منابع ارشد روانشناسی | بهترین منابع عمومی و تربیتی

بهترین منابع ارشد روانشناسی گرایش های تربیتی و عمومی را در این مطلب مشاهده می کنید. با توجه به حجم منابع کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی ، مشاوران تخصصی و رتبه برتر گروه روانشناسی 3گام، بهترین منابع موجود با شرایط داوطلبان کارشناسی ارشد روانشناسی را در این مطلب معرفی می نمایند.

منابع ارشد روانشناسی

انتخاب منابع درست بخشی از موفقیت در کنکور ارشد روانشناسی را تضمین می کند.البته منظور از منابع فقط کتاب های مرجع معروف دانشگاهی نیست. بلکه گاهی ممکن است برای درک بهتر یک درس منبع مرجع دیگری معرفی شود. همچنین ممکن است برای یک داوطلب فقط منابع کمک آموزشی معرفی شود. بنابراین منابع کارشناسی ارشد روانشناسی در گرایش های مختلف، براساس شرایط هر داوطلب معرفی شده است. ویژگی های این منابع این است که می توانید با خیال راحت و اطمینان صد در صد اقدام به تهیه آن ها بکنید و اولین مرحله از یک شروع موفقیت آمیز را پشت سر بگذارید. برای هر درس علاوه بر معرفی کتاب های اصلی، کتاب تست نیز معرفی شده است تا همزمان بتوانید در تست زنی نیز به تسلط برسید. سعی شده است بهترین منابع خلاصه درس و تست برای شما معرفی شود. البته قابل ذکر است که منابع با درنظر گرفتن شرایط کلی داوطلبان معرفی شده است. لذا ممکن است با بررسی دقیق تر شرایط هرداوطلب، ترکیب منابع تغییر کند. برای معرفی منابع طبق تمام شرایط شما می توانید یک جلسه مشاوره با مشاوره تخصصی این رشته رزرو کنید. در این مطلب به معرفی منابع ارشد روانشناسی گرایش های عمومی و تربیتی می پردازیم. برای مشاهده منابع گرایش بالینی می توانید به مطلب معرفی منابع ارشد بالینی مراجعه کنید.

برای صرفه جویی در زمان، با کلیک بر روی پک مورد نظر به منابع آن دسترسی پیدا می کنید.
گرایش  نام پک  مناسب برای افراد 
عمومی  رتبه برتر مخصوص داوطلبانی که یک زمان یکساله با مطالعه روزانه 6 الی 8 ساعت را در نظر دارند و می خواهند علاوه بر تسلط بر روی تست های کنکور، به درکی عمیق از مطالب رشته روانشناسی نیز برسند. افرادی که پایه ضعیفی دارند ولی زمان مناسبی دارند باید حتما این دسته از منابع را به تناسب گرایشی که می خواهند مطالعه کنند
حرفه ای  مخصوص داوطلبانی است که یک بازه زمانی 4 تا 6 ماهه با مطالعه روزی 8 ساعت را مد نظر دارند ولی داوطلبانی هستند که پایه نسبتاً خوبی (با میانگین 50%) در دروس دارند.
ضربتی  مخصوص داوطلبانی است که زمان زیادی برای آمادگی کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی ندارند و تمام تلاش خود را به کار می برند تا در یک بازه زمانی کوتاه مناسب ترین نتیجه را به دست آورند.  لازم به ذکر است که که این پک به داوطلبانی که قصد جمع بندی و مطالب را دارند کمک شایانی خواهد نمود.
تربیتی  رتبه برتر مخصوص داوطلبانی که یک زمان یکساله با مطالعه روزانه 6 الی 8 ساعت را در نظر دارند و می خواهند علاوه بر تسلط بر روی تستهای کنکور، به درکی عمیق از مطالب رشته روانشناسی نیز برسند. افرادی که پایه ضعیفی دارند ولی زمان مناسبی دارند باید حتما این دسته از منابع را به تناسب گرایشی که می خواهند مطالعه کنند
حرفه ای  مخصوص داوطلبانی است که یک بازه زمانی 4 تا 6 ماهه با مطالعه روزی 8 ساعت را مد نظر دارند ولی داوطلبانی هستند که پایه نسبتاً خوبی (با میانگین 50%) در دروس دارند.
ضربتی  مخصوص داوطلبانی است که زمان زیادی برای آمادگی کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی ندارند و تمام تلاش خود را به کار می برند تا در یک بازه زمانی کوتاه مناسب ترین نتیجه را به دست آورند.  لازم به ذکر است که که این پک به داوطلبانی که قصد جمع بندی و مطالب را دارند کمک شایانی خواهد نمود.

 

منابع ارشد روانشناسی عمومی 

منابع نوشته شده به ترتیب برای تمام داوطلبان روانشناسی و تمام داوطلبان غیر مرتبط قابل استفاده بوده فقط نکته ای که وجود دارد این است که معموال داوطلبانی که لیسانس آن ها روانشناسی است نیازی به خواندن کتاب هیلگارد ندارند.

و میتوانند به منابع دیگر عمومی کفایت کنند ولی دوستانی که لیسانس غیر مرتبط دارند حتما برای درس عمومی اول کتاب هیلگارد را بخوانند و بعد به سراغ دروس دیگر روانشناسی عمومی بروند. 

داوطلبانی که در دروس عمومی، آسیب شناسی، آمار یا دروس دیگر به پیشرفت قابل توجهی نمی رسند توصیه می شود حتما از کلاس های آموزشی که در این زمینه وجود دارد استفاده کنند. 

داوطلبانی که سطح زبان بسیار خوبی دارند برای مطالعه می توانند فقط از کتاب مدرسان استفاده کنند ولی داوطلبانی  که سطح زبان آن ها ضعیف تا متوسط است حتما از منابعی که معرفی شده استفاده کنند و درجه ی اول هرگز از کتاب مدرسان استفاده نکنند. 

منابع ارشد روانشناسی عمومی - پک رتبه برتر

مخصوص داوطلبانی که یک زمان یکساله با مطالعه روزانه 6 الی 8 ساعت را در نظر دارند و می خواهند علاوه بر تسلط بر روی تست های کنکور، به درکی عمیق از مطالب رشته روانشناسی نیز برسند. افرادی که پایه ضعیفی دارند ولی زمان مناسبی دارند باید حتما این دسته از منابع را به تناسب گرایشی که می خواهند مطالعه کنند.

 

منابع ارشد روانشناسی عمومی درس روانشناسی عمومی

 

 • روانشناسی عمومی، اتکینسون و هیلگارد،ترجمه براهنی و دیگران، انتشارات رشد
 • روانشناسی عمومی، مریم درخشان نژاد، مدرسان شریف 
 • روانشناسی عمومی ابوالفضل فتحی پور، روان آموز 

 

منابع ارشد روانشناسی عمومی درس آسیب شناسی

 

 • آسیب شناسی روانی براساس DSM5جلد یک و دو، مهدی گنجی، انتشارات ساوالان 
 • آسیب شناسی روانی یوید ال.روزنهان-مارتین ای.پی.سلیگمن، ترجمه یحیی سید محمدی، انتشارات ارسباران
 • آسیب شناسی روانی براساس DSM5، جواد خلعتبری،اسحاق سام خانیان، انتشارات ساد 
 • آسب شناسی، سیدسعید نعیمی تاجدار، انتشارات روان آموز 
 • آسیب شناسی، هلن سپاهی،هما رفیعی، انتشارات مدرسان 

 

منابع ارشد روانشناسی عمومی درس کودکان استثنایی

 

 • روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی، بهروز میالنی فر، انتشارات قومس 
 • روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی، محمد علی خالق پور، انتشارات روان آموز 
 • روانشناسی کودکان استثنایی، دکتر مرتضی پیری، انتشارات پوران پژوهش 
 • روانشناسی کودکان استثنایی، ارکان خوش کالم،مرضیه کامیاب نژاد، مدرسان شریف  

 

منابع ارشد روانشناسی عمومی درس زبان

 

