نمونه کارنامه، رتبه ها، درصدها و قبولی های ارشد حقوق 97

کارنامه ها و اطلاعات درصدها و رتبه ها و قبولی های داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد حقوق از سال 93 تا 97. داشتن اطلاعات درصد، رتبه و قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد حقوق در سال 97 به داوطلبان ارشد حقوق سال 98 این کمک را می کند که بهترین برنامه ریزی را برای خود انجام دهند. سعی شده است نمونه کارنامه های ارشد حقوق 97 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد حقوق 97

 

برای مشاهده نمونه کارنامه های ارشد حقوق سال 98 به لینک زیر مراجعه کنید :
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 98 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد حقوق 98

 

تأثیر معدل در کنکور

تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد حقوق، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می­دانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد حقوق به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری میگردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می ­باشد. می توانید برای اطلاعات بیشتر مطلب دقیق ترین تخمین رتبه ارشد حقوق را مطالعه کنید.

 

سختی و آسانی کنکور

هر سال کنکور کارشناسی ارشد حقوق با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم می­زند. برای همین مسئله تراز تعریف میگردد. بنابراین میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در کنکور، کارنامه کارشناسی ارشد حقوق شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود.

 

 تراز چیست؟

برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می­دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می­آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 می­باشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل می­باشد. فرمول تراز به قرار زیر است.

 

نحوه محاسبه تراز
نحوه محاسبه تراز

 

 

 

نمونه کارنامه های ارشد حقوق- کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد حقوق 97 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد حقوق قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97 - گرایش حقوق خصوصی 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97 - گرایش حقوق بین الملل

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق بین الملل 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق بین الملل 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق بین الملل 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97 - گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و جرم شناسی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و جرم شناسی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و جرم شناسی 97

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97 - گرایش حقوق عمومی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق عمومی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق عمومی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق عمومی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97 - گرایش حقوق بشر

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق بشر 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق بشر 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق بشر 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97 - گرایش حقوق مالکیت فکری و تجارت الکترونیکی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق مالکیت فکری و تجارت الکترونیکی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق مالکیت فکری و تجارت الکترونیکی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق مالکیت فکری و تجارت الکترونیکی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97 - گرایش حقوق محیط زیست

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق محیط زیست 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق محیط زیست 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق محیط زیست 97

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97 - گرایش حقوق تجارت بین الملل و نفت و گاز

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجارت بین الملل و نفت و گاز 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجارت بین الملل و نفت و گاز 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجارت بین الملل و نفت و گاز 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97 - گرایش حقوق خانواده و معارف اسلامی و حقوق

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق خانواده و معارف اسلامی و حقوق 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق خانواده و معارف اسلامی و حقوق 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق خانواده و معارف اسلامی و حقوق 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97 - گرایش حقوق ارتباطات

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق ارتباطات 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق ارتباطات 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق ارتباطات 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97 - گرایش حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری 97

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق  97- کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی 97

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد حقوق: شامل کارشناسی ارشد  گرایشهای حقوق خصوصی - کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی - کارشناسی ارشد حقوق سردفتری - کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک - کارشناسی ارشد حقوق اسناد و قراردادهای تجاری - کارشناسی ارشد حقوق حمل و نقل - کارشناسی ارشد فقه و حقوق اقتصادی و کارشناسی ارشد حقوق مالی - اقتصادی)

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 1) حقوق مدنی (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 1) آیین دادرسی مدنی (ضریب 1) متون فقه (ضریب 1)
40 7867 5.56 78.33 40 73.33 71.67
107 7290 4.44 66.67 37.78 53.33 73.33
280 6713 0 65 20 62.22 53.33
366 6541 5.56 55 51.11 68.89 25
530 6307 16.67 53.33 71.11 44.44 28.33
1199 5701 0 48.33 42.22 57.78 26.67
1445 5532 0 46.67 42.22 46.67 20
1975 5264 0 40 31.11 40 33.33
2043 5236 13.33 46.67 31.11 44.44 0
2743 4961 0 48.33 42.22 48.89 0
3526 4698 0 38.33 22.22 20 48.33
4519 4435 0 55 0 0 6.67
6721 4022 0 26.67 33.33 24.44 21.67
7877 3866 23.33 20 -4.43 24.44 31.67
9936 3622 0 35 -2.21 4.44 0
10659 3551 65.56 18.33 8.89 -2.21 0
11831 3441 0 30 -2.21 -6.66 28.33
12721 3365 0 33.33 11.11 20 -13.32
13804 3282 0 33.33 11.11 -4.43 0
15260 3178 0 30 0 4.44 3.33
19360 2936 -4.43 28.33 -6.66 20 5
20860 2858 0 21.67 0 11.11 3.33
21599 2820 13.33 28.33 -6.66 0 0
22644 2772 0 23.33 15.56 0 6.67
23938 2714 4.44 30 -15.55 -2.21 0
26300 2609 0 0 0 0 48.33
27336 2568 0 23.33 -4.43 8.89 -1.66
30837 2428 -2.21 18.33 -6.66 -2.21 -3.32
34343 2299 0 16.67 8.89 -2.21 -1.66
35726 2251 0 0 0 0 21.67
36234 2233 0 0 0 0 45
37618 2183 10 0 0 0 15
37978 2169 0 16.67 -13.32 13.33 0
39224 2127 0 1.67 2.22 -2.21 25
39470 2119 0 13.33 4.44 0 0
40277 2091 1.11 6.67 0 -4.43 11.67
41716 2042 -12.21 -3.32 20 22.22 11.67
43318 1991 0 16.67 -8.88 -2.21 0
45395 1922 3.33 3.33 -4.43 2.22 -3.32
47301 1865 0 0 0 0 0
50084 1780 0 1.67 0 15.56 0
55827 1605 0 0 0 0 0
59895 1474 0 0 0 0 -6.66
62027 1388 0 -1.66 0 0 0
63298 1316 -1.1 1.67 0 0 -10

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی 97

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد حقوق: شامل کارشناسی ارشد  گرایشهای حقوق خصوصی - کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی - کارشناسی ارشد حقوق سردفتری - کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک - کارشناسی ارشد حقوق اسناد و قراردادهای تجاری - کارشناسی ارشد حقوق حمل و نقل - کارشناسی ارشد فقه و حقوق اقتصادی و کارشناسی ارشد حقوق مالی - اقتصادی)

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 1) حقوق مدنی (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 1) آیین دادرسی مدنی (ضریب 1) متون فقه (ضریب 1)
56 691 6193 50 33.33 35.56 33.33 80
79 888 6007 6.67 66.67 24.44 55.56 21.67
6425 7012 4065 5.56 36.67 4.44 20 18.33
7652 8239 3895 -11.1 28.33 17.78 22.22 23.33
9309 9896 3691 0 41.67 13.33 0 0
10851 11438 3533 1.11 26.67 -6.66 4.44 36.67
15562 16149 3159 0 25 0 11.11 0
18780 19367 2966 21.11 13.33 8.89 4.44 11.67
20340 20927 2884 22.22 21.67 -6.66 -6.66 20
22729 23316 2768 -3.32 18.33 8.89 -6.66 28.33
23275 23862 2742 -1.1 13.33 -6.66 28.89 16.67
23432 24019 2735 0 20 0 0 0
23887 24474 2716 11.11 6.67 13.33 -4.43 10
27129 27716 2576 0 0 28.89 0 48.33
27401 27988 2565 0 8.33 0 17.78 6.67
36622 37209 2218 0 0 0 0 20
41035 41622 2065 0 15 -2.21 -2.21 0
43484 44071 1986 0 -10 0 13.33 23.33
44020 44607 1968 0 -1.66 0 -2.21 30
45113 45700 1931 0 0 0 0 0
46116 46703 1900 0 8.33 11.11 2.22 0
46186 46773 1898 3.33 -5 8.89 11.11 5
59303 59890 1493 0 0 0 0 -1.66

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی 97

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد حقوق: شامل کارشناسی ارشد  گرایشهای حقوق خصوصی - کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی - کارشناسی ارشد حقوق سردفتری - کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک - کارشناسی ارشد حقوق اسناد و قراردادهای تجاری - کارشناسی ارشد حقوق حمل و نقل - کارشناسی ارشد فقه و حقوق اقتصادی و کارشناسی ارشد حقوق مالی - اقتصادی)

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 1) حقوق مدنی (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 1) آیین دادرسی مدنی (ضریب 1) متون فقه (ضریب 1)
32 1600 5546 0 45 17.78 42.22 46.67
13097 13684 3335 0 31.67 -2.21 22.22 3.33
14616 15203 3223 0 20 0 11.11 40
33307 33894 2337 3.33 0 0 0 45
44047 44634 1967 3.33 0 0 0 26.67
45424 46011 1921 0 0 0 0 25
45458 46045 1920 0 6.67 -8.88 8.89 0
50555 51142 1766 6.67 0 -6.66 11.11 13.33
58159 58746 1532 0 -3.32 0 0 0
59026 59613 1502 -2.21 0 0 0 0
66285 66872 832 0 -5 0 -24.43 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارشناسی ارشد گرایش حقوق بین الملل 97

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 1) حقوق مدنی (تعهدات) (ضریب 1) حقوق بین‌الملل خصوصی (ضریب 1)
386 4486 0 20 42.22 33.33 48.89
515 4149 84.44 0 0 0 0
551 4094 11.11 40 0 0 40
637 3960 72.22 -3.32 0 0 22.22
670 3915 20 11.67 6.67 44.44 33.33
742 3809 41.11 13.33 17.78 0 0
836 3688 2.22 31.67 -11.1 20 48.89
881 3635 65.56 0 0 0 0
964 3553 0 23.33 0 60 4.44
1016 3499 45.56 1.67 0 0 11.11
1140 3397 51.11 -3.32 11.11 0 -2.21
1165 3375 16.67 0 11.11 28.89 37.78
1168 3372 0 30 22.22 0 8.89
1223 3336 0 20 46.67 0 0
1307 3269 13.33 0 0 68.89 0
1516 3158 46.67 0 0 0 0
2128 2902 0 0 0 68.89 0
3462 2624 -2.21 0 13.33 37.78 0
4127 2531 24.44 0 0 0 0
5580 2374 -2.21 13.33 2.22 11.11 11.11
6525 2308 23.33 0 -2.21 0 0
8689 2180 0 -1.66 0 24.44 6.67
9528 2138 10 0 0 0 0
10629 2089 0 0 0 24.44 0
13056 2000 0 0 0 0 0
14703 1966 0 0 0 0 4.44
16515 1926 0 0 0 0 0
18210 1894 3.33 0 0 0 0
21254 1843 0 0 0 0 0
22606 1824 0 0 0 0 0
25395 1786 0 0 6.67 0 -2.21
26285 1774 6.67 0 0 0 0
27351 1760 0 0 0 0 0
31398 1712 3.33 -11.66 11.11 0 13.33
31913 1706 0 0 0 0 0
36363 1658 4.44 0 0 0 0
38826 1631 0 0 0 0 0
40689 1611 0 0 0 0 0
44033 1577 0 -1.66 6.67 -2.21 0
44723 1570 0 0 0 0 0
48908 1526 0 0 0 0 0
56278 1439 -2.21 -3.32 -6.66 0 6.67
59573 1390 0 -1.66 -2.21 2.22 2.22

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق بین الملل 97

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 1) حقوق مدنی (تعهدات) (ضریب 1) حقوق بین‌الملل خصوصی (ضریب 1)
110 1443 3286 50 0 0 0 0
6265 6881 2325 21.11 0 0 0 0
6615 7231 2302 11.11 0 0 0 0
9473 10089 2141 22.22 0 0 0 0
16000 16617 1937 0 0 0 0 0
16281 16898 1931 0 0 0 0 0
18374 18991 1891 0 11.67 -4.43 0 0
20272 20889 1858 5.56 0 0 0 0
20326 20943 1857 0 0 0 0 0
20784 21401 1850 0 0 0 13.33 0
20988 21605 1847 1.11 0 0 0 0
20988 21605 1847 0 0 0 0 0
22106 22723 1831 0 0 0 0 0
22787 23404 1821 0 0 0 0 0
23891 24508 1805 -11.1 1.67 6.67 0 6.67
26515 27132 1771 3.33 0 0 0 0
41162 41780 1606 0 0 0 0 0
45298 45916 1564 6.67 0 0 0 0
48297 48915 1533 -1.1 0 0 0 0
54741 55359 1460 0 0 0 0 0
55558 56176 1449 -3.32 0 0 0 0
57908 58526 1417 0 0 0 -2.21 0
65987 66605 1085 0 -8.32 -2.21 0 -2.21

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق بین الملل 97

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 1) حقوق مدنی (تعهدات) (ضریب 1) حقوق بین‌الملل خصوصی (ضریب 1)
59 1686 3167 0 0 0 68.89 8.89
81 2307 2923 -2.21 26.67 20 -6.66 11.11
11859 12476 2042 0 0 0 28.89 0
25975 26592 1778 0 6.67 0 0 -4.43
27652 28269 1756 3.33 0 0 0 0
28780 29397 1743 0 0 0 2.22 22.22
35793 36410 1664 0 0 0 0 0
37709 38327 1643 3.33 0 0 0 0
44315 44933 1574 0 -1.66 6.67 0 -4.43
44723 45341 1570 0 0 0 0 0
64398 65016 1258 6.67 0 -15.55 -6.66 -6.66

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97-  کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و جرم شناسی 97

(کد ضریب 3 کارشناسی ارشد حقوق: شامل کارشناسی ارشد  گرایشهای حقوق جزا و جرم شناسی - کارشناسی ارشد حقوق کیفری ااطفال و نوجوانان - کارشناسی ارشد مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی - کارشناسی ارشد مدیریت ثبت اسناد و املاک)

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 1) متون فقه (ضریب 1) حقوق جزای عمومی (ضریب 2) حقوق جزای اختصاصی (ضریب 2) آیین دادرسی کیفری (ضریب 2)
173 7137 0 21.67 46.67 81.67 64.44
566 6046 11.11 61.67 51.11 56.67 37.78
721 5788 0 0 60 45 51.11
1174 5237 10 21.67 42.22 66.67 6.67
1401 5028 6.67 10 33.33 48.33 40
1647 4833 0 48.33 20 43.33 26.67
2255 4425 0 43.33 46.67 20 28.89
2788 4155 3.33 58.33 28.89 41.67 2.22
3183 4010 0 51.67 11.11 28.33 26.67
3913 3779 -3.32 18.33 8.89 36.67 15.56
4208 3712 0 0 8.89 36.67 33.33
4905 3557 2.22 11.67 20 13.33 28.89
6158 3342 0 8.33 20 48.33 0
6791 3259 0 0 8.89 25 28.89
7576 3169 0 0 28.89 26.67 0
8815 3052 4.44 23.33 17.78 25 4.44
11889 2825 0 0 20 16.67 2.22
12707 2777 0 15 13.33 21.67 0
13642 2727 4.44 73.33 0 0 0
16153 2608 0 11.67 26.67 28.33 -15.55
19775 2467 0 10 4.44 18.33 0
21363 2414 0 13.33 17.78 -6.66 2.22
22923 2362 0 23.33 13.33 -5 0
24198 2324 0 -1.66 11.11 16.67 6.67
26377 2261 -2.21 15 4.44 16.67 0
28334 2208 0 1.67 -6.66 30 0
30461 2152 0 0 6.67 20 0
33835 2070 0 0 6.67 18.33 -4.43
35297 2036 0 5 0 25 0
36986 1997 0 26.67 -11.1 20 6.67
39881 1933 0 26.67 0 0 0
45246 1817 0 6.67 4.44 0 -2.21
46907 1782 0 3.33 0 0 0
49893 1720 0 0 0 25 -20
55014 1605 0 31.67 0 -11.66 0
58387 1521 0 0 0 0 0
60975 1443 0 -1.66 0 0 0
64886 1235 0 -1.66 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و جرم شناسی 97

(کد ضریب 3 کارشناسی ارشد حقوق: شامل کارشناسی ارشد  گرایشهای حقوق جزا و جرم شناسی - کارشناسی ارشد حقوق کیفری ااطفال و نوجوانان - کارشناسی ارشد مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی - کارشناسی ارشد مدیریت ثبت اسناد و املاک)

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 1) متون فقه (ضریب 1) حقوق جزای عمومی (ضریب 2) حقوق جزای اختصاصی (ضریب 2) آیین دادرسی کیفری (ضریب 2)
206 2493 4435 0 48.33 2.22 28.33 64.44
4904 5249 3558 5.56 18.33 13.33 30 17.78
5892 6237 3379 50 80 0 0 0
6254 6599 3330 0 20 28.89 6.67 11.11
7011 7356 3230 0 0 24.44 20 20
8114 8459 3116 0 0 26.67 23.33 0
16501 16846 2594 1.11 36.67 13.33 0 0
16688 17033 2586 0 23.33 0 16.67 0
18739 19084 2504 0 30 6.67 18.33 -6.66
22630 22975 2371 0 0 -17.77 20 13.33
27535 27880 2229 11.11 10 0 0 0
28861 29206 2194 0 0 17.78 11.67 0
31714 32059 2121 22.22 20 11.11 -6.66 0
31974 32319 2115 -1.1 16.67 0 13.33 0
32607 32952 2099 -11.1 23.33 -13.32 8.33 8.89
32699 33044 2097 21.11 11.67 0 0 0
38155 38500 1970 0 0 2.22 21.67 0
41330 41675 1901 0 6.67 0 0 0
43340 43685 1857 0 0 0 0 0
44050 44395 1842 -3.32 28.33 0 0 0
47342 47687 1773 3.33 5 0 0 0
50453 50798 1708 6.67 21.67 0 0 0
59300 59645 1496 0 -1.66 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و جرم شناسی 97

(کد ضریب 3 کارشناسی ارشد حقوق: شامل کارشناسی ارشد  گرایشهای حقوق جزا و جرم شناسی - کارشناسی ارشد حقوق کیفری ااطفال و نوجوانان - کارشناسی ارشد مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی - کارشناسی ارشد مدیریت ثبت اسناد و املاک)

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 1) متون فقه (ضریب 1) حقوق جزای عمومی (ضریب 2) حقوق جزای اختصاصی (ضریب 2) آیین دادرسی کیفری (ضریب 2)
28 1664 4951 3.33 45 31.11 51.67 22.22
8090 8435 3118 3.33 26.67 -2.21 50 -4.43
9636 9981 2984 0 0 4.44 38.33 6.67
15771 16116 2624 0 0 22.22 26.67 0
18909 19254 2498 0 46.67 0 0 0
19554 19899 2475 0 25 15.56 20 -13.32
22454 22799 2377 0 0 11.11 16.67 2.22
25868 26213 2275 0 3.33 8.89 23.33 -6.66
41373 41718 1900 6.67 13.33 2.22 13.33 -6.66
41608 41953 1895 0 40 -24.43 13.33 2.22
58930 59275 1506 -2.21 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارشناسی ارشد گرایش حقوق عمومی97

(کد ضریب 4 کارشناسی ارشد حقوق: شامل کارشناسی ارشد  گرایشهای حقوق عمومی- کارشناسی ارشد مدیریت نظارت و بازرسی - کارشناسی ارشد مدیریت دادگستری - کارشناسی ارشد حقوق دادرسی اداری)

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 1) متون فقه (ضریب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) حقوق اداری (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 2)
37 6057 0 30 20 71.11 46.67
113 4772 41.11 63.33 13.33 28.89 17.78
326 3791 0 25 30 17.78 22.22
614 3419 0 0 20 0 42.22
650 3386 -3.32 0 16.67 22.22 37.78
979 3155 26.67 0 20 26.67 -2.21
1260 3046 51.11 0 -3.32 8.89 11.11
1422 2996 -1.1 0 20 0 26.67
2219 2813 0 68.33 0 0 0
2798 2728 0 51.67 -1.66 13.33 0
3453 2652 -2.21 20 13.33 20 2.22
4464 2557 0 48.33 0 0 0
5762 2460 11.11 0 40 0 0
6201 2434 6.67 6.67 -8.32 26.67 4.44
7204 2375 0 -1.66 8.33 15.56 13.33
9029 2293 0 23.33 0 4.44 0
11412 2212 20 0 11.67 0 6.67
13107 2162 0 20 0 0 0
14827 2117 3.33 38.33 0 0 0
16234 2083 0 13.33 0 0 0
18424 2032 0 20 0 0 0
20115 1999 0 8.33 0 0 0
23262 1942 6.67 10 0 0 0
25798 1899 0 20 0 0 0
28097 1864 0 20 0 0 0
31254 1819 0 25 0 0 0
33684 1785 20 -3.32 0 0 0
35078 1766 0 5 0 0 0
38141 1725 -3.32 3.33 6.67 -6.66 11.11
41700 1680 0 -1.66 0 0 8.89
44136 1648 0 18.33 0 0 0
48815 1587 0 -1.66 -1.66 8.89 -4.43
49986 1571 0 0 3.33 0 0
53338 1523 13.33 0 -8.32 0 0
55840 1484 -1.1 3.33 0 0 0
58513 1438 0 -1.66 0 0 0
62670 1335 0 -6.66 0 0 0
65983 944 0 -10 0 -6.66 -13.32

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق عمومی97

(کد ضریب 4 کارشناسی ارشد حقوق: شامل کارشناسی ارشد  گرایش های حقوق عمومی- کارشناسی ارشد مدیریت نظارت و بازرسی - کارشناسی ارشد مدیریت دادگستری - کارشناسی ارشد حقوق دادرسی اداری)

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 1) متون فقه (ضریب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) حقوق اداری (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 2)
43 598 3494 50 80 0 0 0
276 4111 2632 -11.1 23.33 1.67 13.33 6.67
467 7227 2419 0 -1.66 11.67 28.89 -4.43
473 7401 2409 0 30 0 13.33 0
8700 9678 2305 1.11 36.67 0 0 0
10285 11263 2248 11.11 10 0 0 0
11898 12876 2197 0 20 0 0 0
13585 14564 2149 0 23.33 0 0 0
14496 15475 2125 21.11 11.67 0 0 0
16074 17053 2087 0 48.33 0 0 0
18463 19443 2031 22.22 20 0 0 0
19241 20222 2015 0 0 -8.32 28.89 -2.21
19801 20782 2004 5.56 18.33 0 0 0
23872 24853 1931 0 0 0 0 0
25285 26266 1907 0 6.67 0 0 0
28176 29157 1863 -3.32 28.33 0 0 0
28595 29576 1857 0 0 0 0 0
30374 31355 1831 0 0 0 0 0
33990 34971 1781 3.33 5 0 0 0
35389 36371 1762 -1.1 16.67 0 0 0
37476 38459 1734 6.67 21.67 0 0 0
47317 48300 1606 0 0 0 0 0
58217 59200 1444 0 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق عمومی97

(کد ضریب 4 کارشناسی ارشد حقوق: شامل کارشناسی ارشد  گرایش های حقوق عمومی- کارشناسی ارشد مدیریت نظارت و بازرسی - کارشناسی ارشد مدیریت دادگستری - کارشناسی ارشد حقوق دادرسی اداری)

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 1) متون فقه (ضریب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) حقوق اداری (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 2)
198 4061 2637 -2.21 0 26.67 0 20
260 5257 2540 0 46.67 0 0 0
8607 9585 2309 0 3.33 -1.66 17.78 6.67
9222 10200 2285 3.33 45 0 0 0
13647 14626 2147 0 0 6.67 15.56 0
15412 16391 2103 0 40 0 0 0
23635 24616 1935 3.33 26.67 0 0 0
26125 27106 1894 0 25 0 0 0
42902 43885 1664 0 0 0 0 0
62062 63045 1356 0 0 0 0 0
66046 67029 913 6.67 13.33 0 -15.55 -15.55

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارشناسی ارشد گرایش حقوق بشر97

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 3) حقوق مدنی (تعهدات) (ضریب 1) حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری (ضریب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 2)
161 5450 0 20 42.22 33.33 0 15.56
302 4686 0 20 46.67 0 0 0
358 4509 -3.32 16.67 37.78 0 26.67 15.56
386 4439 -1.1 13.33 26.67 11.11 2.22 22.22
544 4109 41.11 13.33 17.78 0 0 0
668 3939 0 23.33 0 60 57.78 0
839 3772 84.44 0 0 0 0 0
843 3768 -1.1 20 26.67 4.44 0 0
1117 3563 0 21.67 22.22 28.89 0 -6.66
1367 3408 -2.21 0 20 -24.43 2.22 28.89
2630 2979 -2.21 6.67 20 37.78 11.11 -15.55
2741 2951 46.67 0 0 0 0 0
3267 2853 0 0 0 0 73.33 0
4059 2738 0 0 0 68.89 0 0
6383 2531 0 0 0 20 40 0
8718 2394 0 0 0 0 40 0
11665 2263 0 0 0 57.78 0 0
12754 2224 8.89 0 0 0 0 0
14441 2167 23.33 0 -2.21 0 0 0
16793 2096 0 0 0 17.78 0 0
18434 2051 0 0 0 0 46.67 0
19190 2031 0 0 0 24.44 0 0
21411 1984 0 0 0 6.67 15.56 0
23544 1943 0 0 0 0 22.22 0
25085 1916 0 -13.32 -15.55 62.22 4.44 2.22
27494 1877 0 0 0 0 0 0
30896 1825 18.89 0 -2.21 -4.43 0 0
33618 1788 0 0 0 0 6.67 0
36715 1745 0 0 0 0 0 0
44979 1640 5.56 0 0 0 0 0
47845 1604 0 0 0 0 0 0
54056 1526 0 0 0 0 0 0
55366 1507 -2.21 0 -6.66 -6.66 11.11 2.22
60577 1424 0 0 0 -6.66 0 0
63178 1368 -4.43 0 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق بشر97

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 3) حقوق مدنی (تعهدات) (ضریب 1) حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری (ضریب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 2)
168 2562 3062 50 0 0 0 0 0
10724 11211 2303 0 0 0 0 35.56 0
11931 12418 2253 11.11 0 0 0 0 0
12554 13041 2231 21.11 0 0 0 0 0
15806 16293 2126 0 0 0 13.33 24.44 0
18803 19290 2042 22.22 0 0 0 0 0
19382 19869 2026 0 0 0 0 15.56 0
22157 22644 1969 0 0 0 0 28.89 0
23491 23978 1944 -11.1 1.67 6.67 0 0 0
23879 24366 1937 0 0 0 0 0 0
24207 24694 1931 0 0 0 0 0 0
29375 29862 1847 0 0 0 0 0 0
29795 30282 1841 1.11 0 0 0 0 0
30318 30805 1833 5.56 0 0 0 0 0
31176 31663 1821 0 0 0 0 0 0
35842 36329 1757 3.33 0 0 0 0 0
36165 36652 1752 0 11.67 -4.43 0 0 0
52352 52839 1548 -1.1 0 0 0 0 0
53545 54032 1533 6.67 0 0 0 0 0
56091 56578 1497 -3.32 0 0 0 0 0
58592 59079 1460 0 0 0 0 0 0
60191 60678 1431 0 0 0 -2.21 0 0
65909 66396 1242 0 -8.32 -2.21 0 8.89 -2.21

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق بشر97

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 3) حقوق مدنی (تعهدات) (ضریب 1) حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری (ضریب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 2)
15 454 4378 -2.21 26.67 20 -6.66 0 28.89
148 3600 2862 0 0 0 68.89 0 0
12754 13241 2224 0 0 0 28.89 20 0
14727 15214 2158 0 -1.66 6.67 0 24.44 0
22544 23031 1961 0 0 0 0 31.11 0
23544 24031 1943 0 0 0 0 22.22 0
32546 33033 1802 0 6.67 0 0 0 0
36941 37428 1742 3.33 0 0 0 0 0
39318 39805 1712 3.33 0 0 0 6.67 0
59639 60126 1441 0 0 0 2.22 4.44 0
66335 66822 1183 6.67 0 -15.55 -6.66 2.22 -6.66

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97-  کارشناسی ارشد گرایش حقوق مالکیت فکری و تجارت الکترونیکی 97

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 3) حقوق مدنی (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 2) متون فقه (ضریب 1)
204 6014 5.56 78.33 40 71.67
275 5833 4.44 66.67 37.78 73.33
308 5765 16.67 53.33 71.11 28.33
800 5143 4.44 43.33 57.78 58.33
2296 4389 0 60 26.67 0
3487 4051 0 45 -6.66 68.33
4536 3828 0 26.67 33.33 36.67
5079 3728 41.11 0 0 63.33
6285 3539 23.33 20 -4.43 31.67
7798 3373 46.67 3.33 0 0
9254 3232 48.89 0 0 0
10560 3121 0 25 28.89 8.33
12661 2973 0 20 8.89 23.33
16453 2755 0 10 13.33 23.33
18445 2660 0 20 6.67 16.67
20971 2553 0 15 8.89 8.33
22235 2502 -1.1 20 11.11 -3.32
24989 2404 18.89 10 0 0
31262 2205 10 3.33 0 23.33
34164 2123 0 3.33 6.67 3.33
36025 2071 20 -3.32 0 -3.32
38853 1994 0 8.33 0 0
41461 1924 0 -1.66 0 31.67
43486 1873 0 5 0 0
46760 1791 0 5 8.89 0
49332 1729 0 10 6.67 -1.66
56444 1545 0 0 0 11.67
57486 1514 0 0 0 0
62021 1358 0 -5 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق مالکیت فکری و تجارت الکترونیکی 97

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 3) حقوق مدنی (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 2) متون فقه (ضریب 1)
17 174 6186 50 33.33 35.56 80
161 1859 4634 6.67 66.67 24.44 21.67
7393 8001 3414 5.56 36.67 4.44 18.33
8224 8832 3327 0 41.67 13.33 0
10219 10827 3150 21.11 13.33 8.89 11.67
10953 11561 3093 -11.1 28.33 17.78 23.33
11992 12600 3015 1.11 26.67 -6.66 36.67
12103 12711 3008 22.22 21.67 -6.66 20
12799 13407 2963 11.11 6.67 13.33 10
17434 18042 2708 0 25 0 0
19198 19806 2628 0 0 28.89 48.33
20822 21430 2559 -3.32 18.33 8.89 28.33
21990 22598 2512 0 20 0 0
32313 32921 2174 0 8.33 0 6.67
33260 33868 2148 0 0 0 20
37727 38335 2025 -1.1 13.33 -6.66 16.67
41195 41803 1931 0 0 0 0
41991 42599 1911 0 15 -2.21 0
42111 42719 1908 0 -1.66 0 30
43007 43615 1885 3.33 -5 8.89 5
44064 44672 1858 0 8.33 11.11 0
46643 47251 1794 0 -10 0 23.33
58010 58618 1499 0 0 0 -1.66

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق مالکیت فکری و تجارت الکترونیکی 97

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 3) حقوق مدنی (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 2) متون فقه (ضریب 1)
55 2625 4365 0 45 17.78 46.67
17851 18459 2688 0 20 0 40
19588 20196 2611 0 31.67 -2.21 3.33
30109 30717 2240 3.33 0 0 45
41098 41706 1933 3.33 0 0 26.67
45032 45640 1835 0 0 0 25
52509 53117 1649 0 6.67 -8.88 0
53559 54167 1622 6.67 0 -6.66 13.33
55965 56573 1558 0 -3.32 0 0
59455 60063 1457 -2.21 0 0 0
64353 64961 1195 0 -5 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارشناسی ارشد گرایش حقوق محیط زیست 97

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 3) حقوق جزای اختصاصی (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اداری (ضریب 2)
312 5731 84.44 0 0 2.22
515 5219 41.11 0 13.33 28.89
617 5032 61.11 16.67 0 4.44
712 4910 0 0 20 71.11
729 4889 72.22 0 -3.32 0
740 4871 0 81.67 0 0
792 4804 65.56 0 0 0
848 4737 26.67 0 20 26.67
872 4703 10 66.67 0 0
1276 4360 23.33 45 0 0
1993 4015 11.11 56.67 0 0
2045 3994 11.11 26.67 13.33 11.11
2879 3767 0 55 5 0
3648 3619 0 46.67 0 0
4067 3562 0 40 5 0
4769 3473 6.67 28.33 -8.32 26.67
5846 3354 0 18.33 0 31.11
8073 3167 -2.21 20 0 28.89
8616 3128 0 28.33 -1.66 13.33
10059 3036 0 40 0 0
11845 2935 0 33.33 0 0
14126 2824 0 33.33 0 0
16270 2726 0 23.33 0 0
22502 2487 0 31.67 0 0
24439 2420 0 0 -1.66 22.22
26860 2337 0 10 0 0
29249 2258 0 20 -1.66 0
35544 2052 0 10 0 0
38553 1964 0 0 0 15.56
41656 1885 0 8.33 0 0
45682 1794 1.11 13.33 3.33 -6.66
47996 1742 -2.21 0 0 0
53342 1631 0 0 0 0
58691 1521 0 0 0 0
63573 1390 3.33 0 -11.66 0
65576 1285 0 -6.66 -13.32 -6.66

