جمعه

پنج شنبه

چهار شنبه

سه شنبه

دو شنبه

یک شنبه

شنبه

گروه

باکس و استاد

19-21

 

19-21

 

 

 

 

1

دینامیک و ارتعاشات

دکتر علی ابراهیمی

10-12

 

10-12

 

 

 

 

2

17-19

 

 

 

17-19

 

 

1

ریاضی

دکتر منوچهر خاصی

 

 

 

17-19

 

 

17-19

3

 

 

 

19-21

 

19-21

 

2

دکتر اختر شناس

 

18-20

 

 

 

17-19

 

1

طراحی جامدات

دکتر سعید روحی

 

 

 

 

19-21

 

19-21

2

 

13-15

13-15

 

 

 

 

1

سیالات

دکتر کرمی

 

16-18

16-18

 

 

 

 

2

 

 

 

دکتر سعید روحی

دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت

گرایش طراحی جامدات

 

سوابق آموزشی:

 استاد دانشگاه آزاد دماوند  (از سال 1388 تا سال 1392)

استاد دانشگاه آزاد تهران شرق (از سال 1392 تا کنون)

استاد یار دانشگاه علم و صنعت  (از سال 1393 تاکنون)

 

افتخارت:

کسب رتبه 48 در کنکور کارشناسی ارشد سال 1387

کسب رتبه 12 در کنکور دکتری سال 139

 

ساعات تدریس دروس در دانشگاه و موسسات

طراحی اجزاء 520 ساعت (10 سال)

مقاومت مصالح: 470 ساعت (8 سال)

استاتیک: 380 ساعت (10 سال)


دکتر علی ابراهیمی

دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس تهران

گرایش دینامیک و ارتعاشات

 

استاد دانشگاه آزاد تهران شمال

 

کتابهای چاپ شده:

بانک سوالات جامع آزمون ارشد- انتشارات راهیان ارشد- سال90 (دو جلد)

ارتعاشات- انتشارات راه- سال 90

آزمون­های مهندسی مکانیک- بانک سوالات جامع آزمون ارشد- انتشارات راهیان ارشد- سال91

مقاومت مصالح- انتشارات راه- سال 91

بانک سوالات دهه 90 مهندسی مکانیک- انتشارات راهیان ارشد- سال90

 

سوابق تدریس و کاری:

دانشگاه آزاد تاکستان-دانشکده مهندسی مکانیک (از سال 1390 تا سال 1393)

دانشگاه آزاد ورامین(سماء)-دانشکده مهندسی مکانیک (از سال 1390 تا سال 1393)

دانشگاه علمی کاربردی نیرو محرکه – دانشکده مهندسی مکانیک (1393)

همکاری سه ساله با مجموعه قدر – دانشگاه امام حسین (ع)

همکاری با آموزشگاه­های کنکور کارشناسی و کارشناسی ارشد معتبر تهران

 

افتخارت:

رتبه 95 در گرایش طراحی کاربردی و رتبه 120 در گرایش تبدیل انرژی در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی مکانیک (1387)

رتبه 98 در زیرگروه یک آزمون سراسری کارشناسی رشته ریاضی و فیزیک (1383)

 

ساعات تدریس دروس در دانشگاه:

دینامیک 340 ساعت ( 7 سال)

ارتعاشات 380 ساعت (9 سال)

دینامیک ماشین  350 ساعت (10 سال)

کنترل  290 ساعت (7 سال)


دکتر ناصر کرمی

دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

گرایش تبدیل انرژی (حرارت و سیالات)

 

سوابق آموزشی:

   استاد دانشگاه زنجان (از سال 1390 تا سال 1393)

   استاد یار دانشگاه تهران (از سال 1393 تاکنون)

 

افتخارات:

     کسب رتبه دوم در دوره کارشناسی ارشد

     کسب مقام شاگرد اولی در دوره کارشناسی

     کسب رتبه 67 در کنکور کارشناسی ارشد سال 1390

     کسب رتبه 21 در کنکور دکتری سال 1393

 

ساعات تدریس دروس در دانشگاه و موسسات:

سیالات: 420 ساعت (8 سال)

انتقال حرارت: 440 ساعت (10 سال)

ترمودینامیک: 380 ساعت (7 سال)


دکتر منوچهر خاصی

دکترای ریاضیات کاربردی دانشگاه علم و صنعت ایران

گرایش آنالیز عددی

 

سوابق تدریس:

دانشگاه علم و صنعت ایران (از سال 190 تاکنون)

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (از سال 1393 تاکنون)

دانشگاه صنعتی قم (سال 1392 تا سال 1393)

دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی (از سال 1390 تا سال 1394)

دانشگاه های آزاد تهران شمال، شهر قدس، پردیس (از سال 1388 تا کنون)

سابقه تدریس دروس کنکور کارشناسی ارشد معادلات، ریاضی عمومی و محاسبات عددی در موسسه پوران پژوهش کرمانشاه سال 81

 همکاری با موسسه آموزش عالی ماهان به مدت 2 سال

 

ساعات تدریس دروس در دانشگاه و موسسات:

ریاضی عمومی 1: 1200 ساعت (10 سال)

ریاضی عمومی 2: 1200 ساعت (10 سال)

معادلات دیفرانسیل: 1000 ساعت (8 سال)

ریاضی مهندسی : 800   ساعت (10 سال)

 

تلفنهای تماس: 021-66592191   ،   021-66595827   ،   021-66942876   ،   021-66562782