 • استادزبان، علی قاسمی شیخ طبقی، شاهین معروف خانی 
 • استاد واژه:علی قاسمی  
 • متون روانشناسی به زبان انگلیسی، مهدی شاهنظری، ناصر قلیپورانبوهی، مدرسان شریف 

 

منابع ارشد روانشناسی عمومی درس علم النفس

 

 • علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسالمی، محمدباقر کجباف، انتشارات روان 
 • علم النفس، صادق خدامرادی، مدرسان شریف 

 

منابع ارشد روانشناسی عمومی درس آمار و روش تحقیق

 

 • روش تحقیق کاربردی، رمضان حسن زاده، نشر روان 
 • آمار و احتمالات کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، علی دالور، رشد آموزش 
 • آمار و روش تحقیق، حسن آبادی، مدرسان شریف

منابع ارشد روانشناسی عمومی درس فیزیولوژیک و انگیزش

 

 • روانشناسی فیزیولوژیک، جیمز کاالت، یحیی سیدمحمدی، نشر روان
 • فیزیولوژیک و انگیزش هیجان، مرتضی پیری، انتشارات پوران پژوهش 
 • روانشناسی فیزیولوژیک، زینب خجوی، روان آموز 

 

منابع ارشد روانشناسی عمومی درس روانشناسی رشد

 

 • روانشناسی رشد جلد یک و دو، لورابرک، یحیی سیدمحمدی، ارسباران
 • روانشناسی رشد، ویلیام کرین، غالم رضا خوی نژاد، علیرضا رجایی، رشد
 • روانشناسی رشد، محسن طالب زاده، مدرسان شریف 
 • روانشناسی رشد، روان آموز ،مجموعه روان آموز 

 

 

منابع ارشد روانشناسی عمومی - پک حرفه ای 

مخصوص داوطلبانی است که یک بازه زمانی 4 تا 6 ماهه با مطالعه روزی 8 ساعت را مد نظر دارند ولی داوطلبانی هستند که پایه نسبتاً خوبی (با میانگین 50%) در دروس دارند.

 


منابع ارشد روانشناسی عمومی درس عمومی

 

روانشناسی عمومی، مریم درخشان نژاد، مدرسان شریف 

روانشناسی عمومی، ابوالفضل فتحی پور، روان آموز 

 

منابع ارشد روانشناسی عمومی درس آسیب شناسی

 

آسیب شناسی روانی براساس DSM5 جلد یک و دو، مهدی گنجی، انتشارات ساوالان

آسیب شناسی روانی براساس DSM5، جواد خلعتبری، اسحاق سام خانیان، انتشارات ساد

.آسب شناسی، سیدسعید نعیمی تاجدار، انتشارات روان آموز 

 

منابع ارشد روانشناسی عمومی درس کودکان استثنایی

 

روانشناسی کودکان و نوجوانان، مهدی گنجی، انتشارات ساوالان

روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی، محمد علی خالق پور، انتشارات روان آموز

روانشناسی کودکان استثنایی، ارکان خوش کالم، مرضیه کامیاب نژاد، مدرسان شریف 

 

منابع ارشد روانشناسی عمومی درس زبان 

 

استادزبان، علی قاسمی شیخ طبقی، شاهین معروف خانی 

استاد واژه : علی قاسمی 

 

منابع ارشد روانشناسی عمومی درس علم النفس

 

علم النفس، صادق خدامرادی، مدرسان شریف 

 

منابع ارشد روانشناسی عمومی درس آمار و روش تحقیق

 

آمار و روش تحقیق، حسن آبادی، مدرسان شریف 

آمار و احتمالات کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، علی دالور، رشد آموزش

 

منابع ارشد روانشناسی عمومی درس فیزیولوژیک و انگیزش 

 

فیزیولوژیک و انگیزش هیجان، مرتضی پیری، انتشارات پوران پژوهش 

روانشناسی فیزیولوژیک، زینب خجوی، روان آموز 

 

منابع ارشد روانشناسی عمومی درس روانشناسی رشد

 

روانشناسی رشد، محسن طالب زاده، مدرسان شریف 

روانشناسی رشد، روان آموز، مجموعه روان آموز 

 

منابع ارشد روانشناسی عمومی - پک ضربتی

مخصوص داوطلبانی است که زمان زیادی برای آمادگی کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی ندارند و تمام تلاش خود را به کار می برند تا در یک بازه زمانی کوتاه مناسب ترین نتیجه را به دست آورند.  لازم به ذکر است که که این پک به داوطلبانی که قصد جمع بندی و مطالب را دارند کمک شایانی خواهد نمود.

 

منابع ارشد روانشناسی عمومی درس روانشناسی عمومی

 

روانشناسی عمومی ابوالفضل فتحی پور، روان آموز 

 

منابع ارشد روانشناسی عمومی درس آسیب شناسی

 

آسیب شناسی روانی براساس DSM5، جواد خلعتبری،اسحاق سام خانیان، انتشارات ساد 

 

منابع ارشد روانشناسی عمومی درس کودکان استثنایی

 

روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی، محمد علی خالق پور، انتشارات روان آموز 

 

منابع ارشد روانشناسی عمومی درس زبان

 

استادزبان، علی قاسمی شیخ طبقی، شاهین معروف خانی 

 

منابع ارشد روانشناسی عمومی درس علم النفس

 

علم النفس، صادق خدامرادی، مدرسان شریف 

 

منابع ارشد روانشناسی عمومی درس آمار و روش تحقیق

 

آمار و روش تحقیق، حسن آبادی، مدرسان شریف

 

منابع ارشد روانشناسی عمومی درس فیزیولوژیک و انگیزش

 

فیزیولوژیک و انگیزش هیجان، مرتضی پیری، انتشارات پوران پژوهش 

 

منابع ارشد روانشناسی عمومی درس روانشناسی رشد

 

روانشناسی رشد، محسن طالب زاده، مدرسان شریف 

 

منابع ارشد روانشناسی تربیتی 

تمامی منابع معرفی شده برای داوطلبان مرتبط و غیرمرتبط قابل استفاده می باشد فقط به دلیل اهمیت بالای درس تربیتی بهتر است کتاب دکتر سیف حتما اول خوانده شده و بعد منابع دیگر بعد از این کتاب خوانده شود. 

داوطلبانی که در دروس عمومی، آمار یا دروس دیگر به پیشرفت قابل توجهی نمی رسند توصیه می شود حتما از کلاس های آموزشی که در این زمینه وجود دارد استفاده کنند. 

داوطلبانی که سطح زبان بسیار خوبی دارند برای مطالعه می توانند فقط از کتاب مدرسان استفاده کنند ولی داوطلبانی که سطح زبان آن ها ضعیف تا متوسط است حتما از منابعی که معرفی شده استفاده کنند و درجه ی اول هرگز از کتاب مدرسان  استفاده نکنند. 

منابع ارشد روانشناسی تربیتی - پک رتبه برتر

مخصوص داوطلبانی که یک زمان یکساله با مطالعه روزانه 6 الی 8 ساعت را در نظر دارند و می خواهند علاوه بر تسلط بر روی تست های کنکور، به درکی عمیق از مطالب رشته روانشناسی نیز برسند. افرادی که پایه ضعیفی دارند ولی زمان مناسبی دارند باید حتما این دسته از منابع را به تناسب گرایشی که می خواهند مطالعه کنند.

 

منابع ارشد روانشناسی تربیتی درس روانشناسی تربیتی

 

روانشناسی تربیتی، دکتر علی اکبرسیف، نشر دوران 

روانشناسی تربیتی، عادل مخبری، پوران پژوهش 

روانشناسی تربیتی، پروین کدیور، انتشارات سمت 

 

منابع ارشد روانشناسی تربیتی درس روانشناسی عمومی

 

روانشناسی عمومی، اتکینسون و هیلگارد، ترجمه براهنی و دیگران، انتشارات رشد 

روانشناسی عمومی، مریم درخشان نژاد، مدرسان شریف 

روانشناسی عمومی ابوالفضل فتحی پور، روان آموز 

 