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق محیط زیست 97

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 3) حقوق جزای اختصاصی (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اداری (ضریب 2)
141 1791 4177 50 0 0 0
10126 10554 3032 5.56 30 0 0
11192 11620 2970 0 0 11.67 28.89
12803 13231 2886 0 21.67 -8.32 28.89
15536 15964 2757 0 18.33 0 13.33
16851 17279 2702 21.11 0 0 0
17760 18188 2666 0 23.33 0 0
18237 18665 2647 0 20 0 0
22158 22586 2500 11.11 0 0 0
22854 23282 2474 0 28.33 0 0
23724 24152 2443 0 16.67 0 0
26433 26861 2351 22.22 -6.66 0 0
27311 27739 2322 0 20 0 0
31721 32149 2176 0 6.67 0 0
33273 33701 2128 -11.1 8.33 1.67 13.33
37768 38196 1986 -1.1 13.33 0 0
42427 42855 1866 1.11 0 0 0
42606 43034 1862 0 11.67 0 0
42824 43252 1857 0 0 0 0
43961 44389 1831 3.33 0 0 0
44390 44818 1821 0 0 0 0
50884 51312 1682 6.67 0 0 0
61203 61631 1462 -3.32 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق محیط زیست 97

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 3) حقوق جزای اختصاصی (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اداری (ضریب 2)
3346 3774 3666 3.33 51.67 0 0
4606 5034 3493 3.33 50 0 0
10059 10487 3036 0 38.33 0 0
10802 11230 2993 0 16.67 6.67 15.56
11546 11974 2950 0 23.33 -1.66 17.78
23205 23633 2461 -2.21 0 26.67 0
27635 28063 2311 0 26.67 0 0
28424 28852 2286 0 20 0 0
35308 35736 2060 0 13.33 0 0
39738 40166 1934 0 0 0 0
47808 48236 1746 6.67 13.33 0 -15.55

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجارت بین الملل و نفت و گاز 97

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق مدنی (ضریب 2) حقوق تجارت (ضریب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) حقوق بین‌الملل خصوصی (ضریب 1)
382 5203 72.22 26.67 11.11 -3.32 22.22
526 4989 16.67 53.33 71.11 0 0
559 4956 5.56 78.33 40 0 0
749 4780 4.44 66.67 37.78 0 0
884 4650 5.56 55 51.11 0 0
1078 4496 65.56 18.33 8.89 0 0
1497 4274 13.33 46.67 31.11 0 0
1819 4144 4.44 43.33 57.78 0 0
2405 3955 0 43.33 40 0 0
3343 3734 11.11 8.33 0 40 40
4320 3549 45.56 0 0 1.67 11.11
5492 3381 0 46.67 17.78 5 0
5907 3331 0 45 -6.66 0 0
7166 3201 48.89 0 0 0 0
8573 3074 0 43.33 13.33 0 0
9156 3027 16.67 8.33 0 0 37.78
10093 2957 -2.21 35 2.22 0 0
11497 2865 0 33.33 11.11 0 0
12770 2794 0 26.67 0 0 0
16014 2638 0 36.67 -11.1 0 0
18762 2525 -1.1 30 4.44 0 0
21408 2427 0 23.33 15.56 0 0
26870 2249 0 26.67 0 8.33 -2.21
30128 2153 10 0 0 0 0
35211 2012 0 1.67 22.22 0 0
39285 1908 2.22 0 0 0 0
42890 1821 0 0 0 0 0
46810 1734 0 5 8.89 0 0
53771 1581 0 1.67 -4.43 0 0
60365 1417 -12.21 -3.32 20 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجارت بین الملل و نفت و گاز 97

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق مدنی (ضریب 2) حقوق تجارت (ضریب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) حقوق بین‌الملل خصوصی (ضریب 1)
46 537 5068 50 33.33 35.56 0 0
153 1861 4206 6.67 66.67 24.44 0 0
530 7733 3218 0 41.67 13.33 0 0
564 8312 3165 5.56 36.67 4.44 0 0
715 11248 2950 21.11 13.33 8.89 0 0
11425 12530 2869 -11.1 28.33 17.78 1.67 6.67
12653 13758 2801 22.22 21.67 -6.66 0 0
13333 14438 2764 11.11 6.67 13.33 0 0
14852 15957 2691 0 25 0 0 0
15950 17055 2641 1.11 26.67 -6.66 0 0
19429 20535 2498 0 20 0 0 0
28662 29768 2195 -3.32 18.33 8.89 0 0
32051 33157 2099 0 8.33 0 0 0
37934 39040 1942 0 0 28.89 0 0
38122 39228 1937 0 0 0 0 0
38365 39471 1931 0 0 0 0 0
39116 40222 1912 0 15 -2.21 0 0
40598 41704 1875 -1.1 13.33 -6.66 0 0
44802 45908 1779 3.33 -5 8.89 0 0
46606 47712 1738 0 0 0 11.67 0
50824 51930 1646 0 8.33 11.11 -8.32 -2.21
52663 53769 1604 0 -10 0 0 0
52869 53975 1600 0 -1.66 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجارت بین الملل و نفت و گاز 97

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق مدنی (ضریب 2) حقوق تجارت (ضریب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) حقوق بین‌الملل خصوصی (ضریب 1)
73 2993 3881 0 45 17.78 0 8.89
19907 21013 2481 0 31.67 -2.21 -1.66 -4.43
26797 27903 2251 0 20 0 0 0
29988 31094 2157 -2.21 0 0 26.67 11.11
45615 46721 1761 3.33 0 0 0 0
45955 47061 1753 0 6.67 -8.88 6.67 -4.43
50731 51837 1648 3.33 0 0 0 0
53596 54702 1585 0 -3.32 0 0 0
53771 54877 1581 0 -5 0 0 22.22
54237 55343 1570 0 0 0 0 0
60426 61532 1415 6.67 0 -6.66 0 -6.66

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97-  کارشناسی ارشد گرایش حقوق خانواده و معارف اسلامی و حقوق 97

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) متون فقه (ضریب 3) حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری (ضریب 2) دروس تخصصی رشته‌های معارف اسلامی و حقوق و حقوق خانواده (ضریب 7)
489 4341 0 45 0 25.71
600 4215 0 48.33 73.33 0
984 3883 41.11 63.33 0 0
1105 3816 2.22 26.67 46.67 12.38
1392 3669 0 10 0 21.9
1767 3532 0 68.33 0 0
2812 3273 5.56 71.67 0 0
4049 3083 11.11 61.67 0 0
5005 2971 84.44 0 0 0
6514 2822 0 0 40 6.67
7011 2782 13.33 41.67 0 0
8448 2682 0 33.33 0 0
10032 2590 0 0 57.78 0
11907 2500 0 6.67 51.11 0
13177 2443 48.89 0 0 0
15187 2367 6.67 6.67 31.11 2.86
17961 2272 11.11 25 0 0
20823 2190 26.67 0 0 0
25334 2074 0 20 0 0
27125 2033 0 26.67 0 0
30098 1970 0 10 0 0
32854 1916 0 1.67 0 0
37458 1831 0 0 0 0
42821 1739 0 5 0 0
45305 1698 0 -5 0 0
52246 1583 0 0 2.22 0
55826 1519 0 0 4.44 0
60707 1419 0 0 0 0
66001 1190 -1.1 -10 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق خانواده و معارف اسلامی و حقوق 97

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) متون فقه (ضریب 3) حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری (ضریب 2) دروس تخصصی رشته‌های معارف اسلامی و حقوق و حقوق خانواده (ضریب 7)
42 455 4470 50 80 0 0
7747 7795 2727 0 30 24.44 0
7780 7828 2725 0 6.67 0 11.43
8267 8315 2694 1.11 36.67 0 0
9934 9982 2596 0 48.33 0 0
13924 13972 2414 0 0 35.56 0
14104 14152 2407 0 20 0 0
14408 14456 2395 0 23.33 0 0
14742 14790 2383 11.11 10 0 0
17015 17063 2305 21.11 11.67 0 0
18402 18450 2258 22.22 20 0 -0.94
20044 20092 2211 5.56 18.33 0 0
20291 20339 2204 -11.1 23.33 0 0
22158 22206 2153 -3.32 28.33 0 0
25334 25382 2074 0 0 15.56 0
25962 26010 2059 0 0 28.89 0
29613 29661 1980 6.67 21.67 0 0
31804 31852 1936 -1.1 16.67 0 0
32074 32122 1931 0 0 0 0
36801 36849 1843 3.33 5 0 0
57606 57654 1485 0 -1.66 0 0
60760 60808 1418 0 0 8.89 -0.94
62377 62425 1373 0 0 0 -1.89

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق خانواده و معارف اسلامی و حقوق 97

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) متون فقه (ضریب 3) حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری (ضریب 2) دروس تخصصی رشته‌های معارف اسلامی و حقوق و حقوق خانواده (ضریب 7)
4470 4518 3031 0 46.67 0 0
6323 6371 2838 0 40 20 0
7203 7251 2768 3.33 45 0 0
7425 7473 2750 0 3.33 24.44 11.43
9075 9123 2645 0 25 31.11 0
20549 20597 2197 3.33 26.67 6.67 -2.85
28125 28173 2011 0 0 22.22 0
43808 43856 1723 6.67 13.33 2.22 -2.85
50486 50534 1612 0 0 4.44 2.86
51345 51393 1598 0 0 0 0
56587 56635 1505 -2.21 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارشناسی ارشد گرایش حقوق ارتباطات 97

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 3) حقوق مدنی (تعهدات) (ضریب 2) حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری (ضریب 2) حقوق ارتباطات (ضریب 3)
115 5727 2.22 -26.66 20 11.11 46.67 37.78
205 5167 0 23.33 0 60 57.78 0
241 4993 0 20 42.22 33.33 0 0
352 4656 -3.32 16.67 37.78 0 26.67 11.11
417 4497 0 30 22.22 0 33.33 2.22
452 4439 0 20 46.67 0 0 0
940 3918 41.11 13.33 17.78 0 0 0
1074 3844 -1.1 13.33 26.67 11.11 2.22 4.44
1591 3603 11.11 13.33 11.11 -15.55 -24.43 28.89
2253 3414 51.11 -3.32 11.11 0 0 0
2860 3280 20 5 0 0 42.22 0
3466 3178 0 0 0 20 40 0
4093 3083 0 0 0 0 51.11 0
5811 2898 26.67 20 -2.21 0 0 0
6301 2856 46.67 0 0 0 0 0
8584 2686 0 0 0 0 42.22 0
10229 2586 0 3.33 0 0 24.44 0
14815 2368 0 6.67 4.44 -2.21 6.67 0
17430 2265 6.67 -8.32 4.44 -2.21 31.11 -2.21
19120 2205 8.89 0 0 0 0 0
23661 2063 10 0 0 0 0 0
25611 2006 0 -3.32 2.22 0 -2.21 6.67
27877 1958 0 -1.66 0 0 8.89 0
30468 1905 0 0 0 0 0 0
33148 1855 0 0 0 2.22 0 0
38174 1772 0 0 0 0 0 0
40198 1741 0 -3.32 0 0 0 0
45817 1658 0 0 0 8.89 0 0
49838 1601 0 0 0 8.89 0 0
55068 1528 0 0 0 0 0 0
58439 1475 0 0 0 0 8.89 0
61616 1415 0 0 2.22 0 0 -6.66
65706 1283 0 0 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق ارتباطات 97

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 3) حقوق مدنی (تعهدات) (ضریب 2) حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری (ضریب 2) حقوق ارتباطات (ضریب 3)
5205 5654 2960 50 0 0 0 0 0
8694 9143 2679 0 0 0 0 35.56 0
11289 11738 2533 0 0 0 13.33 24.44 0
17198 17647 2274 0 0 0 0 28.89 0
18385 18834 2231 11.11 0 0 0 0 0
19570 20019 2190 0 0 0 0 15.56 0
19633 20082 2188 21.11 0 0 0 0 0
26247 26696 1995 22.22 0 0 0 0 0
28863 29312 1937 0 0 0 0 0 0
28955 29404 1935 -11.1 1.67 6.67 0 0 0
29154 29603 1931 0 0 0 0 0 0
33587 34036 1847 0 0 0 0 0 0
34058 34507 1839 1.11 0 0 0 0 0
35100 35549 1821 5.56 0 0 0 0 0
35100 35549 1821 0 0 0 0 0 0
39552 40001 1750 3.33 0 0 0 0 0
40642 41091 1734 0 11.67 -4.43 0 0 0
53355 53804 1552 -1.1 0 0 0 0 0
55593 56042 1519 6.67 0 0 0 0 0
56106 56555 1511 -3.32 0 0 0 0 0
59323 59772 1460 0 0 0 0 0 0
61045 61494 1427 0 0 0 -2.21 0 0
65645 66094 1287 0 -8.32 -2.21 0 8.89 -4.43

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق ارتباطات 97

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 3) حقوق مدنی (تعهدات) (ضریب 2) حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری (ضریب 2) حقوق ارتباطات (ضریب 3)
55 1670 3639 0 0 0 68.89 0 0
4460 4909 3039 -2.21 26.67 20 -6.66 0 0
7503 7952 2761 0 0 0 28.89 20 0
14310 14759 2390 0 -1.66 6.67 0 24.44 0
16826 17275 2288 0 0 0 0 31.11 0
17357 17806 2268 6.67 0 -15.55 -6.66 2.22 20
19976 20425 2176 0 0 0 0 22.22 0
37267 37716 1787 0 6.67 0 0 0 0
37916 38365 1776 3.33 0 0 0 6.67 0
40571 41020 1735 3.33 0 0 0 0 0
56042 56491 1512 0 0 0 2.22 4.44 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکتهای تجاری 97

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 3) متون فقه (ضریب 1) حقوق مدنی (تعهدات) (ضریب 3) حقوق بین‌الملل خصوصی (ضریب 2)
351 4874 13.33 31.11 0 68.89 0
420 4741 0 22.22 48.33 62.22 20
591 4515 0 40 0 60 4.44
899 4214 0 17.78 0 68.89 0
935 4190 0 8.89 28.33 68.89 0
1012 4128 16.67 71.11 28.33 0 0
1208 3998 84.44 6.67 0 0 0
1671 3765 0 20 16.67 57.78 0
1914 3671 0 33.33 16.67 37.78 0
2238 3549 5.56 51.11 25 0 0
3014 3347 41.11 0 63.33 0 0
4571 3063 0 15.56 10 6.67 20
5228 2977 -2.21 2.22 13.33 37.78 0
6465 2837 0 0 15 28.89 0
7519 2732 0 33.33 21.67 0 0
8695 2636 0 11.11 -5 24.44 0
9368 2588 13.33 8.89 0 11.11 0
9874 2554 0 22.22 20 0 0
11603 2448 0 -2.21 31.67 28.89 -2.21
13588 2343 0 0 48.33 0 0
14992 2282 0 22.22 10 0 0
17246 2194 0 6.67 10 -2.21 0
21066 2073 0 0 20 0 0
24493 1984 0 0 45 0 0
26467 1937 0 0 0 0 0
29308 1875 0 0 6.67 0 0
34261 1785 0 0 0 0 4.44
37365 1732 -5.55 -6.66 6.67 6.67 11.11
42620 1648 0 2.22 3.33 0 0
49294 1542 0 0 1.67 0 0
51280 1509 0 0 0 0 0
57333 1397 0 -20 13.33 6.67 0
63627 1179 0 -13.32 0 2.22 2.22

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکتهای تجاری 97

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 3) متون فقه (ضریب 1) حقوق مدنی (تعهدات) (ضریب 3) حقوق بین‌الملل خصوصی (ضریب 2)
48 473 4750 50 35.56 80 0 0
7757 8236 2711 11.11 13.33 10 0 0
8260 8739 2668 0 28.89 48.33 0 0
9419 9898 2585 21.11 8.89 11.67 0 0
12575 13054 2394 6.67 24.44 21.67 0 0
13328 13807 2355 -11.1 17.78 23.33 0 6.67
15489 15968 2262 0 0 30 13.33 0
19636 20115 2115 5.56 4.44 18.33 0 0
19857 20336 2108 0 0 20 0 0
21328 21807 2065 22.22 -6.66 20 0 0
22038 22517 2046 0 0 23.33 0 0
22076 22555 2045 3.33 8.89 5 0 0
24013 24492 1996 1.11 -6.66 36.67 0 0
24968 25447 1972 0 13.33 0 0 0
26331 26810 1940 -3.32 8.89 28.33 0 0
26713 27192 1931 0 0 0 0 0
29138 29617 1878 0 0 6.67 0 0
30238 30717 1857 0 0 0 0 0
31677 32156 1831 0 0 0 0 0
46185 46664 1591 0 11.11 0 0 -2.21
50603 51082 1520 -1.1 -6.66 16.67 0 0
51602 52081 1504 0 0 -1.66 0 0
59436 59915 1345 0 -2.21 0 -2.21 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکتهای تجاری 97

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 3) متون فقه (ضریب 1) حقوق مدنی (تعهدات) (ضریب 3) حقوق بین‌الملل خصوصی (ضریب 2)
7 393 4879 0 17.78 46.67 68.89 8.89
7664 8143 2720 0 0 40 28.89 0
19216 19695 2128 3.33 0 45 0 0
30124 30603 1859 3.33 0 26.67 0 0
32075 32554 1824 0 0 0 2.22 22.22
34384 34863 1783 0 0 25 0 0
41647 42126 1664 0 0 0 0 0
50430 50909 1523 -2.21 0 0 -6.66 11.11
54573 55052 1452 0 -2.21 3.33 0 -4.43
59924 60403 1331 0 -8.88 0 0 -4.43
61808 62287 1270 6.67 -6.66 13.33 -6.66 -6.66

 

 

 

نمونه کارنامه 96 کنکور کارشناسی ارشد حقوق

در جداول زیر به برخی از قبول شدگان در گرایش های مختلف به همراه درصدهای آنها اشاره می کنیم.​

 

نمونه کارنامه های بیشتر را می توانید از مشاوران تخصصی خود دریافت نمایید. 

 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق خصوصی 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق بین الملل 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق عمومی 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق بشر 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری و تجارت الکترونیکی 96

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل و نفت و گاز 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق خانواده و معارف اسلامی و حقوق 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق ارتباطات 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکتهای تجاری 96

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کنکور ارشد 96 حقوق : گرایشهای حقوق خصوصی 96

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد حقوق: شامل کارشناسی ارشد  گرایشهای حقوق خصوصی - کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی - کارشناسی ارشد حقوق سردفتری - کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک - کارشناسی ارشد حقوق اسناد و قراردادهای تجاری - کارشناسی ارشد حقوق حمل و نقل - کارشناسی ارشد فقه و حقوق اقتصادی و کارشناسی ارشد حقوق مالی - اقتصادی)

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی -فرانسه (ضریب1) حقوق مدنی (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 1) ایین دادرسی مدنی (ضریب 1) متون فقه (ضریب 1)
1 9987 سفید 88.33 66.67 57.78 31.67
8   سفید 68.33 31.11 82.22 71.67
10   سفید 75 46 82 28
17   41.11 75 24.44 57.78 31.67
93 8233 سفید 68.33 46.67 37.78 53.33
402 7123 سفید 56.67 15.56 68.89 35
948 6345 سفید 45 42.22 66.67 سفید
1133 6180 سفید 41.67 37.78 48.89 10
5409 4339 سفید 15 22.22 37.78 36.67
6631 4081 57.78 10 4.44 28.89 سفید
7767 3884 سفید 30 4.44 28.89 -3.32
8627 3748 6.67 31.67 -2.21 22.22 سفید
9630 3612 سفید 30 11.11 13.33 0
11958 3346 سفید 16.67 2.22 42.22 سفید
12160 3325 11.11 21.67 -4.43 26.67 -6.66
17556 2904 -3.32 8.33 2.22 35.56 15
19210 2807 سفید 13.33 15.56 -6.66 18.33
23692 2578 سفید 3.33 13.33 6.67 سفید
26857 2438 35.56 سفید سفید سفید سفید
28816 2362 سفید 8.33 11.11 -6.66 سفید
32817 2220 سفید -6.66 سفید 31.11 سفید
39870 2003 سفید سفید سفید سفید 23.33
46990 1829 سفید سفید سفید سفید سفید
53440 1694 سفید -5 سفید 11.11 سفید
62781 1515 سفید -13.32 13.33 24.44 سفید
72792 1289 سفید -8.32 -2.21 11.11 سفید
78482 975 سفید -16.66 2.22 13.33 3.33

 

مطالعه یک مطلب بسیار مهم: قبولی و برنامه ریزی در آزمون وکالت 

 

 

 

نمونه کارنامه های کنکور ارشد 96 حقوق : گرایش های حقوق بین الملل 96

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی -فرانسه (ضریب 2) حقوق بین الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 1) حقوق مدنی - تعهدات (ضریب 1) حقوق بین الملل خصوصی (ضریب 1)
72 6591 28.89 43.33 60 -2.21 57.78
395 4519 15.56 0 سفید 55.56 84.44
441 4400 -2.21 28.33 37.78 28.89 31.11
558 4186 64.44 10 سفید 0 6.67
758   70 سفید سفید سفید سفید
837 3750 57.78 سفید سفید سفید سفید
1057 3550 41.11 8.33 -6.66 -2.21 20
1113 3506 57.78 سفید سفید سفید سفید
1830 3124 16.67 1.67 11.11 28.89 سفید
2234 2987 0 6.67 20 4.44 55.56
3393 2719 2.22 13.33 11.11 28.89 -6.66
5709 2439 سفید 15 13.33 -6.66 13.33
6975 2348 سفید 6.67 سفید 17.78 -4.43
7573 2310 سفید 15 -2.21 سفید -4.43
8238 2269 سفید 23.33 سفید سفید سفید
9112 2221 10 سفید سفید سفید سفید
15297 2000 سفید سفید سفید سفید سفید
17665 1951 سفید 5 سفید 2.22 4.44
22499 1866 سفید سفید سفید سفید سفید
35126 1715 سفید -6.66 20 11.11 -6.66
44102 1629 سفید سفید سفید سفید سفید
58646 1502 سفید سفید سفید سفید سفید
66624 1427 سفید -18.32 6.67 سفید 15.56
75520 1289 سفید 0 -15.55 -6.66 -6.66

 

 

 

نمونه کارنامه های کنکور ارشد 96 حقوق : گرایشهای حقوق جزا و جرم شناسی 96

(کد ضریب 3 کارشناسی ارشد حقوق: شامل کارشناسی ارشد  گرایشهای حقوق جزا و جرم شناسی - کارشناسی ارشد حقوق کیفری ااطفال و نوجوانان - کارشناسی ارشد مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی - کارشناسی ارشد مدیریت ثبت اسناد و املاک)

