ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تغذیه وزارت بهداشت

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تغذیه وزارت بهداشت

 

در مجموع رشته علوم تغذیه در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، ظرفیت محدود و پایینی دارد که با توجه به سطح رقابت بسیار بالا در آن، هر ساله بسیاری از داوطلبان در آرزوی قبولی برای آن می مانند و با صرف زمان و هزینه های بسیار سنگین در اثر اشتباهات در نوع انتخاب خود در زمینه نحوه مطالعه و منابع و حتی آزمونهای آزمایشی و تلف کردن وقت در اثر تنبلی و سهل انگاری و سردرگمی از قافله قبول شدگان محدود رشته علوم تذیه وزارت بهداشت باز می مانند.

در کل ظرفیت پذیرش آن، در همه گرایشها (علوم تغذیه، علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه، علوم بهداشتی در تغذیه) 210 نفر می باشد. در جدول زیر می توانید آمار کلی پذیرش را به تفکیک گرایش در مجموعه علوم تغذیه وزارت بهداشت ببینید و بعد از این جدول، جداول جزء به جزء برای هر گرایش را خواهیم آورد.

ظرفیت کلی پذیرش در رشته عوم تغذیه وزارت بهداشت

گرایش

روزانه

مازاد (شهریه ای)

آزاد

با شرایط خاص (مثل دانشگاه بقیه اله)

تعداد کل

علوم تغذیه

79

34

0

0

113

علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه

16

8

0

5

29

علوم بهداشتی در تغذیه

43

19

6

0

68

جمع کل هر دوره

138

61

6

5

210

 
 

کارشناسی ارشد تغذیه وزارت بهداشت، یکی از رشته های پرطرفدار و البته سخت برای قبولی است. بسیاری از کسانی که در آزمون ارشد وزارت بهداشت در رشته تغذیه موفق بوده اند به وضوح عامل موفقیت خود را در برنامه ریزی مشخص، تعداد مرورهای بالا و استفاده از منابع خوب و البته پشتکار و تلاش خود و استفاده از راهنماییهای خوب کسانی که در سالهای گذشته رتبه های خوب به دست اورده اند عنوان کرده اند. موسسه 3گام با داشتن مشاوران مجرب و یک سیستم بسیار خاص در امر برنامه ریزی می تواند عوامل اصلی موفقیت رتبه های برتر را برای شما پیاده سازی کند. برای ورود به پنل مشاوره و برنامه ریزی می توانید از طریق لینک زیر ثبت نام کنید.

 

 

جدول تفکیکی ظرفیت پذیرش وزارت بهداشت برای کارشناسی ارشد علوم تغذیه (گرایش علوم تغذیه):
 

دانشگاه

روزانه

مازاد (شهریه ای)

ارومیه

7

3

اصفهان

5

2

اهواز

7

2

ایران

7

3

تبریز

12

6

تهران

11

5

شهیدبهشتی

9

4

شیراز

7

3

کرمانشاه

7

3

مشهد

7

3

جمع کل

79

34

 

 

جدول تفکیکی ظرفیت پذیرش وزارت بهداشت برای کارشناسی ارشد علوم تغذیه (گرایش علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه):

دانشگاه

روزانه

مازاد (شهریه ای)

بقیه اله

5

0

تبریز

10

6

تهران

6

2

جمع کل

21

8

 

کارشناسی ارشد تغذیه وزارت بهداشت، یکی از رشته های پرطرفدار و البته سخت برای قبولی است. بسیاری از کسانی که در آزمون ارشد وزارت بهداشت در رشته تغذیه موفق بوده اند به وضوح عامل موفقیت خود را در برنامه ریزی مشخص، تعداد مرورهای بالا و استفاده از منابع خوب و البته پشتکار و تلاش خود و استفاده از راهنماییهای خوب کسانی که در سالهای گذشته رتبه های خوب به دست اورده اند عنوان کرده اند. موسسه 3گام با داشتن مشاوران مجرب و یک سیستم بسیار خاص در امر برنامه ریزی می تواند عوامل اصلی موفقیت رتبه های برتر را برای شما پیاده سازی کند. برای ورود به پنل مشاوره و برنامه ریزی می توانید از طریق لینک زیر ثبت نام کنید.

 

 

 

جدول تفکیکی ظرفیت پذیرش وزارت بهداشت برای کارشناسی ارشد علوم تغذیه (گرایش علوم بهداشتی در تغذیه):

دانشگاه

روزانه

مازاد (شهریه ای)

آزاد واحد علوم تحقیقات

6

0

اصفهان

5

2

ایران

6

2

تبریز

7

4

تهران

11

5

شیراز

4

1

قزوین

4

2

یزد

6

3

جمع کل

49

19

 

 

کانال ارشد وزارت بهداشت 3گام به تازگی راه اندازی شده است. برای پیوستن به کانال، بر روی لینک زیر کلیک کنید