منابع ارشد روانشناسی تربیتی درس روانشناسی رشد

 

روانشناسی رشد جلد یک و دو، لورابرک، یحیی سیدمحمدی، ارسباران 

روانشناسی رشد، ویلیام کرین، غالم رضا خوی نژاد، علیرضا رجایی، رشد 

روانشناسی رشد، محسن طالب زاده، مدرسان شریف 

روانشناسی رشد، روان آموز، مجموعه روان آموز 

 

منابع ارشد روانشناسی تربیتی درس آمار و روش تحقیق

 

روش تحقیق کاربردی، رمضان حسن زاده، نشر روان 

آمار و احتماالت کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، علی دالور، رشد آموزش 

آمار و روش تحقیق، حسن آبادی، مدرسان شریف 

 

منابع ارشد روانشناسی تربیتی درس زبان

 

استادزبان،علی قاسمی شیخ طبقی، شاهین معروف خانی 

استاد واژه : علی قاسمی 

متون روانشناسی به زبان انگلیسی، مهدی شاه نظری، ناصر قلیپورانبوهی، مدرسان شریف 

 

منابع ارشد روانشناسی تربیتی - پک حرفه ای  

مخصوص داوطلبانی است که یک بازه زمانی 4 تا 6 ماهه با مطالعه روزی 8 ساعت را مد نظر دارند ولی داوطلبانی هستند که پایه نسبتاً خوبی (با میانگین 50%) در دروس دارند.​

 

منابع ارشد روانشناسی تربیتی درس روانشناسی تربیتی

 

روانشناسی تربیتی، دکتر علی اکبرسیف، نشر دوران 

روانشناسی تربیتی، عادل مخبری، پوران پژوهش 

 

منابع ارشد روانشناسی تربیتی درس عمومی

 

روانشناسی عمومی، مریم درخشان نژاد، مدرسان شریف 

روانشناسی عمومی ابوالفضل فتحی پور، روان آموز 

منابع ارشد روانشناسی تربیتی درس روانشناسی رشد 

 

روانشناسی رشد، محسن طالب زاده، مدرسان شریف 

روانشناسی رشد، روان آموز، مجموعه روان آموز 

 

منابع ارشد روانشناسی تربیتی درس آمار و روش تحقیق 

 

آمار و روش تحقیق، حسن آبادی، مدرسان شریف 

آمار و احتماالت کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، علی دالور، رشد آموزش

 

منابع ارشد روانشناسی تربیتی درس زبان

 

استادزبان، علی قاسمی شیخ طبقی، شاهین معروف خانی 

استاد واژه : علی قاسمی شیخ طبقی 

 

منابع ارشد روانشناسی تربیتی - پک ضربتی

مخصوص داوطلبانی است که زمان زیادی برای آمادگی کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی ندارند و تمام تلاش خود را به کار می برند تا در یک بازه زمانی کوتاه مناسب ترین نتیجه را به دست آورند.  لازم به ذکر است که که این پک به داوطلبانی که قصد جمع بندی و مطالب را دارند کمک شایانی خواهد نمود.

 

منابع ارشد روانشناسی تربیتی درس روانشناسی تربیتی

 

روانشناسی تربیتی، عادل مخبری، پوران پژوهش 

 

منابع ارشد روانشناسی تربیتی درس عمومی

 

روانشناسی عمومی ابوالفضل فتحی پور، روان آموز 

 

منابع ارشد روانشناسی تربیتی درس روانشناسی رشد

 

روانشناسی رشد، محسن طالب زاده، مدرسان شریف 

 

منابع ارشد روانشناسی تربیتی درس آمار و روش تحقیق

 

آمار و روش تحقیق، حسن آبادی، مدرسان شریف 

 

منابع ارشد روانشناسی تربیتی درس زبان

 

استادزبان، علی قاسمی شیخ طبقی، شاهین معروف خانی 

 

منابع ارشد روانشناسی - نکته مهم 

توجه داشته باشید شیوه خواندن و نوع برنامه ریزی این منابع با توجه به نوع شخصیت افراد و کیفیت علمی آنها باید متفاوت باشد. در این زمینه می توانید یک جلسه مشاوره تخصصی با مشاوران ارشد روانشناسی موسسه 3گام استفاده کنید.

