دروس دوره کارشناسی ارشد سم شناسی پزشکی
دروس دوره کارشناسی ارشد سم شناسی پزشکی

 

 

دروس دوره کارشناسی ارشد سم شناسی پزشکی

چارت درسی مقطع کارشناسی ارشد سم شناسی پزشکی، بخش مهمی را در معرفی کارشناسی ارشد رشته سم شناسی پزشکی به خود اختصاص می دهد. تعداد کل واحدهای درسی با احتساب پایان نامه 32 واحد می باشد، که شامل موارد زیر است:

دروس جبرانی: فیزیولوژی 2 واحد

دروس اصلی: روش های تجزیه دستگاهی نظری و عملی 3 واحد، داروشناسی یک 2 واحد، سم شناسی نظری 3 واحد، سم شناسی سموم طبیعی 2 واحد، آمار و اطلاع رسانی نظری و عملی 2 واحد، داروشناسی دو 2 واحد، سم شناسی عملی 2 واحد، سم شناسی محیطی عملی و نظری 2 واحد، سم شناسی بالینی 2 واحد، سمینار 1 واحد، سم شناسی صنعتی 2 واحد، سم شناسی قانونی عملی و نظری 2 واحد، کارآموزی 2 واحد عملی و پایان نامه 5 واحد.

ظرفیت پذیرش دانشگاه های پذیرنده رشته سم شناسی پزشکی سالانه متناسب با نیاز جامعه به این رشته تغییر می کند لذا فارغ التحصیلان سم شناسی پزشکی در مقطع ارشد این رشته می توانند پس از فارغ التحصیلی در مراکز درمانی و تحقیقاتی مشغول به کار شوند و یا می توانند در مقطع دکتری ادامه تحصیل دهند.

با ثبت نام در پنل هوشمند برنامه ریزی و مشاوره 3گام، از یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان بهره مند شوید.