گرایش های کارشناسی ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل:


این رشته دارای 5 گرایش به شرح زیر است:
1- علوم سیاسی
2- روابط بین الملل شامل دو گرایش روابط بین الملل و دیپلماسی کنترل تسلیحات
3- مطالعات منطقه ای 
4- اندیشه سیاسی در اسلام
5- دیپلماسی و سازمان های بین المللی

متناسب با حوزه مطاله دواطلبان رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل مطالب بسیار مفیدی در سایت 3گام فراهم شده است که داوطلبان می توانند با مراجعه به لینک های زیر نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند.

بازار کار کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل

نمونه کارنامه، رتبه ها، درصدها و قبولی های ارشد علوم سیاسی 

 

 

 

گرایش علوم سیاسی:

این گرایش عملا پر پذیرش ترین و به نوعی پرطرفدارترین گرایش کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل می باشد که با عنوان علوم سیاسی محض نیز شناخته می شود. در کل این گرایش به دلیل اینکه در نهایت یک فارغ التحصیل با دانش عمومی علوم سیاسی را تربیت می کند از جهاتی خوب و از جهاتی بد است. از طرفی داوطلب می شود اقیانوسی از اطلاعات علوم سیاسی به عمق یک سانتی متر و از طرفی می تواند به دلیل اشراف بر ابعاد مختلف علوم سیاسی حوزه تخصصی خود را انتخاب کند و بیشتر روی آن کار کند. با توجه به تخصصی تر شدن حوزه های علوم انسانی، قدری از ارزش و محبوبیت این گرایش در حال کاسته شدن است. مقایسه گرایش های کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل هم مطالب مفیدی در این باره ارائه می دهد.

گرایش روابط بین الملل:

از نظر محبوبیت و سابقه، گرایش دوم علوم سیاسی می باشد ولیکن بیشترین تمایل داوطلبان به انتخاب گرایش در کارشناسی ارشد می باشد و دلیل این امر نیز شاید نام زیبای آن باشد. نسبت به علم سیاسی محض، تخصصی تر می شود. در مجموع می توان گفت که در این گرایش اگر زبان انگلیسی را خوب بلد باشید، کار و شغلهای خوبی را خواهید داشت.

گرایش مطالعات منطقه ای:

به دلیل تقسیم بندی های خاص در این گرایش، عملا به نوعی تخصصی شده ترین گرایش علوم سیاسی می باشد. زیرگرایشهای مطالعات منطقه ای عبارتند از: آسیای جنوب شرقی، آسیای مرکزی و قفقاز، مطالعات اروپا، مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا و خلیج فارس. از بین این زیرگرایشها، محبوبترین آنها زیرگرایش مطالعات خاورمیانه می باشد. با توجه به تخصصی تر شدن دانشها در حوزه بازار کار می توان گفت که آینده این گرایش روشن است.

 

 

 

گرایش اندیشه سیاسی در اسلام:

این گرایش، پذیرش بالایی ندارد و همانطور که از نام ان پیداست به صورت تخصصی بر روی اندیشه های سیاسی که بعد از ظهور و ترویج اسلام در جهان پدید آمد بحث می کند. با توجه به تفاوتهای خاص در فرقه های مختلف اسلام، نیاز به درک اندشه های سیاسی و روشهای سیاسی برگرفته از هر فرقه و مذهب بسیار احساس می شود تا بتوان تعاملات و مذاکرات سیاسی در جهان اسلام را به نفع خود پیش برد. با توجه به تنشهای موجود سیاسی در منطقه، این گرایش نیز افق رو به رشدی دارد.

گرایش دیپلماسی و سازمان های بین المللی:

به نوعی این گرایش منشعب از روابط بین الملل می باشد و پذیرش زیادی هم در کارشناسی ارشد ندارد. در این گرایش بیشتر بر روی افراد تاثیرگذار دنیای مذاکرات سیاسی و سازمانها و گروههایی که به نوعی تعیین کننده خط سیاسی برای افکار عمومی هستند کار می شود.

 

شناختن گرایشها با جزئیات بیشتر باعث خواهد شد تا اشتباه فاحشی در انتخاب گرایش و رشته خود در کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل نداشته باشید.