همچنین در نظر داشته باشید که نوع برنامه ریزی و تعداد مرورهای شما در تعیین رتبه شما بسیار تاثیر خواهد داشت. به خصوص شیوه مرور شما در هر درس و تعداد مرورهای متناسب با شرایط شما تعیین کننده خواهد بود. بدون مرورهای منسجم و مشخص در بازه های زمانی معین نباید انتظار رتبه های تک رقمی داشته باشید. سیستم برنامه ریزی 3گام با چیدمان خاص مرور خود مخصوص رشته های روانشناسی، کمک شایانی در این زمینه به شما می نماید.

 

سایر بخش های مجموعه روانشناسی

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

 • تصویر فرد

  ستاره ارجمند‏ - 01/9/27

  سلام وقت بخیر.
  میخواستم بپرسم واسه کارشناسی ارشد روانشناسی چه منابعی رو باید بخونم؟
  واینکه چه انتشاراتی

 • تصویر فرد

  مریم احمدی‏ - 01/9/27

  سلام، کارشناسی کامپیوتر دارم، می توانم ارشد بالینی بخوانم یا عمومی؟ با تشکر

 • تصویر فرد

  حسین‏ - 00/6/13

  سلام پک حرفه ای و ضربتی ارشد بالینیرو هم لطفا معرفی کنید

 • تصویر فرد

  فرزانه بازیار‏ - 00/4/29

  سلام من رشته ام مشاوره ست و دوسال دیگه کنکور ارشد دارم، برای ارشد میتونم بالینی بخونم؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/5/2

  سلام خدمت شما تو ماه های اخیر چند تا مصوبه در این مورد بوده که هنوز هم هیچکدوم قطعی نیست که ایا تغییر رشته ای ها می تونن شرکت کنن تو ارشد بالینی یا نه قطعی بشه خبرش رو درج می کنیم

 • تصویر فرد

  یوسف‏ - 99/10/10

  سلام. آیا برای ارشد روانشناسی دانشگاه سراسری میشه کتاب روانشناسی رشد پیام نور رو خوند؟

 • تصویر فرد

  فرزانه رمضانی‏ - 99/10/27

  سلام.
  بهتره از منابعی که معرفی میشه مانند کتاب لورا برک،کرین و بعد از رشد مدرسان استفاده کنید.رشد پیام نور کافی نیست

 • تصویر فرد

  فرزانه رمضانی‏ - 99/10/27

  سلام.
  بهتره از منابعی که معرفی میشه مانند کتاب لورا برک،کرین و بعد از رشد مدرسان استفاده کنید.رشد پیام نور کافی نیست

 • تصویر فرد

  سعید‏ - 99/9/8

  سلام من کارشناسی علوم سیاسی خوندم میشه برای ارشد روانشناسی بخونم محدودیتی داره یانه ؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 99/9/9

  سلام برای کنکور ارشد روانشناسی هیچ محدودیتی از نظر مدرک کارشناسی وجود نداره و می تونید شرکت کنید

 • تصویر فرد

  فرزانه رمضانی‏ - 99/10/27

  سلام محدودیتی نداره ولی برای گرایش بالینی امسال اخرین سالیه که میتونید شرکت کنید یعنی کنکور1400

 • تصویر فرد

  مرضیه مرادی‏ - 99/7/18

  سلام دوستان برای روانشناسی مرضی اصلا مدرسان شریف گزینه ی خوبی نیست به هیچ عنوان
  شاید فقط برای تست خوب باشه
  شاااید

 • تصویر فرد

  ف.خ‏ - 99/5/6

  سلام
  میشه بگین در کنکور ارشد روانشناسی بالینی چه تعدادی شرکت میکنن؟

 • تصویر فرد

  مژگان‏ - 98/12/21

  سلام وقت بخیر میخواستم ببینم کتاب آسیب برای ارشد مهم نیست اخه اسمش نیومده و اگه مهمه کدوم نویسنده

