارت الکترونیک و IT - مدیریت سیستم های اطلاعاتی مجازی دولتی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
621 تجارت الکترونیک و IT - سیستم های چندرسانه ای روزانه - دانشگاه رازی - کرمانشاه
717 تجارت الکترونیک و IT - تجارت الکترونیکی مجازی دولتی - دانشگاه شیراز
803 تجارت الکترونیک و IT - تجارت الکترونیکی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
817 تجارت الکترونیک و IT - تجارت الکترونیکی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
838 تجارت الکترونیک و IT - تجارت الکترونیکی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
887 تجارت الکترونیک و IT - تجارت الکترونیکی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1016 تجارت الکترونیک و IT - تجارت الکترونیکی مجازی دولتی - دانشگاه شیراز
1067 تجارت الکترونیک و IT - تجارت الکترونیکی مجازی دولتی - دانشگاه شیراز
1122 تجارت الکترونیک و IT - تجارت الکترونیکی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان
1150 تجارت الکترونیک و IT - تجارت الکترونیکی مجازی دولتی - دانشگاه گیلان - رشت
1317 تجارت الکترونیک و IT - مدیریت سیستم های اطلاعاتی مجازی دولتی - دانشگاه شیراز
3843 تجارت الکترونیک و IT - تجارت الکترونیکی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
4782 تجارت الکترونیک و IT - مدیریت سیستم های اطلاعاتی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
4837 تجارت الکترونیک و IT - تجارت الکترونیکی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) سال 1400 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) سال 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند. علاوه بر جداولی که در ادامه آمده است مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) هم برای داوطلبان مفید خواهد بود.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) سال 1400

رتبه نام زیرگرایش محل قبولی
53 تجارت الکترونیک و IT  - مهندسی فناوری اطلاعات روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
88 تجارت الکترونیک و IT  - مهندسی فناوری اطلاعات روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
101 تجارت الکترونیک و IT  - تجارت الکترونیکی روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
152 تجارت الکترونیک و IT  - تجارت الکترونیکی نوبت دوم - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
227 تجارت الکترونیک و IT  - تجارت الکترونیکی مجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
319 تجارت الکترونیک و IT  - مهندسی فناوری اطلاعات روزانه - دانشگاه بیرجند
389 تجارت الکترونیک و IT  - تجارت الکترونیکی روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
642 تجارت الکترونیک و IT  - مهندسی فناوری اطلاعات روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
924 تجارت الکترونیک و IT  - مهندسی فناوری اطلاعات روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
978 تجارت الکترونیک و IT  - مدیریت سیستمهای اطلاعاتی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
1044 تجارت الکترونیک و IT  - مدیریت سیستمهای اطلاعاتی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
1182 تجارت الکترونیک و IT  - تجارت الکترونیکی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
1319 تجارت الکترونیک و IT  - تجارت الکترونیکی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
1377 تجارت الکترونیک و IT  - تجارت الکترونیکی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک
1417 تجارت الکترونیک و IT  - مدیریت سیستمهای اطلاعاتی مجازی - دانشگاه شیراز
1583 تجارت الکترونیک و IT  - تجارت الکترونیکی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان
1605 تجارت الکترونیک و IT  - تجارت الکترونیکی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
1869 تجارت الکترونیک و IT  - تجارت الکترونیکی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران
2063 تجارت الکترونیک و IT  - مدیریت سیستمهای اطلاعاتی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
2269 تجارت الکترونیک و IT  - تجارت الکترونیکی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
2339 تجارت الکترونیک و IT  - مدیریت سیستمهای اطلاعاتی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز
2834 تجارت الکترونیک و IT  - تجارت الکترونیکی مجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
2976 تجارت الکترونیک و IT  - مدیریت سیستمهای اطلاعاتی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
3056 تجارت الکترونیک و IT  - تجارت الکترونیکی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران
3640 تجارت الکترونیک و IT  - تجارت الکترونیکی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک
4398 تجارت الکترونیک و IT  - تجارت الکترونیکی نوبت دوم - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
4531 تجارت الکترونیک و IT  - تجارت الکترونیکی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
4967 تجارت الکترونیک و IT  - مدیریت سیستمهای اطلاعاتی مجازی - دانشگاه شیراز
5339 تجارت الکترونیک و IT  - مدیریت سیستمهای اطلاعاتی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
6797 تجارت الکترونیک و IT  - تجارت الکترونیکی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
7624 تجارت الکترونیک و IT  - تجارت الکترونیکی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان
11662 تجارت الکترونیک و IT  - تجارت الکترونیکی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
NULL تجارت الکترونیک و IT  - مدیریت سیستمهای اطلاعاتی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) سال 99

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) سال 99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

علاوه بر جداولی که در ادامه آمده است مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) هم برای داوطلبان مفید خواهد بود.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) سال 99

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی 
40 تجارت الکترونیکی روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
83 سامانه های شبکه ای روزانه - دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
245 تجارت الکترونیکی پردیس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
319 مدیریت سیستمهای اطلاعاتی مجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
378 تجارت الکترونیکی پردیس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
481 تجارت الکترونیکی روزانه - دانشگاه قم
603 تجارت الکترونیکی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
739 سیستمهای تکنولوژی اطلاعات پردیس - دانشگاه تربیت مدرس
778 سیستمهای تکنولوژی اطلاعات پردیس - دانشگاه تربیت مدرس
1075 تجارت الکترونیکی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1659 تجارت الکترونیکی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان
3598 تجارت الکترونیکی مجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران
3789 تجارت الکترونیکی مجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران
4078 مدیریت سیستمهای اطلاعاتی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
4269 تجارت الکترونیکی مجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران
4292 مدیریت سیستمهای اطلاعاتی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
5327 تجارت الکترونیکی مجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
5557 تجارت الکترونیکی مجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی رایانه ای جهان نما- تهران

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) سال 98

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) سال 98 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) سال 98

رتبه  نام زیرگرایش  محل قبولی 
13 تجارت الکترونیکی روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
56 سیستمهای چند رسانه ای نوبت دوم - دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
61 تجارت الکترونیکی روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
78 تجارت الکترونیکی روزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
102 سیستمهای چند رسانه ای نوبت دوم - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
123 سیستمهای تکنولوژی اطلاعات روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
135 مدیریت سیستمهای اطلاعاتی روزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
347 تجارت الکترونیکی روزانه - دانشگاه قم
669 مدیریت سیستمهای اطلاعاتی مجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1240 قرآن کاوی رایانشی پردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
3427 مدیریت سیستمهای اطلاعاتی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد
4746 تجارت الکترونیکی مجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران
6823 تجارت الکترونیکی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل
7945 تجارت الکترونیکی مجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی رایانه ای جهان نما- تهران

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) سال 97

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) سال 97 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

 

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) سال 97

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
28 شبکه های ارتباطی و کامپیوتری نوبت دوم- دانشگاه تهران
94 تجارت الکترونیکی روزانه- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
145 مدیریت سیستمهای اطلاعاتی روزانه- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
201 سامانه های شبکهای روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
231 مدیریت سیستمهای اطلاعاتی نوبت دوم- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
320 تجارت الکترونیکی پردیس- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
475 مدیریت سیستمهای اطلاعاتی نوبت دوم- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
755 سیستمهای چند رسانه ای پردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1559 تجارت الکترونیکی مجازی دولتی- دانشگاه شیراز
3937 مهندسی فناوری اطلاعات غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز
7911 تجارت الکترونیکی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان
10214 تجارت الکترونیکی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان

 

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) سال 96

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) سال 96 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) سال 96

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
55 تجارت الکترونیکی نوبت دوم-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
67 سیستم های چندرسانه ای روزانه-دانشگاه تهران
118 مهندسی فناوری اطلاعات روزانه-دانشگاه شیراز
181 سیستم های چندرسانه ای روزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
186 سامانه های شبکه ای روزانه-دانشگاه تربیت مدرس
225 تجارت الکترونیکی نوبت دوم-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
271 تجارت الکترونیکی نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
391 مهندسی فناوری اطلاعات روزانه-دانشگاه بیرجند
409 سیستم های چندرسانه ای روزانه-دانشگاه رازی -کرمانشاه
495 تجارت الکترونیکی پردیس خودگردان-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
797 مهندسی فناوری اطلاعات غیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی خاتم -تهران
2845 تجارت الکترونیکی مجازی-دانشگاه شیراز
3234 مهندسی فناوری اطلاعات پردیس خودگردان-دانشگاه تهران
5796 تجارت الکترونیکی غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی رجا-قزوین
7071 تجارت الکترونیکی غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشیدکاشانی -ابیک