برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

در جداول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) سال 1402 و سال های قبل از آن را می توانید مشاهده کنید. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد فناوری اطلاعات یا آی تی (IT) کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. برای کسب اطلاعات بیشتر مربوط به تخمین رتبه در مقطع کارشناسی ارشد می توانید مطلب تخمین رتبه کارشناسی ارشد را مطالعه کنید.

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) سال 1402

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) سال 1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند. علاوه بر جداولی که در ادامه آمده است مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) هم برای داوطلبان مفید خواهد بود.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) سال 1402

رتبهنام گرایشمحل قبولی
11مهندسی فناوری اطلاعاتروزانه - دانشگاه تهران
39سیستم های چندرسانه ایروزانه - دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
55تجارت الکترونیکیروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
430تجارت الکترونیکیمجازی - دانشگاه گیلان - رشت
460تجارت الکترونیکیپردیس خودگردان - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
460تجارت الکترونیکیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
626بازاریابیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
819تجارت الکترونیکیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
1174مهندسی فناوری اطلاعاتروزانه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
1174شبکه های کامپیوتریآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
1946معماری سازمانیپردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
2375تجارت الکترونیکیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
2375تجارت الکترونیکیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
2416تجارت الکترونیکیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین
2647مدیریت سیستم های اطلاعاتیمجازی - دانشگاه شیراز
2852تجارت الکترونیکیمجازی - دانشگاه شیراز
2456مهندسی صنایع - مدل سازی سیستم ها و تحلیل داده هاآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) سال 1401 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) سال 1401 را در جدول زیر مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند. علاوه بر جداولی که در ادامه آمده است مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) هم برای داوطلبان مفید خواهد بود.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) سال 1401

رتبهنام زیر گرایش محل قبولی
20تجارت الکترونیک و IT - مهندسی فناوری اطلاعاتروزانه - دانشگاه تهران
34تجارت الکترونیک و IT - سامانه های شبکه ایروزانه - دانشگاه تهران - دانشکده علوم و فنون نوین
174تجارت الکترونیک و IT - سامانه های شبکه ایروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
326تجارت الکترونیک و IT - مدیریت سیستم های اطلاعاتیروزانه - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
396تجارت الکترونیک و IT - تجارت الکترونیکیمجازی دولتی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
466تجارت الکترونیک و IT - مهندسی فناوری اطلاعاتپردیس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
549تجارت الکترونیک و IT - مدیریت سیستم های اطلاعاتیمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
554تجارت الکترونیک و IT - تجارت الکترونیکیپردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
563تجارت الکترونیک و IT - مدیریت سیستم های اطلاعاتیمجازی دولتی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
621تجارت الکترونیک و IT - سیستم های چندرسانه ایروزانه - دانشگاه رازی - کرمانشاه
717تجارت الکترونیک و IT - تجارت الکترونیکیمجازی دولتی - دانشگاه شیراز
803تجارت الکترونیک و IT - تجارت الکترونیکیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
817تجارت الکترونیک و IT - تجارت الکترونیکیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
838تجارت الکترونیک و IT - تجارت الکترونیکیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
887تجارت الکترونیک و IT - تجارت الکترونیکیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1016تجارت الکترونیک و IT - تجارت الکترونیکیمجازی دولتی - دانشگاه شیراز
1067تجارت الکترونیک و IT - تجارت الکترونیکیمجازی دولتی - دانشگاه شیراز
1122تجارت الکترونیک و IT - تجارت الکترونیکیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان
1150تجارت الکترونیک و IT - تجارت الکترونیکیمجازی دولتی - دانشگاه گیلان - رشت
1317تجارت الکترونیک و IT - مدیریت سیستم های اطلاعاتیمجازی دولتی - دانشگاه شیراز
3843تجارت الکترونیک و IT - تجارت الکترونیکیمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
4782تجارت الکترونیک و IT - مدیریت سیستم های اطلاعاتیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
4837تجارت الکترونیک و IT - تجارت الکترونیکیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) سال 1400 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) سال 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند. علاوه بر جداولی که در ادامه آمده است مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) هم برای داوطلبان مفید خواهد بود.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) سال 1400

رتبهنام زیرگرایشمحل قبولی
53تجارت الکترونیک و IT  - مهندسی فناوری اطلاعاتروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
88تجارت الکترونیک و IT  - مهندسی فناوری اطلاعاتروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
101تجارت الکترونیک و IT  - تجارت الکترونیکیروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
152تجارت الکترونیک و IT  - تجارت الکترونیکینوبت دوم - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
227تجارت الکترونیک و IT  - تجارت الکترونیکیمجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
319تجارت الکترونیک و IT  - مهندسی فناوری اطلاعاتروزانه - دانشگاه بیرجند
389تجارت الکترونیک و IT  - تجارت الکترونیکیروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
642تجارت الکترونیک و IT  - مهندسی فناوری اطلاعاتروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
924تجارت الکترونیک و IT  - مهندسی فناوری اطلاعاتروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
978تجارت الکترونیک و IT  - مدیریت سیستمهای اطلاعاتیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
1044تجارت الکترونیک و IT  - مدیریت سیستمهای اطلاعاتیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
1182تجارت الکترونیک و IT  - تجارت الکترونیکیمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
1319تجارت الکترونیک و IT  - تجارت الکترونیکیمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
1377تجارت الکترونیک و IT  - تجارت الکترونیکیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک
1417تجارت الکترونیک و IT  - مدیریت سیستمهای اطلاعاتیمجازی - دانشگاه شیراز
1583تجارت الکترونیک و IT  - تجارت الکترونیکیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان
1605تجارت الکترونیک و IT  - تجارت الکترونیکیمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
1869تجارت الکترونیک و IT  - تجارت الکترونیکیمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران
2063تجارت الکترونیک و IT  - مدیریت سیستمهای اطلاعاتیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
2269تجارت الکترونیک و IT  - تجارت الکترونیکیمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
2339تجارت الکترونیک و IT  - مدیریت سیستمهای اطلاعاتیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز
2834تجارت الکترونیک و IT  - تجارت الکترونیکیمجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
2976تجارت الکترونیک و IT  - مدیریت سیستمهای اطلاعاتیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
3056تجارت الکترونیک و IT  - تجارت الکترونیکیمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران
3640تجارت الکترونیک و IT  - تجارت الکترونیکیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک
4398تجارت الکترونیک و IT  - تجارت الکترونیکینوبت دوم - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
4531تجارت الکترونیک و IT  - تجارت الکترونیکیمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
4967تجارت الکترونیک و IT  - مدیریت سیستمهای اطلاعاتیمجازی - دانشگاه شیراز
5339تجارت الکترونیک و IT  - مدیریت سیستمهای اطلاعاتیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
6797تجارت الکترونیک و IT  - تجارت الکترونیکیمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
7624تجارت الکترونیک و IT  - تجارت الکترونیکیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان
11662تجارت الکترونیک و IT  - تجارت الکترونیکیمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
NULLتجارت الکترونیک و IT  - مدیریت سیستمهای اطلاعاتیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) سال 99