 • تصویر فرد

  الهه گوهری‏ - 98/11/1

  با سلام و خسته نباشید
  برای قبولی در رشته روان شناسی عمومی در مقطع ارشد باید چه منابعی رو بیشتر بخونم

 • تصویر فرد

  لیلا‏ - 98/7/23

  سلام.من میخوام ارشد بالینی حتما قبول بشم چ . کتابایی از چ انتشاراتی مناسب هس.لطف کنید بگید

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 98/9/13

  سلام
  باتوجه به سطح شما و زمانی که دارید متفاوته.. میتونید در پنل 3گام ثبتنام کنید و یک جلسه مشاوره رایگان بگیرید.
  موفق باشید

 • تصویر فرد

  Zahraa‏ - 98/7/8

  سلام بنده کارشناسی علوم تربیتی خوندم ومیخوام کنکور ارشد ۱۴۰۰ رو برای روانشناسی بالینی شرکت کنم،چه منابعی رو باید بخونم؟

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 98/7/13

  باسلام
  برای اطلاع در مورد منابع میتونید به لینک زیر مراجعه کنید:
  https://3gaam.com/field/content/1208/

 • تصویر فرد

  Mahsa‏ - 98/6/22

  سلام آیاکتاب های اصلی دانشگاه برای ارشدکمکی میکنه؟؟

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 98/7/20

  باسلام
  بستگی به سطح خودتون داره، داوطلب به داوطلب فرق میکنه. ممکنه یک داوطلب نیاز به مطالعه کتاب های اصلی داشته باشه و داوطلب دیگه ای بدون مطالعه رفرنس های اصلی بتونه به آمادگی لازم برسه

 • تصویر فرد

  ندی رستمی زاده ‏ - 98/4/23

  با سلام خدمت شما خواست بدونم برای ارشد بالینی باید چندتا کتاب رو بخونم ؟ ممنون

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 98/5/6

  سلام
  سوالتون خیلی کلیه. بستگی به سطح اطلاعات و پایه شما داره، ممکنه یک داوطلب یک درس رو با یک کتاب جمع کنه ولی داوطلب دیگری لازم باشه 3 تا منبع بخونه. اطلاعات کلی در مورد رفرنس های ارشد بالینی رو می تونید از لینک زیر بدست بیارید:
  https://3gaam.com/field/content/1643/

 • تصویر فرد

  بابک‏ - 98/3/1

  0سلام. من دکترای ژنتیک دارم و شاغلم. میخواستم بدونم میتونم ارشد روانشناسی مشاوره خانواده شرکت کنم؟ از نظر سازمان سنجش مشکلی وجود نداره؟ ممنون

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 98/6/3

  سلام
  بله میتونید، مشکلی نیست

 • تصویر فرد

  دریاباری‏ - 98/1/31

  سلام من میخوام بدونم اصلااین رشته رودرست انتخاب میکنم یانه ممکنه یه نمونه ازفصول کتاب روانشنلسی عمومی روبگذاریدممنون

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 98/2/3

  باسلام و وقت بخیر
  درصورتی که برای رشته مقطع ارشد به تصمیم قطعی نرسیدید، مطالعه یک کتاب روانشناسی عمومی رو به طور کامل بهتون پیشنهاد میکنیم. متاسفانه فایل pdf کتابهای رفرنس موجود نیست. موفق باشید

 • تصویر فرد

  فریبرز‏ - 97/12/24

  سلام.
  اگر لطف کنید و بهترین ترجمه و آخرین ویرایش این منابع رو معرفی کنید.
  ترجمه های زیادی از این منابع هست برای منی که تغییر رشته ای هستم انتخابش سخته.
  تشکر

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 98/1/27

  سلام
  اکثر کتاب هایی که در سایت معرفی شده یک مترجم اصلی دارند که در سایت های فروش کتاب از جمله فروشگاه 3گام همان کتاب برای فروش گذاشته شده است. در صورتی که اطلاعات تخصصی تری در مورد منابع دارید می تونید در پنل برنامه ریزی 3گام ثبتنام کنید و سوالاتتون رو در یک جلسه مشاوره رایگان بپرسید :)
  موفق باشید