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی -فرانسه (ضریب 1) متون فقه (ضریب 1) حقوق جزای عمومی (ضریب 2) حقوق جزای اختصاصی (ضریب 2) ایین دادرسی کیفری (ضریب 2)
6 8703 70 75 82.22 60 82.22
135 6850 سفید سفید 77.78 51.67 82.22
1254 4999 سفید 53.33 37.78 26.67 55.56
1306 4957 10 31.67 55.56 30 20
1449 4848 سفید 35 15.56 45 53.33
1746 4636 سفید 1.67 40 43.33 46.67
2527 4191 سفید 6.67 37.78 53.33 11.11
4011 3637 سفید 11.67 13.33 30 26.67
5726 3286 سفید 35 11.11 20 28.89
6067 3233 -2.21 0 37.78 33.33 2.22
7953 3005 سفید 18.33 40 -10 22.22
8980 2908 سفید سفید 28.89 13.33 13.33
9635 2852 1.11 15 17.78 23.33 8.89
11101 2741 سفید 13.33 11.11 18.33 سفید
13257 2612 سفید سفید 20 26.67 2.22
15346 2509 سفید سفید 15.56 21.67 6.67
19615 2345 57.78 سفید سفید سفید سفید
23721 2219 0 -6.66 22.22 -6.66 11.11
29377 2076 سفید 3.33 15.56 -1.66 سفید
35592 1951 سفید 1.67 20 3.33 -4.43
48826 1740 -3.32 15 11.11 -6.66 -4.43
59343 1591 سفید -3.32 سفید سفید سفید
69595 1427 0 سفید سفید سفید سفید

 

 

 

نمونه کارنامه های کنکور ارشد 96 حقوق : گرایشهای حقوق عمومی 96

(کد ضریب 4 کارشناسی ارشد حقوق: شامل کارشناسی ارشد  گرایشهای حقوق عمومی- کارشناسی ارشد مدیریت نظارت و بازرسی - کارشناسی ارشد مدیریت دادگستری - کارشناسی ارشد حقوق دادرسی اداری)

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی -فرانسه (ضریب 1) متون فقه (ضریب 1) حقوق بین الملل عمومی (ضریب 1) حقوق اداری (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 2)
12   15 27 62 56 69
118 5066 28.89 سفید 43.33 سفید 60
170 2855 -2.21 6.67 -8.32 33.33 11.11
282 2562 سفید سفید -6.66 20 20
654 3796 70 75 سفید سفید سفید
993 3496 0 سفید -11.66 28.89 33.33
1520 3247 -2.21 1.67 28.33 سفید 37.78
2181 3040 سفید سفید 15 33.33 -2.21
3587 2760 57.78 سفید سفید سفید سفید
4784 2607 16.67 3.33 1.67 6.67 11.11
5350 2548 سفید 53.33 سفید سفید سفید
6299 2470 سفید 3.33 23.33 22.22 سفید
7951 2356 سفید سفید 15 6.67 13.33
8479 2327 سفید 53.33 سفید سفید سفید
9885 2257 سفید سفید 5 6.67 11.11
16518 2029 سفید 23.33 سفید سفید سفید
26454 1845 سفید -1.66 سفید سفید سفید
30410 1793 15.56 سفید 0 سفید سفید
41410 1673 سفید 15 سفید سفید سفید
67388 1421 سفید سفید -5 -2.21 4.44

 

 

 

 

مطالعه یک مطلب بسیار مهم: قبولی و برنامه ریزی در آزمون وکالت 

 

نمونه کارنامه های کنکور ارشد 96 حقوق : گرایش های حقوق بشر96

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی -فرانسه (ضریب 2) حقوق بین الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 3) حقوق مدنی تعهدات (ضریب 1) حقوق جزاوایین دادرسی کیفری (ضریب 1) سازمانهای بین المللی (ضریب 2)
49 6952 28.89 43.33 60 -2.21 سفید 2.22
299 4743 -2.21 28.33 37.78 28.89 سفید 2.22
952 3723 64.44 10 سفید 0 سفید سفید
1374 3483 57.78 سفید سفید سفید سفید سفید
1975 3239 57.78 سفید سفید سفید سفید سفید
2836 3021 10 سفید سفید سفید 64.44 سفید
3807 2855 41.11 8.33 -6.66 -2.21 سفید سفید
4560 2756 سفید -6.66 20 11.11 -6.66 11.11
6594 2555 سفید 1.67 11.11 8.89 -4.43 4.44
7358 2495 سفید 15 13.33 -6.66 سفید سفید
12274 2232 سفید 6.67 سفید 17.78 -6.66 سفید
19182 2000 سفید سفید سفید سفید سفید سفید
23960 1907 10 سفید سفید 17.78 سفید سفید
33037 1775 سفید 8.33 -4.43 -6.66 4.44 سفید
43620 1660 -3.32 سفید سفید سفید سفید سفید
58465 1519 1.11 -5 6.67 -11.1 سفید سفید
71530 1379 سفید -6.66 2.22 سفید 6.67 سفید

 

 

نمونه کارنامه های کنکور ارشد 96 حقوق : گرایش های حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت الکترونیکی 96

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی -فرانسه (ضریب 3) حقوق مدنی (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 2) متون فقه (ضریب 1)
10   86 61 13 سفید
17 8329 سفید 88.33 66.67 31.67
29   41.11 75 24.44 31.67
138 6889 سفید 68.33 46.67 53.33
859   70 سفید سفید 75
1207 5170 سفید 56.67 15.56 35
1401 5029 سفید 45 42.22 سفید
1868 4780 57.78 10 4.44 سفید
3833 4108 57.78 3.33 سفید سفید
6629 3560 سفید 15 22.22 36.67
7119 3492 -2.21 35 15.56 1.67
8851 3289 17.78 1.67 28.89 سفید
9698 3204 سفید 23.33 11.11 -1.66
11051 3081 سفید 30 11.11 0
19356 2559 سفید 3.33 13.33 سفید
27330 2249 سفید سفید سفید 53.33
33088 2073 -3.32 8.33 2.22 15
42278 1851 سفید سفید 2.22 1.67
53318 1643 سفید -1.66 4.44 سفید
78363 987 سفید -6.66 -15.55 سفید

 

 

مطالعه یک مطلب بسیار مهم: قبولی و برنامه ریزی در آزمون وکالت 

 

نمونه کارنامه های کنکور ارشد 96 حقوق : گرایش های حقوق محیط زیست 96

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی -فرانسه (ضریب 3) حقوق جزای اختصاصی (ضریب 2) حقوق بین الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اداری (ضریب 2)
54 7561 70 60 سفید سفید
87 3955 سفید 20 23.33 22.22
405 5577 28.89 سفید 43.33 سفید
765 4935 57.78 -1.66 سفید سفید
935 4743 57.78 سفید سفید سفید
1505 4286 41.11 سفید 8.33 سفید
2032 4027 35.56 سفید 6.67 سفید
3866 3537 10 30 سفید سفید
4658 3399 سفید 45 سفید سفید
5988 3212 سفید 21.67 15 6.67
6797 3115 سفید 43.33 سفید سفید
7800 3017 1.11 سفید -5 44.44
8649 2940 سفید 30 سفید سفید
14906 2534 سفید 18.33 سفید سفید
23574 2192 سفید 25 -3.32 -2.21
29806 2008 سفید 20 -18.32 6.67
36743 1862 2.22 -6.66 6.67 سفید
45591 1723 0 13.33 -13.32 2.22

 

 

 

نمونه کارنامه های کنکور ارشد 96 حقوق : گرایش های حقوق تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز 96

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی -فرانسه (ضریب 2) حقوق مدنی (ضریب 2) حقوق تجارت (ضریب 1) حقوق بین الملل عمومی (ضریب 1) حقوق بین الملل خصوصی (ضریب 1)
9   55 66 28 33 77
26   86 61 13 10 24
49   41.11 75 24.44 سفید 37.78
89 5979 سفید 88.33 66.67 سفید سفید
431 4744 سفید 68.33 46.67 سفید سفید
644 4497 28.89 سفید سفید 43.33 57.78
1410 4011 57.78 10 4.44 سفید سفید
1685 3884 -2.21 35 15.56 28.33 31.11
1830 3838 سفید 56.67 15.56 سفید سفید
1952 3795 64.44 سفید سفید 10 6.67
3897 3358 41.11 سفید سفید 8.33 20
6936 2953 17.78 1.67 28.89 -5 22.22
7529 2899 35.56 سفید سفید 6.67 -6.66
9603 2739 سفید 20 15.56 6.67 -4.43
12520 2569 سفید 30 0 سفید سفید
15205 2440 سفید 20 20 سفید سفید
17799 2337 سفید 3.33 13.33 سفید سفید
26394 2082 سفید 16.67 0 سفید سفید
29662 2001 16.67 -13.32 4.44 1.67 سفید
35746 1883 8.89 سفید سفید سفید سفید
44336 1741 سفید -13.32 4.44 سفید سفید
53260 1612 10 0 0 سفید سفید
66455 1418 سفید -13.32 13.33 سفید سفید
75101 1199 سفید -5 -15.55 -18.32 15.56

 

 

 

مطالعه یک مطلب بسیار مهم: قبولی و برنامه ریزی در آزمون وکالت 

 

نمونه کارنامه های کنکور ارشد 96 حقوق : گرایش های حقوق خانواده و معارف اسلامی و حقوق 96

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی -فرانسه (ضریب 2) متون فقه (ضریب 3) حقوق جزاوایین دادرسی کیفری (ضریب 2) دروس تخصصی رشته های معارف اسلامی وحقوق وحقوق خانواده (ضریب 7)
47   41.11 31.67 سفید 41.9
262 4744 سفید 23.33 11.11 32.38
619 3956 10 31.67 64.44 سفید
3515 2918 سفید 53.33 سفید سفید
4832 2750 سفید 36.67 4.44 سفید
5336 2697 64.44 سفید سفید سفید
6190 2619 -1.1 3.33 -2.21 14.29
8381 2463 سفید -3.32 سفید 12.38
9567 2395 41.11 سفید سفید سفید
13714 2211 سفید 13.33 سفید سفید
17940 2076 سفید سفید 31.11 سفید
21578 1988 0 سفید 4.44 2.86
25977 1901 -3.32 15 سفید سفید
29842 1839 سفید 15 سفید سفید
54464 1557 -2.21 1.67 سفید سفید
67694 1419 4.44 سفید سفید -0.94

 

 

 

