دانشگاه های کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت (کد 1142)

برای مشاهده جداول تفکیکی، استان به استان و دانشگاه به دانشگاه ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت 98 به لینک زیر مراجعه فرمایید. می توانید با کلیک بر روی نام دانشگاه، استان، نوع دوره، گرایش های کارشناسی ارشد رشته مدیریت و هر پارامتر دیگر، لیست ها را فیلتر کنید تا اطلاعات را با جزئیات دقیق تر بررسی نمایید.

بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

جدول دانشگاه ها و ظرفیت های پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت 98 

 

ضمنا با عضویت در کانال مجموعه مدیریت می توانید اطلاعات بسیار مفیدی را در زمینه کارشناسی ارشد مدیریت، بازار کار، طول دوره تحصیلی  به طور کلی معرفی کارشناسی ارشد مدیریت به دست آورید.