با توجه به این که یکی از مهم ترین بخش های آمادگی برای کنکور کارشناسی ارشد، انتخاب منابع بسیار مناسب با توجه به شرایط و زمان می باشد، خواهشمندیم این متن رو تا به انتها بخوانید تا بتونید دقیقا بهترین منابع مناسب با شرایط خودتون رو انتخاب کنید. اگر هم حوصله خواندن مطلب رو ندارید، می توانید به جدول مقایسه ای ابتدای همین مطلب مراجعه کنید.

این پک های مطالعاتی پیشنهادی، حاصل تجربه و تخصص مشاوران تخصصی کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل 3گام می باشد که در اختیار داوطلبان کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل گذاشته شده است.

در کنار منابع مناسب، داشتن برنامه ریزی دقیق و اصولی براساس آن منابع منتخب، موفقیت و کسب رتبه را برای شما قطعی میکند. برای دریافت برنامه ریزی های دقیق بر روی لینک زیر کلیک کنید:

 

 

جدول سطح بندی پک های منابع کنکور ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل

عنوان پک

منابع مناسب برای افراد

رتبه برتر

فارغ التحصیل، دانشجو با واحدهای کم، افراد با پشتکار و بدون درگیری های خاص

حرفه ای

دانشجو با واحدهای نسبتاً زیاد، افراد شاغل پاره وقت، افراد تنبل در درس خواندن، افراد با پایه علمی متوسط

ضربتی

دانشجو با واحدهای بسیار زیاد، افراد شاغل تمام وقت، افراد بسیار تنبل در درس خواندن، افرادی با درگیری های زیاد و زمان بسیار کم

 

 

 

پک رتبه برتر:

مخصوص داوطلبانی که یک زمان 7 تا 8 ماهه با مطالعه روزانه 6 الی 8 ساعت را در نظر دارند و می خواهند علاوه بر تسلط بر روی تستهای کنکور، به درکی عمیق از رشته عولم سیاسی و روابط بین الملل نیز برسند. افرادی که پایه ضعیفی دارند ولی زمان مناسبی دارند باید حتما این دسته از منابع را به تناسب گرایشی که می خواهند مطالعه کنند.

 

زبان عمومی و تخصصی:

۱- زبان تخصصی هرمز داورپناه

۲- ۵۰۴ واژه کاملاً ضروری

۳- فرهنگ روابط بین‌الملل (جک.سی.پلینو)

مبانی علم سیاست:

بنیادهای علم سیاست(دکتر عبدالرحمن عالم) نشر «نی»

آموزش دانش سیاسی(دکتر حسین بشیریه) نگاه معاصر,

سیاست و حکومت جدید(عبدالرحمن عالم) انتشارات قومس

اصول علم سیاست (موریس دوورژه) انتشارات امیرکبیر

کتاب مدرسان شریف

جامعه شناسی سیاسی:

جامعه شناسی سیاسی (حسین بشیریه) نشر نی  

درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی(حسین نقیب زاده) انتشارات سمت

 جامعه شناسی سیاسی (موریس دوورژه) مترجم: ابوالفضل قاضی انتشارات دانشگاه تهران

کتاب مدرسان شریف

اندیشه‌های سیاسی:

تاریخ فلسفه سیاسی در غرب( الف و ب) (دکتر عالم) وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات

تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب (دکتر طاهری) انتشارات قومس

تاریخ اندیشه سیاسی در ایران و اسلام(دکتر قادری) انتشارات حاتم

 نظام های سیاسی و دولت در اسلام (دکتر فیرحی) انتشارات سمت

کتاب مدرسان شریف

تحولات سیاسی اجتماعی ایران: تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (دکتر ازغندی) انتشارات سمت

درآمدی بر جامعه شناسی ایران (دکتر ازغندی) انتشارات قومس

ایران بین دو انقلاب ( یرواند آبراهامیان) انتشارات نی

کتاب مدرسان شریف

جهان سوم و مسائل آن:

عقلانیت و آینده توسعه یافتگی در ایران (دکتر سریع القلم) انتشارات نشر و پژوهش فرزان روز

توسعه در مکاتب متعارض ( دکتر ساعی) انتشارات قومس

مسائل سیاسی اقتصادی جهان سوم( ترجمه دکتر ساعی) انتشارات سمت

کتاب مدرسان شریف

نظام‌های سیاسی تطبیقی:

سیاست‌های مقایسه‌ای(دکتر قوام) انتشارات سمت

چالش‌های توسعه سیاسی (دکتر قوام) انتشارات قومس

کتاب مدرسان شریف

حقوق بین‌الملل عمومی:

 حقوق بین‌الملل عمومی (دکتر ضیایی بیگدلی) انتشارات کتابخانه گنج دانش

پایسته‌های حقوق بین‌المللی عمومی ( دکتر موسی زاده) انتشارات میزان

کتاب مدرسان شریف

سازمان‌های بین‌المللی:

سازمان‌های بین‌المللی( دکتر موسی زاده) انتشارات میزان

سازمان‌های بین‌المللی (دکتر آقایی) انتشارات سرای عدالت

کتاب مدرسان شریف

تاریخ رواط بین‌الملل:

 تاریخ دیپلماسی و روابط بین‌الملل (دکتر نقیب زاده) انتشارات قومس

کتاب مدرسان شریف

تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا امروز:

 تاریخ روابط خارجی ایران (هوشنگ مهدوی) انتشارات امیرکبیر

تاریخ روابط خارجی ایران (ازغندی) انتشارات قومس

کتاب مدرسان شریف

روش پژوهش: روش پژوهش در علوم سیاسی (دکتر طاهری) انتشارات قومس

 پژوهش در علوم سیاسی (دکتر سیدامامی) انتشارات امام صادق

سیاست و حکومت منطقه مرتبط:

 سیاست و حکومت در اروپا( نقیب زاده) انتشارات سمت

سیاست و حکومت در ایالات متحده (محمد امجد) انتشارات سمت

سیاست و حکومت در آسیای مرکزی (دکتر الهه کولایی) انتشارات سمت

سیاست و حکومت در اوراسیای مرکزی (الهه کولایی) انتشارات سمت

ریشه های بحران در خاورمیانه (حمید احمدی) انتشارات دفتر پژوهشهای موسسه کیهان

کتاب مدرسان شریف

اصول روابط بین الملل:

اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل دکتر قوام انتشارات سمت

روابط بین‌الملل، نظریه‌ها و رویکردها سیدعبدالعلی قوام انتشارات سمت

اصول روابط بین الملل فرهاد قاسمی

اصول و مبانی روابط بین الملل1 دکتر دهقانی فیروزآبادی

اصول روابط بین الملل2دهقانی فیروزابادی

کتاب مدرسان شریف

جمع بندی:

کتاب تست 10 سال کنکور مدرسان شریف

 

 

 

در کنار داشتن بهترین منابع، باید برنامه ریز بی نقصی داشته باشید تا بتوانید بهترین بازدهی ممکن را داشته باشید. با کلیک بر روی لینک زیر می توانید برای دریافت مشاوره و برنامه ریزی های هفته به هفته توسط مشاوران رتبه برتر و تخصصی 3گام، اقدام کنید.

 

 

 

پک حرفه ای:

 مخصوص داوطلبانی است که یک بازه زمانی 3 تا 4 ماهه با مطالعه روزی 6 ساعت را مد نظر دارند ولی داوطلبانی هستند که پایه نسبتاً خوبی در دروس دارند.

زبان عمومی و تخصصی:

۱- زبان تخصصی هرمز داورپناه

۲- ۵۰۴ واژه کاملاً ضروری

مبانی علم سیاست:

بنیادهای علم سیاست(دکتر عبدالرحمن عالم) نشر «نی»

آموزش دانش سیاسی(دکتر حسین بشیریه) نگاه معاصر,

کتاب مدرسان شریف

جامعه شناسی سیاسی:

جامعه شناسی سیاسی (حسین بشیریه) نشر نی  

درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی(حسین نقیب زاده) انتشارات سمت

کتاب مدرسان شریف

اندیشه‌های سیاسی:

تاریخ فلسفه سیاسی در غرب( الف و ب) (دکتر عالم) وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات

تاریخ اندیشه سیاسی در ایران و اسلام (دکتر قادری) انتشارات حاتم

 کتاب مدرسان شریف

تحولات سیاسی اجتماعی ایران: تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (دکتر ازغندی) انتشارات سمت

ایران بین دو انقلاب ( یرواند آبراهامیان) انتشارات نی

کتاب مدرسان شریف

جهان سوم و مسائل آن:

عقلانیت و آینده توسعه یافتگی در ایران (دکتر سریع القلم) انتشارات نشر و پژوهش فرزان روز

توسعه در مکاتب متعارض ( دکتر ساعی) انتشارات قومس

کتاب مدرسان شریف

نظام‌های سیاسی تطبیقی:

سیاست‌های مقایسه‌ای(دکتر قوام) انتشارات سمت

کتاب مدرسان شریف

حقوق بین‌الملل عمومی:

 حقوق بین‌الملل عمومی (دکتر ضیایی بیگدلی) انتشارات کتابخانه گنج دانش

پایسته‌های حقوق بین‌المللی عمومی ( دکتر موسی زاده) انتشارات میزان

کتاب مدرسان شریف

سازمان‌های بین‌المللی:

سازمان‌های بین‌المللی (دکتر آقایی) انتشارات سرای عدالت

کتاب مدرسان شریف

تاریخ رواط بین‌الملل:

 تاریخ دیپلماسی و روابط بین‌الملل (دکتر نقیب زاده) انتشارات قومس

کتاب مدرسان شریف

تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا امروز:

 تاریخ روابط خارجی ایران (هوشنگ مهدوی) انتشارات امیرکبیر

تاریخ روابط خارجی ایران (ازغندی) انتشارات قومس

کتاب مدرسان شریف

روش پژوهش: روش پژوهش در علوم سیاسی (دکتر طاهری) انتشارات قومس

 پژوهش در علوم سیاسی (دکتر سیدامامی) انتشارات امام صادق

سیاست و حکومت منطقه مرتبط:

 سیاست و حکومت در اروپا( نقیب زاده) انتشارات سمت

سیاست و حکومت در آسیای مرکزی (دکتر الهه کولایی) انتشارات سمت

ریشه های بحران در خاورمیانه (حمید احمدی) انتشارات دفتر پژوهشهای موسسه کیهان

کتاب مدرسان شریف

اصول روابط بین الملل:

اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل دکتر قوام انتشارات سمت

روابط بین‌الملل، نظریه‌ها و رویکردها سیدعبدالعلی قوام انتشارات سمت

کتاب مدرسان شریف

جمع بندی:

کتاب تست 10 سال کنکور مدرسان شریف

 

 

نگران زمان محدود خود نباشید. گاهی زمان کم باعث می شود تا شما با تعداد مرورهای کمتری بتوانید به نتیجه ایده آل تری برسید. در کنار منابع جامع ولی کم حجم، نوع برنامه ریزی و حذف سرفصلها برای شما، بسیار کارساز خواهد بود. برای دریافت مشاوره و برنامه ریزی خود میتوانید بر روی لینک زیر کلیک نمایی:

 

 

پک ضربتی:

مخصوص داوطلبانی است که زمان زیادی برای آمادگی آزمون کارشناسی ارشد  علوم سیاسی ندارند و تمام تلاش خود را می کنند تا در یک بازه زمانی کوتاه مدت بهترین نتیجه را به دست آورند.

زبان عمومی و تخصصی:

10 سال کنکور مدرسان شریف

مبانی علم سیاست:

بنیادهای علم سیاست(دکتر عبدالرحمن عالم) نشر «نی»

کتاب مدرسان شریف

جامعه شناسی سیاسی:

جامعه شناسی سیاسی (حسین بشیریه) نشر نی  

کتاب مدرسان شریف

اندیشه‌های سیاسی:

تاریخ فلسفه سیاسی در غرب( الف و ب) (دکتر عالم) وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات

تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب (دکتر طاهری) انتشارات قومس

تاریخ اندیشه سیاسی در ایران و اسلام(دکتر قادری) انتشارات حاتم

 نظام های سیاسی و دولت در اسلام (دکتر فیرحی) انتشارات سمت

کتاب مدرسان شریف

تحولات سیاسی اجتماعی ایران: تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (دکتر ازغندی) انتشارات سمت

درآمدی بر جامعه شناسی ایران (دکتر ازغندی) انتشارات قومس

ایران بین دو انقلاب ( یرواند آبراهامیان) انتشارات نی

کتاب مدرسان شریف

جهان سوم و مسائل آن:

عقلانیت و آینده توسعه یافتگی در ایران (دکتر سریع القلم) انتشارات نشر و پژوهش فرزان روز

کتاب مدرسان شریف

نظام‌های سیاسی تطبیقی:

سیاست‌های مقایسه‌ای(دکتر قوام) انتشارات سمت

کتاب مدرسان شریف

حقوق بین‌الملل عمومی:

 حقوق بین‌الملل عمومی (دکتر ضیایی بیگدلی) انتشارات کتابخانه گنج دانش

کتاب مدرسان شریف

سازمان‌های بین‌المللی:

کتاب مدرسان شریف

تاریخ رواط بین‌الملل:

تاریخ دیپلماسی و روابط بین‌الملل (دکتر نقیب زاده) انتشارات قومس

تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا امروز:

کتاب مدرسان شریف

روش پژوهش:

 پژوهش در علوم سیاسی (دکتر سیدامامی) انتشارات امام صادق

سیاست و حکومت منطقه مرتبط:

سیاست و حکومت در آسیای مرکزی (دکتر الهه کولایی) انتشارات سمت

ریشه های بحران در خاورمیانه (حمید احمدی) انتشارات دفتر پژوهشهای موسسه کیهان

کتاب مدرسان شریف

اصول روابط بین الملل:

روابط بین‌الملل، نظریه‌ها و رویکردها سیدعبدالعلی قوام انتشارات سمت

کتاب مدرسان شریف

جمع بندی:

کتاب تست 10 سال کنکور مدرسان شریف