نمونه کارنامه های کنکور ارشد 96 حقوق : گرایش حقوق ارتباطات 96

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی -فرانسه (ضریب 2) حقوق بین الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 3) حقوق مدنی تعهدات (ضریب 2) حقوق جزاوایین دادرسی کیفری (ضریب 2) حقوق ارتباطات (ضریب 3)
68 6581 28.89 43.33 60 -2.21 سفید سفید
306 4972 -2.21 28.33 37.78 28.89 سفید سفید
1133 3932 -1.1 -11.66 2.22 4.44 -2.21 37.78
1258 3853 15.56 0 سفید 55.56 سفید سفید
1428 3766 10 سفید سفید سفید 64.44 سفید
1711 3648 16.67 1.67 11.11 28.89 سفید سفید
1811 3615 64.44 10 سفید 0 سفید سفید
2529 3404 57.78 سفید سفید سفید سفید سفید
3169 3255 سفید سفید سفید سفید 57.78 سفید
5072 2964 سفید سفید سفید 35.56 سفید سفید
6965 2763 35.56 6.67 -4.43 سفید سفید -2.21
8961 2609 0 6.67 20 4.44 سفید سفید
9808 2554 سفید سفید -2.21 سفید 28.89 2.22
12464 2404 8.89 سفید سفید سفید 22.22 سفید
14810 2295 سفید -6.66 20 11.11 -6.66 سفید
15294 2274 15.56 5 سفید سفید سفید سفید
22267 2028 سفید سفید 6.67 0 سفید سفید
72054 1384 سفید -18.32 6.67 سفید -6.66 -2.21

 

 

 

نمونه کارنامه های کنکور ارشد 96 حقوق : گرایش حقوق تجاری اقتصادی بین المللی  و حقوق شرکت های تجاری 96

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی -فرانسه (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 3) متون فقه (ضریب 1) حقوق مدنی تعهدات (ضریب 3) حقوق بین الملل خصوصی (ضریب 2)
62 6013 15.56 13.33 سفید 55.56 84.44
424 4487 سفید 66.67 31.67 سفید سفید
558 4319 70 سفید 75 سفید سفید
1328 3791 سفید 46.67 53.33 سفید سفید
1625 3678 57.78 4.44 سفید سفید سفید
2409 3446 16.67 4.44 3.33 28.89 سفید
3511 3228 15.56 22.22 سفید سفید 20
4338 3114 -3.32 22.22 0 20 سفید
6128 2915 سفید 40 -3.32 سفید 6.67
7217 2831 سفید 15.56 -1.66 17.78 -4.43
9389 2692 35.56 سفید سفید سفید -6.66
12943 2515 سفید 22.22 سفید 2.22 4.44
18386 2319 10 0 6.67 17.78 سفید
25805 2118 2.22 6.67 -5 سفید 13.33
28751 2053 سفید 11.11 سفید سفید -4.43
33832 1951 سفید سفید 11.67 سفید سفید
53865 1646 0 2.22 -6.66 سفید سفید
67805 1453 سفید -6.66 سفید -2.21 سفید

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق سال 95

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق سال 95 (حقوق خصوصی)

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه حقوق مدنی حقوق تجارت آیین دادرسی مدنی متون فقه
2 9629 22.22 86.67 40 55.56 93.33
40 8258 32.2 56 43.11 71 70
65 7794 0 73.33 46.67 60 55
92 7536 15.56 56.67 28.89 62.22 73.33
105 7469 0 75 24.44 68.89 16.67
112 7417 37.78 58.34 26.67 55.56 41.67
114 7414 0 75 46.67 46.67 33.33
156 7265 0 61.67 68.89 24.24 56.67
159 7259 0 52.22 40 77.78 48.22
165 7225 2.22 68.33 57.78 28.89 45
171 7171 0 53.33 60 60 51.52
177 7145 1.11 50 64.44 57.78 56.67
208 7005 0 70 26.67 46.67 38.33
216 6985 11.11 41.67 62.66 66.67 46.67
224 6965 6.67 53.33 64.44 48.89 36.67
232 6940 12.22 65 44.22 64.44 0
351 6637 35.56 31.67 35.56 80 41.67
394 6544 0 73.33 31.11 33.33 8.33
419 6483 7.78 51.67 44.44 33.33 38.33
540 6249 2.22 50 33.33 75.56 20
651 6092 0 43.33 68.89 44.44 43.33
706 6015 0 66.67 13.33 28.89 13.33
814 5910 0 53.33 20 48.89 36.67
855 5869 0 36.67 51.11 37.78 45
932 5793 0 70 57.87 6.67 0
1211 5542 0 48.33 28.89 22.22 35
1719 5226 0 43.33 24.44 46.67 16.67
2845 4712 2.22 40 35.56 37.78 0
2950 4673 0 28.33 13.33 28.89 45
3009 4653 0 35 -13.33 68.98 25
3920 4367 0 25 44.44 35.56 3.33
4716 4161 0 21.67 40 28.89 13.33
5217 4054 0 43.33 24.44 4.44 -3.32
6644 3794 0 33.33 22.22 20 0
24028 2334 32.22 0 0 0 18.33

 

 

مطالعه یک مطلب بسیار مهم: قبولی و برنامه ریزی در آزمون وکالت 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق سال 95 (حقوق بین الملل)

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه حقوق بین‌الملل عمومی حقوق اساسی حقوق مدنی حقوق بین‌الملل خصوصی
7 9099 45.56 51.67 42.22 51.11 77.78
34 8005 75.56 46.67 24.44 0 55.56
42 7710 36.67 23.33 42.22 55.56 73.33
91 6970 50 18.22 44.44 22.22 64.44
120 6605 62.22 18.33 31 0 55.55
153 6352 7.78 31.67 46.67 20 77.87
199 6021 26.67 21.67 33.33 22.22 51.11
211 5951 64.44 26.67 0 -15.55 37.78
241 5802 75.56 6.67 26.67 15.56 0
310 5474 56 19 18 -2 32
354 5333 92.22 0 0 0 0
413 5124 17.78 36.67 42.02 22.22 0
477 4949 0 36.67 40 0 64.44
482 4926 28.9 27 0 4.04 33
539 4781 0 35 73.33 -6.67 20
632 4544 56.67 0 0 0 24.44
751 4331 23.33 25 -4.43 6.67 40
911 4079 32.22 18.33 28.89 0 0
1248 3705 0 23.32 22.22 24.44 26.67
1374 3593 17.78 10 20 8.89 20
1434 3539 -1.1 33.33 37.78 0 0
1909 3238 0 8.33 68.89 0 11.11
2925 2862 36.67 0 0 0 -2.21
3700 2688 11.11 -13.32 46.67 -6 22.22
4582 2535 12.22 0 0 24.44 0
6480 2309 2.22 5 17.78 4.44 4.44
9018 2130 2.22 0 26.67 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق سال 95 (حقوق جزا)

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه متون فقه حقوق جزای عمومی حقوق جزای اختصاصی آیین دادرسی کیفری
19 9167 17.78 93.33 82.22 76.67 82.22
56 8558 14.14 53.33 84.44 78.88 84.44
92 8281 45.56 81.67 66.67 86.67 64.44
106 8164 77.78 28.33 60 80 64.44
119 8058 0 61 77.78 70 77.78
133 7950 7.08 46.66 86.66 75.55 66.66
134 7943 0 21.67 84.44 76.67 75.56
176 7767 3.33 41.67 64.44 93.33 64.44
191 7687 40 1.67 57.78 86.67 73.33
197 7653 8.8 41.6 60 70 84.44
228 7504 0 45 68.89 83.33 62.22
261 7386 0 55 53.33 76.67 68.89
274 7346 0 23.33 77.78 61.67 75.56
337 7138 15.56 43.23 42.22 61.67 84.44
385 6994 0 45 53.33 55 82.22
410 6946 0 40 60 88.33 42.22
509 6766 0 56.67 28.89 71.67 73.33
654 6452 0 30 35 65 83
793 6244 0 10 66.67 56.67 73.33
904 6107 -2.21 20 42.22 68.33 64.44
1441 5526 15.56 -6.66 46.67 55 55.56
1917 5119 0 0 46.67 46.67 64.44
2082 5005 2.22 0 55.56 56.67 31.11
2536 4733 0 48.33 20 53.33 24.44
3508 4239 0 3.33 55.56 18.33 46.67
4011 4030 53.33 0 26.67 31.67 17.78
6651 3254 2.22 -5 51.11 3.33 22.22

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق سال 95 (حقوق عمومی)

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه متون فقه حقوق بین‌الملل عمومی حقوق اداری حقوق اساسی
48 7623 0 53.33 46.67 64.44 77.78
69 7202 67.06 50 21.67 57.78 73.33
70 7146 0 33.33 15 71.11 66.67
82 6842 26.67 1.67 0 93.33 48.89
84 6700 20 61 38 57 37
95 6500 21.11 26 28 62 48
110 6448 0 51.67 31.67 62.22 40
142 6100 3.33 10 0 69.8 53.33
163 5945 17.78 20 36.67 53.23 42.02
186 5771 0 13.33 16.67 64.44 46.67
192 5715 10 -5 48.33 64.44 48.89
224 5512 0 0 8.33 57.78 68.89
326 4926 0 35 1.67 71.11 22.22
429 4554 17.78 0 -5 55.56 40
572 4211 11.11 0 -13.32 37.78 46.67
657 4055 2.33 15 20 51.11 15.56
749 3919 0 26.67 40 11.11 15.55
930 3712 -2.22 0 0 42.22 24.44
1128 3557 46.67 0 0 0 35.56
1633 3261 0 0 6.67 26.67 26.67
2795 2878 36.67 56.67 0 -2.21 0
3827 2687 0 -6.66 21.67 2.22 24.24
4831 2547 -11.1 6.67 -6.66 11.11 28.89
6105 2410 0 13.33 6.67 11.11 8.89

 

 

 

مطالعه یک مطلب بسیار مهم: قبولی و برنامه ریزی در آزمون وکالت 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق سال 95 (حقوق بشر)

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه حقوق بین‌الملل عمومی حقوق اساسی حقوق مدنی حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری سازمان‌های بین‌المللی
88 6181 17.78 36.67 42.02 22.22 24.44 33.33
169 5673 75.56 46.67 24.44 0 0 0
192 5525 0 35 73.33 -6.67 -6.67 11.11
200 5472 0 33.33 66.67 28.89 0 0
213 5369 37.78 20 46.67 40 28.89 -11.1
215 5361 17.78 50 55.56 0 0 0
267 5048 0 21.67 55.56 46.67 0 0
274 5005 7.78 31.67 46.67 20 0 0
363 4698 26.67 21.67 33.33 22.22 0 -4.43
571 4196 0 8.33 68.89 0 0 0
739 3922 32.22 18.33 28.89 0 0 0
850 3802 -1.1 33.33 37.78 0 0 0
925 3720 0 0 48.89 0 11.11 0
1438 3341 53.33 0 0 0 26.67 0
1924 3122 0 30 -4 -4 4.44 28.89
2480 2945 11.11 -13.32 46.67 -6 11.11 -15.55
3851 2664 0 5 33.33 -15.55 0 0
4222 3614 -2.22 0 24.44 -2.67 11.11 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق سال 95 (مالکیت فکری و تجارت الکترونیک)

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه حقوق مدنی حقوق تجارت متون فقه
94 7025 37.78 58.34 26.67 41.67
192 6469 0 73.33 46.67 55
196 6453 15.56 56.67 28.89 73.33
212 6396 6.67 53.33 64.44 36.67
239 6296 40 48.33 13.33 35
246 6284 11.11 41.67 62.66 46.67
291 6172 0 53.33 60 51.52
311 6127 35.56 31.67 35.56 41.67
362 5999 7.78 51.67 44.44 38.33
646 5555 0 43.33 68.89 43.33
674 5509 56.67 36.67 0 10
837 5312 0 36.67 51.11 45
1305 4936 0 48.33 28.89 35
1683 4726 0 53.33 20 36.67
1915 4634 0 40 48.89 5
3056 4184 12.22 43.33 8.89 11.67
3696 4008 0 25 44.44 3.33

