منابع ارشد روانشناسی

انتخاب منابع درست بخشی از موفقیت در کنکور ارشد روانشناسی را تضمین می کند.البته منظور از منابع فقط کتاب های مرجع معروف دانشگاهی نیست. بلکه گاهی ممکن است برای درک بهتر یک درس منبع مرجع دیگری معرفی شود. همچنین ممکن است برای یک داوطلب فقط منابع کمک آموزشی معرفی شود. بنابراین منابع کارشناسی ارشد روانشناسی در گرایش های مختلف، براساس شرایط هر داوطلب معرفی شده است. ویژگی های این منابع این است که می توانید با خیال راحت و اطمینان صد در صد اقدام به تهیه آن ها بکنید و اولین مرحله از یک شروع موفقیت آمیز را پشت سر بگذارید. برای هر درس علاوه بر معرفی کتاب های اصلی، کتاب تست نیز معرفی شده است تا همزمان بتوانید در تست زنی نیز به تسلط برسید. سعی شده است بهترین منابع خلاصه درس و تست برای شما معرفی شود. البته قابل ذکر است که منابع با درنظر گرفتن شرایط کلی داوطلبان معرفی شده است. لذا ممکن است با بررسی دقیق تر شرایط هرداوطلب، ترکیب منابع تغییر کند. برای معرفی منابع طبق تمام شرایط شما می توانید یک جلسه مشاوره با مشاوره تخصصی این رشته رزرو کنید. در این مطلب به معرفی منابع ارشد روانشناسی گرایش های عمومی و تربیتی می پردازیم. برای مشاهده منابع گرایش بالینی می توانید به مطلب معرفی منابع ارشد بالینی مراجعه کنید.

برای صرفه جویی در زمان، با کلیک بر روی پک مورد نظر به منابع آن دسترسی پیدا می کنید.
گرایش  نام پک  مناسب برای افراد 
عمومی  رتبه برتر مخصوص داوطلبانی که یک زمان یکساله با مطالعه روزانه 6 الی 8 ساعت را در نظر دارند و می خواهند علاوه بر تسلط بر روی تست های کنکور، به درکی عمیق از مطالب رشته روانشناسی نیز برسند. افرادی که پایه ضعیفی دارند ولی زمان مناسبی دارند باید حتما این دسته از منابع را به تناسب گرایشی که می خواهند مطالعه کنند
حرفه ای  مخصوص داوطلبانی است که یک بازه زمانی 4 تا 6 ماهه با مطالعه روزی 8 ساعت را مد نظر دارند ولی داوطلبانی هستند که پایه نسبتاً خوبی (با میانگین 50%) در دروس دارند.
ضربتی  مخصوص داوطلبانی است که زمان زیادی برای آمادگی کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی ندارند و تمام تلاش خود را به کار می برند تا در یک بازه زمانی کوتاه مناسب ترین نتیجه را به دست آورند.  لازم به ذکر است که که این پک به داوطلبانی که قصد جمع بندی و مطالب را دارند کمک شایانی خواهد نمود.
تربیتی  رتبه برتر مخصوص داوطلبانی که یک زمان یکساله با مطالعه روزانه 6 الی 8 ساعت را در نظر دارند و می خواهند علاوه بر تسلط بر روی تستهای کنکور، به درکی عمیق از مطالب رشته روانشناسی نیز برسند. افرادی که پایه ضعیفی دارند ولی زمان مناسبی دارند باید حتما این دسته از منابع را به تناسب گرایشی که می خواهند مطالعه کنند
حرفه ای  مخصوص داوطلبانی است که یک بازه زمانی 4 تا 6 ماهه با مطالعه روزی 8 ساعت را مد نظر دارند ولی داوطلبانی هستند که پایه نسبتاً خوبی (با میانگین 50%) در دروس دارند.
ضربتی  مخصوص داوطلبانی است که زمان زیادی برای آمادگی کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی ندارند و تمام تلاش خود را به کار می برند تا در یک بازه زمانی کوتاه مناسب ترین نتیجه را به دست آورند.  لازم به ذکر است که که این پک به داوطلبانی که قصد جمع بندی و مطالب را دارند کمک شایانی خواهد نمود.

