ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم جانوری

تعداد بازدید 11331 دفعه

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم جانوری به تفکیک نام دانشگاه، نام استان، نوع دوره، گرایش ها و سایر پارامترها قابل بررسی است.

رزرو مشاوره با رتبه های برتر 

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم جانوری

در جدول زیر می توانید ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم جانوری را به تفکیک گرایش های کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم جانوری، بر اساس دفترچه انتخاب رشته سال 94، ملاحظه فرمایید:

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر 

 

در ضمن توصیه می کنیم مطلب معرفی کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم جانوری را در سایت 3گام مطالعه کنید.

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم جانوری به تفکیک گرایش ها

 
دانشگاه/ گرایش فیزیولوژی جانوری بیوسیستماتیک جانوری زیست شناسی سلولی تکوینی بافت شناسی و جنین شناسی
دانشگاه اراک 5 5 12 0
دانشگاه ارومیه 24 0 0 12
دانشگاه بوعلی سینا - همدان 2 0 0 0
دانشگاه تبریز 10 0 0 0
دانشگاه تهران  6 6 0 0
دانشگاه خوارزمی 6 0 6 0
دانشگاه دامغان 10 0 0 9
دانشگاه رازی - کرمانشاه 4 16 5 6
دانشگاه شاهد - تهران 12 0 0 0
دانشگاه شهرکرد 5 7 0 0
دانشگاه شهید باهنر - کرمان 7 10 0 0
دانشگاه شهید بهشتی - تهران 6 8 0 0
دانشگاه شهید چمران - اهواز 4 6 0 4
دانشگاه شیراز 12 4 3 0
دانشگاه فردوسی مشهد 5 6 0 0
دانشگاه گلستان - گرگان 4 3 0 0
دانشگاه مازندران - بابلسر 11 0 0 0
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 6 0 0 0
دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق 20 20 20 0
دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل 20 0 0 0
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم 15 15 0 0
دانشگاه اصفهان 0 5 0 0
دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار 0 13 0 0
دانشگاه زنجان 0 10 0 0
دانشگاه گیلان - رشت 0 4 6 0
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 0 0 0 14
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان 0 0 20 0
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه 0 0 0 20
دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران 0 0 10 0
مؤسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر 0 0 0 20
مجموع ظرفیت در گرایش 194 138 82 85

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر 

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc