برای پیوستن به کانال تلگرام ارشد بهداشت، بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

کارنامه قبول شدگان ارشد علوم تغذیه 96

 

کارنامه قبول شدگان ارشد علوم تغذیه 96، در جدول زیر آورده شده است. رتبه ارشد علوم تغذیه96، جمع نمرات مربوط به درصدها و در نهایت محاسبه تراز می باشد.

داوطلبان ارشد علوم تغذیه 97، باید براساس رتبه ها و درصدهای خود تصمیم به انتخاب رشته بگیرند. پس از دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 97، باید نسبت به چیدمان و اولویت بندی انتخابهای خود اقدام کنید. توصیه می شود قبل از اقدام به نهایی کردن انتخاب رشته ارشد بهداشت 97، نکاتی را که در باب مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت 97 نوشته ایم را مطالعه کنیدضمنا از طریق لینک زیر می توانید دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت را دانلود کنید.

 

نمونه کارنامه ارشد علوم تغذیه96

رتبه تغذیه (ضریب4) بیوشیمی (ضریب 2) فیزیولوژی (ضریب 2) زبان عمومی (ضریب 2)
1 63.793 80.952 74.444 94.167
5 68.966 52.381 63.333 90
7 56.897 60.714 75.556 77.5
10 52.299 64.286 71.111 82.5
12 59.77 70.238 68.889 55.833
25 52.299 69.048 72.222 50
30 58.046 64.286 55.556 55.833
74 49.425 42.857 63.333 57.5

کارنامه ارشد علوم تغذیه 96، بعد از انتشار نتایج اولیه در سایت سنجش پزشکی، در اواسط مرداد ماه سال 97، توسط داوطلب ارشد علوم تغذیه دریافت می شود. این کارنامه ارشد علوم تغذیه برای انتخاب رشته محل ارشد وزرات بهداشت 97 باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مهم ترین اطلاعاتی که باید داشته باشید این است که آخرین رتبه قبولی ارشد علوم تغذیه 96 چه رتبه ای بوده است. در جدول زیر برخی از قبولی های ارشد علوم تغذیه 96 آورده شده است.

 

رتبه های قبولی ارشد علوم تغذیه 96

رتبه های قبولی ارشد علوم تغذیه 96 را در جدول زیر برای شما آماده کرده ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی با محل قبولی به فاکتورهای اولویت بندی داوطلبان و سهمیه داوطلب در آزمون ارشد بهداشت 96 بستگی دارد. اولویت بندی انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 97، اگر در اولویت بندی اشتباه کنید ممکن است در شانس قبولی بدتری نسبت به شانس واقعی خودتان قبول شوید. مشاوره انتخاب رشته ارشد علوم تغذیه به شما کمک می کند تا به درستی با توجه به رتبه خود، بهترین انتخابها را با دقیق ترین چیدمان انجام دهید.

 

رتبه قبولی ارشد علوم تغذیه 96

رتبه رشته محل قبولی
1 علوم تغذیه دانشگاه تهران
2 علوم تغذیه دانشگاه تهران
10 علوم تغذیه دانشگاه تهران
11 علوم تغذیه دانشگاه تهران
11 علوم تغذیه دانشگاه شهید بهشتی
13 علوم تغذیه دانشگاه تهران
21 علوم تغذیه دانشگاه ایران
27 علوم تغذیه دانشگاه شهید بهشتی
28 علوم تغذیه دانشگاه شهید بشتی
34 علوم تغذیه دانشگاه اصفهان
38 علوم تغذیه علوم پزشکی شیراز
39 علوم تغذیه علوم پزشکی شیراز
41 علوم تغذیه دانشگاه اصفهان
42 علوم تغذیه دانشگاه تبریز
57 علوم تغذیه علوم پزشکی اصفهان
64 علوم تغذیه علوم پزشکی مشهد
80 علوم تغذیه دانشگاه یزد
81 علوم تغذیه دانشگاه کرمانشاه
91 علوم تغذیه دانشگاه یزد
117 علوم تغذیه علوم تحقیقات
127 علوم تغذیه بین الملل مشهد
168 علوم تغذیه علوم و تحقیقات
177 علوم تغذیه بین الملل تبریز
208 علوم تغذیه بین الملل اصفهان

کانال ارشد وزارت بهداشت 3گام به تازگی راه اندازی شده است. برای پیوستن به کانال، بر روی لینک زیر کلیک کنید