 

منابع ارشد روانشناسی عمومی 

منابع نوشته شده به ترتیب برای تمام داوطلبان روانشناسی و تمام داوطلبان غیر مرتبط قابل استفاده بوده فقط نکته ای که وجود دارد این است که معموال داوطلبانی که لیسانس آن ها روانشناسی است نیازی به خواندن کتاب هیلگارد ندارند.

و میتوانند به منابع دیگر عمومی کفایت کنند ولی دوستانی که لیسانس غیر مرتبط دارند حتما برای درس عمومی اول کتاب هیلگارد را بخوانند و بعد به سراغ دروس دیگر روانشناسی عمومی بروند. 

داوطلبانی که در دروس عمومی، آسیب شناسی، آمار یا دروس دیگر به پیشرفت قابل توجهی نمی رسند توصیه می شود حتما از کلاس های آموزشی که در این زمینه وجود دارد استفاده کنند. 

داوطلبانی که سطح زبان بسیار خوبی دارند برای مطالعه می توانند فقط از کتاب مدرسان استفاده کنند ولی داوطلبانی  که سطح زبان آن ها ضعیف تا متوسط است حتما از منابعی که معرفی شده استفاده کنند و درجه ی اول هرگز از کتاب مدرسان استفاده نکنند.  

منابع ارشد روانشناسی عمومی - پک رتبه برتر

مخصوص داوطلبانی که یک زمان یکساله با مطالعه روزانه 6 الی 8 ساعت را در نظر دارند و می خواهند علاوه بر تسلط بر روی تست های کنکور، به درکی عمیق از مطالب رشته روانشناسی نیز برسند. افرادی که پایه ضعیفی دارند ولی زمان مناسبی دارند باید حتما این دسته از منابع را به تناسب گرایشی که می خواهند مطالعه کنند.

 

منابع ارشد روانشناسی عمومی درس روانشناسی عمومی

 

 • روانشناسی عمومی، اتکینسون و هیلگارد،ترجمه براهنی و دیگران، انتشارات رشد
 • روانشناسی عمومی، مریم درخشان نژاد، مدرسان شریف 
 • روانشناسی عمومی ابوالفضل فتحی پور، روان آموز 

 

منابع ارشد روانشناسی عمومی درس آسیب شناسی

 

 • آسیب شناسی روانی براساس DSM5جلد یک و دو، مهدی گنجی، انتشارات ساوالان 
 • آسیب شناسی روانی یوید ال.روزنهان-مارتین ای.پی.سلیگمن، ترجمه یحیی سید محمدی، انتشارات ارسباران
 • آسیب شناسی روانی براساس DSM5، جواد خلعتبری،اسحاق سام خانیان، انتشارات ساد 
 • آسب شناسی، سیدسعید نعیمی تاجدار، انتشارات روان آموز 
 • آسیب شناسی، هلن سپاهی،هما رفیعی، انتشارات مدرسان 

 

منابع ارشد روانشناسی عمومی درس کودکان استثنایی

 

 • روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی، بهروز میالنی فر، انتشارات قومس 
 • روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی، محمد علی خالق پور، انتشارات روان آموز 
 • روانشناسی کودکان استثنایی، دکتر مرتضی پیری، انتشارات پوران پژوهش 
 • روانشناسی کودکان استثنایی، ارکان خوش کالم،مرضیه کامیاب نژاد، مدرسان شریف  

 

منابع ارشد روانشناسی عمومی درس زبان

 

 • استادزبان، علی قاسمی شیخ طبقی، شاهین معروف خانی 
 • استاد واژه:علی قاسمی  
 • متون روانشناسی به زبان انگلیسی، مهدی شاهنظری، ناصر قلیپورانبوهی، مدرسان شریف 

 

منابع ارشد روانشناسی عمومی درس علم النفس

 

 • علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسالمی، محمدباقر کجباف، انتشارات روان 
 • علم النفس، صادق خدامرادی، مدرسان شریف 

 

منابع ارشد روانشناسی عمومی درس آمار و روش تحقیق

 

 • روش تحقیق کاربردی، رمضان حسن زاده، نشر روان 
 • آمار و احتمالات کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، علی دالور، رشد آموزش 
 • آمار و روش تحقیق، حسن آبادی، مدرسان شریف

منابع ارشد روانشناسی عمومی درس فیزیولوژیک و انگیزش

 

 • روانشناسی فیزیولوژیک، جیمز کاالت، یحیی سیدمحمدی، نشر روان
 • فیزیولوژیک و انگیزش هیجان، مرتضی پیری، انتشارات پوران پژوهش 
 • روانشناسی فیزیولوژیک، زینب خجوی، روان آموز 

 

منابع ارشد روانشناسی عمومی درس روانشناسی رشد

 

 • روانشناسی رشد جلد یک و دو، لورابرک، یحیی سیدمحمدی، ارسباران
 • روانشناسی رشد، ویلیام کرین، غالم رضا خوی نژاد، علیرضا رجایی، رشد
 • روانشناسی رشد، محسن طالب زاده، مدرسان شریف 
 • روانشناسی رشد، روان آموز ،مجموعه روان آموز  

 

 

منابع ارشد روانشناسی عمومی - پک حرفه ای 

مخصوص داوطلبانی است که یک بازه زمانی 4 تا 6 ماهه با مطالعه روزی 8 ساعت را مد نظر دارند ولی داوطلبانی هستند که پایه نسبتاً خوبی (با میانگین 50%) در دروس دارند.

 


منابع ارشد روانشناسی عمومی درس عمومی

 

روانشناسی عمومی، مریم درخشان نژاد، مدرسان شریف 

روانشناسی عمومی، ابوالفضل فتحی پور، روان آموز 

 

منابع ارشد روانشناسی عمومی درس آسیب شناسی

 

آسیب شناسی روانی براساس DSM5 جلد یک و دو، مهدی گنجی، انتشارات ساوالان

آسیب شناسی روانی براساس DSM5، جواد خلعتبری، اسحاق سام خانیان، انتشارات ساد

.آسب شناسی، سیدسعید نعیمی تاجدار، انتشارات روان آموز 

 

منابع ارشد روانشناسی عمومی درس کودکان استثنایی

 

روانشناسی کودکان و نوجوانان، مهدی گنجی، انتشارات ساوالان

روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی، محمد علی خالق پور، انتشارات روان آموز

روانشناسی کودکان استثنایی، ارکان خوش کالم، مرضیه کامیاب نژاد، مدرسان شریف 

 

منابع ارشد روانشناسی عمومی درس زبان 

 

استادزبان، علی قاسمی شیخ طبقی، شاهین معروف خانی 

استاد واژه : علی قاسمی 

 

منابع ارشد روانشناسی عمومی درس علم النفس

 

علم النفس، صادق خدامرادی، مدرسان شریف 

 

منابع ارشد روانشناسی عمومی درس آمار و روش تحقیق

 

آمار و روش تحقیق، حسن آبادی، مدرسان شریف 

آمار و احتمالات کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، علی دالور، رشد آموزش

 

منابع ارشد روانشناسی عمومی درس فیزیولوژیک و انگیزش 

 

فیزیولوژیک و انگیزش هیجان، مرتضی پیری، انتشارات پوران پژوهش 

روانشناسی فیزیولوژیک، زینب خجوی، روان آموز 

 

منابع ارشد روانشناسی عمومی درس روانشناسی رشد

 

روانشناسی رشد، محسن طالب زاده، مدرسان شریف 

روانشناسی رشد، روان آموز، مجموعه روان آموز  

 

منابع ارشد روانشناسی عمومی - پک ضربتی

مخصوص داوطلبانی است که زمان زیادی برای آمادگی کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی ندارند و تمام تلاش خود را به کار می برند تا در یک بازه زمانی کوتاه مناسب ترین نتیجه را به دست آورند.  لازم به ذکر است که که این پک به داوطلبانی که قصد جمع بندی و مطالب را دارند کمک شایانی خواهد نمود.

 

منابع ارشد روانشناسی عمومی درس روانشناسی عمومی

 

روانشناسی عمومی ابوالفضل فتحی پور، روان آموز 

 

منابع ارشد روانشناسی عمومی درس آسیب شناسی

 

آسیب شناسی روانی براساس DSM5، جواد خلعتبری،اسحاق سام خانیان، انتشارات ساد 

 

منابع ارشد روانشناسی عمومی درس کودکان استثنایی

 

روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی، محمد علی خالق پور، انتشارات روان آموز 

 

منابع ارشد روانشناسی عمومی درس زبان

 

استادزبان، علی قاسمی شیخ طبقی، شاهین معروف خانی 

 

منابع ارشد روانشناسی عمومی درس علم النفس

 

علم النفس، صادق خدامرادی، مدرسان شریف 

 

منابع ارشد روانشناسی عمومی درس آمار و روش تحقیق

 

آمار و روش تحقیق، حسن آبادی، مدرسان شریف

 

منابع ارشد روانشناسی عمومی درس فیزیولوژیک و انگیزش

 

فیزیولوژیک و انگیزش هیجان، مرتضی پیری، انتشارات پوران پژوهش 

 

منابع ارشد روانشناسی عمومی درس روانشناسی رشد

 

روانشناسی رشد، محسن طالب زاده، مدرسان شریف 

 

منابع ارشد روانشناسی تربیتی 

تمامی منابع معرفی شده برای داوطلبان مرتبط و غیرمرتبط قابل استفاده می باشد فقط به دلیل اهمیت بالای درس تربیتی بهتر است کتاب دکتر سیف حتما اول خوانده شده و بعد منابع دیگر بعد از این کتاب خوانده شود. 

داوطلبانی که در دروس عمومی، آمار یا دروس دیگر به پیشرفت قابل توجهی نمی رسند توصیه می شود حتما از کلاس های آموزشی که در این زمینه وجود دارد استفاده کنند. 

داوطلبانی که سطح زبان بسیار خوبی دارند برای مطالعه می توانند فقط از کتاب مدرسان استفاده کنند ولی داوطلبانی که سطح زبان آن ها ضعیف تا متوسط است حتما از منابعی که معرفی شده استفاده کنند و درجه ی اول هرگز از کتاب مدرسان  استفاده نکنند.  

منابع ارشد روانشناسی تربیتی - پک رتبه برتر

مخصوص داوطلبانی که یک زمان یکساله با مطالعه روزانه 6 الی 8 ساعت را در نظر دارند و می خواهند علاوه بر تسلط بر روی تست های کنکور، به درکی عمیق از مطالب رشته روانشناسی نیز برسند. افرادی که پایه ضعیفی دارند ولی زمان مناسبی دارند باید حتما این دسته از منابع را به تناسب گرایشی که می خواهند مطالعه کنند.

 

منابع ارشد روانشناسی تربیتی درس روانشناسی تربیتی

 

روانشناسی تربیتی، دکتر علی اکبرسیف، نشر دوران 

روانشناسی تربیتی، عادل مخبری، پوران پژوهش 

روانشناسی تربیتی، پروین کدیور، انتشارات سمت 

 

منابع ارشد روانشناسی تربیتی درس روانشناسی عمومی

 

روانشناسی عمومی، اتکینسون و هیلگارد، ترجمه براهنی و دیگران، انتشارات رشد 

روانشناسی عمومی، مریم درخشان نژاد، مدرسان شریف 

روانشناسی عمومی ابوالفضل فتحی پور، روان آموز 

 

منابع ارشد روانشناسی تربیتی درس روانشناسی رشد

 

روانشناسی رشد جلد یک و دو، لورابرک، یحیی سیدمحمدی، ارسباران 

روانشناسی رشد، ویلیام کرین، غالم رضا خوی نژاد، علیرضا رجایی، رشد 

روانشناسی رشد، محسن طالب زاده، مدرسان شریف 

روانشناسی رشد، روان آموز، مجموعه روان آموز 

 

منابع ارشد روانشناسی تربیتی درس آمار و روش تحقیق

 

روش تحقیق کاربردی، رمضان حسن زاده، نشر روان 

آمار و احتماالت کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، علی دالور، رشد آموزش 