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) سال 99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

علاوه بر جداولی که در ادامه آمده است مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) هم برای داوطلبان مفید خواهد بود.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) سال 99

رتبهنام زیر گرایش محل قبولی 
40تجارت الکترونیکیروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
83سامانه های شبکه ایروزانه - دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
245تجارت الکترونیکیپردیس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
319مدیریت سیستمهای اطلاعاتیمجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
378تجارت الکترونیکیپردیس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
481تجارت الکترونیکیروزانه - دانشگاه قم
603تجارت الکترونیکیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
739سیستمهای تکنولوژی اطلاعاتپردیس - دانشگاه تربیت مدرس
778سیستمهای تکنولوژی اطلاعاتپردیس - دانشگاه تربیت مدرس
1075تجارت الکترونیکیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1659تجارت الکترونیکیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان
3598تجارت الکترونیکیمجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران
3789تجارت الکترونیکیمجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران
4078مدیریت سیستمهای اطلاعاتیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
4269تجارت الکترونیکیمجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران
4292مدیریت سیستمهای اطلاعاتیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
5327تجارت الکترونیکیمجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
5557تجارت الکترونیکیمجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی رایانه ای جهان نما- تهران

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) سال 98

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) سال 98 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) سال 98

رتبه نام زیرگرایش محل قبولی 
13تجارت الکترونیکیروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
56سیستمهای چند رسانه اینوبت دوم - دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
61تجارت الکترونیکیروزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
78تجارت الکترونیکیروزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
102سیستمهای چند رسانه اینوبت دوم - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
123سیستمهای تکنولوژی اطلاعاتروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
135مدیریت سیستمهای اطلاعاتیروزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
347تجارت الکترونیکیروزانه - دانشگاه قم
669مدیریت سیستمهای اطلاعاتیمجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1240قرآن کاوی رایانشیپردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
3427مدیریت سیستمهای اطلاعاتیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد
4746تجارت الکترونیکیمجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران
6823تجارت الکترونیکیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل
7945تجارت الکترونیکیمجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی رایانه ای جهان نما- تهران

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) سال 97

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) سال 97 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

 

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) سال 97

رتبهنام زیر گرایشمحل قبولی
28شبکه های ارتباطی و کامپیوترینوبت دوم- دانشگاه تهران
94تجارت الکترونیکیروزانه- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
145مدیریت سیستمهای اطلاعاتیروزانه- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
201سامانه های شبکهایروزانه- دانشگاه تربیت مدرس
231مدیریت سیستمهای اطلاعاتینوبت دوم- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
320تجارت الکترونیکیپردیس- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
475مدیریت سیستمهای اطلاعاتینوبت دوم- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
755سیستمهای چند رسانه ایپردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1559تجارت الکترونیکیمجازی دولتی- دانشگاه شیراز
3937مهندسی فناوری اطلاعاتغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز
7911تجارت الکترونیکیغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان
10214تجارت الکترونیکیغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان

 

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) سال 96

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) سال 96 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) سال 96

رتبهعنوان زیر شاخه و گرایشمحل قبولی
55تجارت الکترونیکینوبت دوم-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
67سیستم های چندرسانه ایروزانه-دانشگاه تهران
118مهندسی فناوری اطلاعاتروزانه-دانشگاه شیراز
181سیستم های چندرسانه ایروزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
186سامانه های شبکه ایروزانه-دانشگاه تربیت مدرس
225تجارت الکترونیکینوبت دوم-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
271تجارت الکترونیکینوبت دوم-دانشگاه اصفهان
391مهندسی فناوری اطلاعاتروزانه-دانشگاه بیرجند
409سیستم های چندرسانه ایروزانه-دانشگاه رازی -کرمانشاه
495تجارت الکترونیکیپردیس خودگردان-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
797مهندسی فناوری اطلاعاتغیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی خاتم -تهران
2845تجارت الکترونیکیمجازی-دانشگاه شیراز
3234مهندسی فناوری اطلاعاتپردیس خودگردان-دانشگاه تهران
5796تجارت الکترونیکیغیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی رجا-قزوین
7071تجارت الکترونیکیغیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشیدکاشانی -ابیک