 • تصویر فرد

  مریم‏ - 97/12/18

  سلام من رشتم باستان شناسی بوده واس ارشد 99میخوام روانشناسی بخونم،شاغلم ووقت زیادی ندارم میشه منابع ضربتی تون رو معرفی کنید سپاس

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 98/1/21

 • تصویر فرد

  سامان‏ - 97/11/30

  سلام
  مدت زمان خرید تا ارسال بسته کتاب ها چند روزه است؟

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 98/2/10

  باسلام
  بستگی به نوع پستی داره که انتخاب می کنید، معمولا بین دو روز تا یک هفته. اطلاعات دقیق تر ارسال در سایت ذکر شده است. 

 • تصویر فرد

  فائزه میرزاعلیپور‏ - 97/9/13

  سلام چن روز میکشه بسته پک اموزشیتون به استان آذربایجان غربی برسه

 • تصویر فرد

  طاهره‏ - 97/7/29

  سلام..برای بالینی فیرس نوشته کدوم نویسنده رو ترجیح میدین؟

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 97/8/27

  سلام. فیرس یکی از نویسنده های کتاب روانشناسی بالینی هست. عنوان کتاب هست: روانشناسی بالینی، تالیف ترال و فیرس. این کتاب یکی از منابع ارشد روانشناسی بالینی هست. موفق باشید

 • تصویر فرد

  محمدعلی کاظمی‏ - 96/12/8

  سلام من میخواستم برای ارشدازالان شروع کنم ورشته روانشناسی بالینی رومدنظردارم میخواستم منابع روبدونم ویه مشاورعالی وبرنامه ریزعالی میخواستم.

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 96/12/12

  سلام وقتتون بخیر
  هدف اصلی موسسه 3گام مشاوره و  برنامه ریزی برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد هست. برای آشنایی با روش برنامه ریزی 3گام به لینک زیر مراجعه کنید:
  https://3gaam.com/field/content/1440/
  برای آشنایی با منابع ارشد روانشناسی به لینک زیر مراجعه کنید:
  https://3gaam.com/field/content/1208/
  و برای آشنایی با مشاور مجموعه روانشناسی در 3گام به لینک زیر مراجعه کنید:
  https://3gaam.com/field/content/1292/
  موفق باشید

 • تصویر فرد

  مینا میر تقی زاده‏ - 96/11/12

  سلام
  من میخوام ارشد روانشناسی بالینی شرکت کنم
  یه کتاب جامع میخوام که تستی باشه مثل هفت کنکور
  لطفا بگید چی کار کنم
  ترجیحا کتاب مدرسان شریف باشه خیلی عالیه مرسی

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 96/12/12

  سلام
  مجموعه مدرسان شریف کنکور های 10 سال اخیر رو داره
  موفق باشید

 • تصویر فرد

  عاطفه اردشیری ‏ - 96/5/28

  سلام خسته نباشید
  من میخوام واسه ارشد تغییر رشته بدم و از رشته شهرسازی در آزمون ارشد روانشناسی عمومی آماده بشم. اما با توجه به مشغله هایی که دارم امکان حضور در کلاس های آموزشی رو ندارم. آیا میتونم فقط با مطالعه منابعی که شما معرفی کردین موفق بشم؟
  آیا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنم ؟

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 96/9/9

  باسلام و وقت بخیر
  به دلیل ماهیت دروس رشته روانشناسی که اکثرا حفظی هستند نیازی به ثبتنام در کلاس نیست. در مورد منابع، منابع پیشنهادی سایت 3گام به صورت عمومی گفته شده و هر داوطلب متناسب با شرایط و پیش زمینه اش باید برخی منابع را تغییر دهد. پیشنهاد میشود از مشاوره رایگان 3گام استفاده کنید و جهت اطلاعات جامع تر به لینک زیر مراجعه کنید:
  https://3gaam.com/field/content/1440

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

انتخاب رشته ارشد روانشناسی