آمار و روش تحقیق، حسن آبادی، مدرسان شریف 

 

منابع ارشد روانشناسی تربیتی درس زبان

 

استادزبان،علی قاسمی شیخ طبقی، شاهین معروف خانی 

استاد واژه : علی قاسمی 

متون روانشناسی به زبان انگلیسی، مهدی شاه نظری، ناصر قلیپورانبوهی، مدرسان شریف  

 

منابع ارشد روانشناسی تربیتی - پک حرفه ای  

مخصوص داوطلبانی است که یک بازه زمانی 4 تا 6 ماهه با مطالعه روزی 8 ساعت را مد نظر دارند ولی داوطلبانی هستند که پایه نسبتاً خوبی (با میانگین 50%) در دروس دارند.​

 

منابع ارشد روانشناسی تربیتی درس روانشناسی تربیتی

 

روانشناسی تربیتی، دکتر علی اکبرسیف، نشر دوران 

روانشناسی تربیتی، عادل مخبری، پوران پژوهش 

 

منابع ارشد روانشناسی تربیتی درس عمومی

 

روانشناسی عمومی، مریم درخشان نژاد، مدرسان شریف 

روانشناسی عمومی ابوالفضل فتحی پور، روان آموز 

منابع ارشد روانشناسی تربیتی درس روانشناسی رشد 

 

روانشناسی رشد، محسن طالب زاده، مدرسان شریف 

روانشناسی رشد، روان آموز، مجموعه روان آموز 

 

منابع ارشد روانشناسی تربیتی درس آمار و روش تحقیق 

 

آمار و روش تحقیق، حسن آبادی، مدرسان شریف 

آمار و احتماالت کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، علی دالور، رشد آموزش

 

منابع ارشد روانشناسی تربیتی درس زبان

 

استادزبان، علی قاسمی شیخ طبقی، شاهین معروف خانی 

استاد واژه : علی قاسمی شیخ طبقی  

 

منابع ارشد روانشناسی تربیتی - پک ضربتی

مخصوص داوطلبانی است که زمان زیادی برای آمادگی کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی ندارند و تمام تلاش خود را به کار می برند تا در یک بازه زمانی کوتاه مناسب ترین نتیجه را به دست آورند.  لازم به ذکر است که که این پک به داوطلبانی که قصد جمع بندی و مطالب را دارند کمک شایانی خواهد نمود.

 

منابع ارشد روانشناسی تربیتی درس روانشناسی تربیتی

 

روانشناسی تربیتی، عادل مخبری، پوران پژوهش 

 

منابع ارشد روانشناسی تربیتی درس عمومی

 

روانشناسی عمومی ابوالفضل فتحی پور، روان آموز 

 

منابع ارشد روانشناسی تربیتی درس روانشناسی رشد

 

روانشناسی رشد، محسن طالب زاده، مدرسان شریف 

 

منابع ارشد روانشناسی تربیتی درس آمار و روش تحقیق

 

آمار و روش تحقیق، حسن آبادی، مدرسان شریف 

 

منابع ارشد روانشناسی تربیتی درس زبان

 

استادزبان، علی قاسمی شیخ طبقی، شاهین معروف خانی 

 

منابع ارشد روانشناسی - نکته مهم 

توجه داشته باشید شیوه خواندن و نوع برنامه ریزی این منابع با توجه به نوع شخصیت افراد و کیفیت علمی آنها باید متفاوت باشد. در این زمینه می توانید یک جلسه مشاوره تخصصی با مشاوران ارشد روانشناسی موسسه 3گام استفاده کنید.

همچنین در نظر داشته باشید که نوع برنامه ریزی و تعداد مرورهای شما در تعیین رتبه شما بسیار تاثیر خواهد داشت. به خصوص شیوه مرور شما در هر درس و تعداد مرورهای متناسب با شرایط شما تعیین کننده خواهد بود. بدون مرورهای منسجم و مشخص در بازه های زمانی معین نباید انتظار رتبه های تک رقمی داشته باشید. سیستم برنامه ریزی 3گام با چیدمان خاص مرور خود مخصوص رشته های روانشناسی، کمک شایانی در این زمینه به شما می نماید.