 

 

 

مطالعه یک مطلب بسیار مهم: قبولی و برنامه ریزی در آزمون وکالت 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق سال 95 (حقوق محیط زیست)

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه حقوق جزای اختصاصی حقوق بین‌الملل عمومی حقوق اداری
70 6338 75.56 0 46.67 0
77 6277 40 86.67 0 0
118 5964 64.44 13.33 26.67 0
145 5796 26.67 0 0 93.33
148 5791 92.22 0 0 0
169 5689 43.33 73.33 0 0
231 5402 53.33 0 43.33 0
309 5160 17.78 0 36.67 53.23
691 4508 2.33 31.67 20 51.11
1974 3685 32.22 0 18.33 6.67
5090 3023 36.67 0 0 -2.21

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق سال 95 (حقوق تجارت بین الملل)

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه حقوق مدنی حقوق تجارت حقوق بین‌الملل عمومی حقوق بین‌الملل خصوصی
5 8863 0 71 0 0 0
18 8148 84.44 31.67 40 31.67 55.56
52 7125 53.25 46.25 22.25 45 33
62 6931 1.11 53.33 62.22 35 71.11
85 6596 32.22 31.67 41.22 15 62.22
92 6542 64.44 13.33 28.89 26.67 37.78
208 5873 28.9 20 51 27 33
243 5735 53.33 20 20 43.33 4.44
274 5629 56.67 36.67 0 0 24.44
381 5349 17.81 35 37.78 21.67 20
447 5196 47.78 43.33 0 0 0
513 5101 35.56 31.67 35.56 0 0
718 4856 1.11 50 64.44 0 0
725 4852 0 70 26.67 0 0
864 4710 0 55 64.44 0 0
1058 4569 0 66.67 13.33 0 0
1265 4436 36.67 36.67 15.56 0 -2.21
1719 4221 2.22 50 33.33 0 0
2022 4105 0 48.33 28.89 0 0
3012 3804 12.22 43.33 8.89 0 0
3291 3736 0 43.33 24.44 0 0
4103 3581 0 43.33 24.44 0 0
5886 3308 0 21.67 40 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق سال 95 (حقوق خانواده)

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه متون فقه حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری دروس تخصصی رشته‌های معارف اسلامی و حقوق و حقوق خانواده
37 6033 -2.21 41.67 82.22 21.09
57 5737 0 41 82 20
91 5300 0 20 0 44.76
186 4743 0 55 66.67 0
203 4662 0 66.67 31.11 4.67
227 4555 32.2 70 0 0
387 4220 0 0 0 34.29
408 4179 0 21.67 84.44 0
653 3859 0 13.33 0 24.76
773 3761 36.67 56.67 0 0
1051 3548 3.33 36.67 0 14.29
1885 3199 0 3.33 0 20
1996 3162 7.78 38.33 0 0
3612 2814 5.56 33.33 0 0

 

 

 

مطالعه یک مطلب بسیار مهم: قبولی و برنامه ریزی در آزمون وکالت 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق سال 95 (حقوق ارتباطات)

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه حقوق بین‌الملل عمومی حقوق اساسی حقوق مدنی حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری حقوق ارتباطات
63 6299 37.78 20 46.67 40 28.89 0
145 5722 17.78 36.67 42.02 22.22 24.44 0
216 5315 0 35 73.33 -6.67 -6.67 11.11
299 4892 0 0 51.11 13.33 0 26.67
457 4460 10 48.33 48.89 0 0 0
532 4323 0 5 40 0 28.89 2.22
802 3968 0 33.33 44.44 0 0 0
1130 3271 11.11 -13.32 46.67 -6 11.11 11.11
6452 2564 0 6.67 26.67 -2.21 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق سال 95 (حقوق تجاری)

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه حقوق تجارت متون فقه حقوق مدنی حقوق بین‌الملل خصوصی
160 5759 28.9 51 0 4.04 33
212 5494 64.44 28.89 -5 -15.55 37.78
293 5185 0 33.33 3.33 63.33 0
333 5089 0 51.11 45 24.44 0
397 4943 35.56 35.56 41.67 0 0
524 4742 1.11 64.44 56.67 0 0
637 4584 0 64.44 53.23 0 0
977 4253 0 48.89 6.67 28.89 0
1019 4226 7.78 44.44 38.33 0 0
1674 3863 0 44.44 3.33 13.33 0
2876 3454 0 48.89 5 0 0
3411 3328 0 40 13.33 0 0

 

 

نمونه کارنامه های گرایش های مختلف در کنکور کارشناسی ارشد حقوق 94

                                                                                                             جدول نمونه کارنامه داوطلبان کارشناسی ارشد حقوق در سال 94

حقوق اداری

حقوق جزای عمومی

متون فقه

حقوق جزای اختصاصی

حقوق تجارت

آیین دادرسی مدنی

حقوق مدنی

متون حقوق به زبان (انگلیسی،فرانسه)

رتبه در حقوق خصوصی

رتبه در گرایش حقوق بین الملل

رتبه در حقوق جزا و جرم شناسی

رتبه در حقوق عمومی

رتبه در گرایش حقوق بشر

رتبه در حقوق مالکیت فکری

رتبه در گرایش حقوق محیط زیست

رتبه در گرایش حقوق تجارت بین الملل

رتبه در معارف اسلامی و حقوق

رتبه در گرایش حقوق ارتباطات

رتبه در حقوق تجاری اقتصادی بین المللی

0 20 13.33 21 0 0 0 15.56 --- 7792 12917 33233 --- --- --- --- --- --- ---
0 0 50 0 33.33 48.89 56.67 0 959 --- --- --- --- 1171 --- 1825 306 --- 3482
0 0 40 0 64.44 51.11 46.67 0 1034 --- --- --- --- 819 --- --- --- --- ---
0 51.11 56.67 81.67 0 0 0 0 --- --- 249 --- --- --- --- --- --- --- ---
22.22 4.44 3.33 0 0 8.89 18.33 -1.1 --- --- --- 1565 1673 --- --- --- --- 1372 ---
0 0 13.33 0 11.11 51.11 40 0 4539 --- --- --- --- --- --- 6802 --- --- ---
0 0 0 0 0 0 0 34.44 --- 274 --- 1409 565 13910 2480 15119 --- 846 846
0 0 46.67 0 62.22 82.22 56.67 12.22 316 --- --- --- --- 354 --- 579 --- 809 ---
0 51.11 28.33 41.67 40 77.78 55 0 1048 --- 1063 --- --- --- --- --- --- --- ---
0 0 0 0 0 0 0 0 --- 500 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
0 11.11 3.33 8.33 -6.66 13.33 51.67 1.11 --- 4321 --- --- --- --- --- 5832 --- --- 7530
24.44 8.89 11.67 25 -6.66 26.67 11.67 40 11101 564 7807 604 714 6392 198 3105 5355 953 3313
0 56.35 0.25 67.46 67.06 33.13 67.01 0 1368 --- 22854 --- --- --- --- --- --- --- ---
0 22.22 0 25 0 0 0 7.08 --- --- 4048 --- --- --- --- --- --- --- ---
0 0 0 0 24.44 55.56 41.67 36.67 2820 --- --- --- --- 1464 --- 1003 --- --- ---
0 0 16.67 0 22.22 37.78 35 0 6759 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
0 0 0 0 0 0 0 41.11 --- 256 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
0 13.33 0 21.67 0 0 0 0 --- --- --- 4496 --- --- --- --- --- --- ---
53.33 0 31.67 0 0 0 0 54.44 --- 139 --- 68 96 4334 23 --- --- 100 ---

 

نمونه کارنامه های گرایش های مختلف در کنکور کارشناسی ارشد حقوق 93

 

جدول نمونه کارنامه داوطلبان کارشناسی ارشد حقوق در سال 93

 
  کارنامه داوطلب حقوق عمومی کارنامه داوطلب حقوق خصوصی کارنامه داوطلب حقوق جزا
متون حقوقی 38% 63% 0%
متون فقه 60% 52% 62%
حقوق اساسی 49%    
حقوق اداری 48%    
حقوق بین الملل عمومی 50%    
حقوق مدنی   63%  
حقوق تجارت 62%  
آیین دادرسی مدنی 50%  
جزای عمومی   66%
جزای اختصاصی   75%
آیین دادرسی کیفری   93%
رتبه در گرایش حقوق عمومی 34    
رتبه در گرایش حقوق خصوصی 36  
رتبه در گرایش حقوق جزا 46

 

 در ستون رتبه ها تنها رتبه در سهمیه داوطلبان درج شده است.

 کد 1126 را به خاطر بسپارید!
این کد، کد رشته حقوق در کنکور کارشناسی ارشد است که شما حالا حالاها با آن سروکار خواهید داشت و امیدوارم خوش یمن باشد. اگر می خواهید تا آخرین روز کنکور کارشناسی ارشد با برنامه جلو بروید از همین حالا شروع کنید.

 

 

مطالعه یک مطلب بسیار مهم: قبولی و برنامه ریزی در آزمون وکالت 

 

سایر بخش های مجموعه حقوق

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

 • تصویر فرد

  Msha‏ - 98/4/17

  سلام لا رتبه ١٩٢٣ ارشد آزاد تهران ميشه قبول شد

 • تصویر فرد

  Sina khadem‏ - 97/11/19

  سلام میخواستم بدونم چقدر شانس قبولی در رشته حقوق خانواده یا مدیریت بازرسی در دانشگاه علوم قضایی دارم میشه هر دو را زد من تو دانشگاه پیام نور درس خوندم یه وقت ردم نکند

 • تصویر فرد

  ريحانه ‏ - 97/10/4

  سلام
  براي قبولي حقوق خصوصي دانشگاه تربيت مدرس چه رتبه اي.لازمه ؟

 • تصویر فرد

  Man‏ - 97/4/26

  سلام خسته نباشید من میخواستم برای ارشد ثبت نام کنم ولی میخوام ببینم تا چه رتبه ای میتونم حقوق عمومی روزانه دانشگاه حایری میبد قبول بشم . بعدم به نظر شما کدوم گرایش حقوق بهتره عمومی و خصوصی یا جزا ؟؟؟؟ ممنون از لطفتون

 • تصویر فرد

  ریحانه‏ - 97/4/22

  سلام
  با رتبه 352 خصوصی و 287 مالکیت فکری(هردو شبانه و آزاد) کجا شانس قبولی دارم؟
  شبانه قم خصوصی قبول میشم؟
  مالکیت فکری چی

 • تصویر فرد

  مجتبی‏ - 97/3/19

  با سلام بنده رتبه 42حقوق عمومی هستم میخواستم بدونم شانس قبولی در دانشگاه های تهران مث علامه طباطبایی یا تهران یا بهشتی رو دارم با توجه به اینکه ظرفیت ها رو کاهش دادن با تشکر

 • تصویر فرد

  یعقوب رحمانی‏ - 97/3/13

  سلام بارتبه ۷۳درگرایش حقوق عمومی میخوام فقط دانشگاه تبریزقبول شم احتمالش چنددرصده

 • تصویر فرد

  پشت کنکوری‏ - 97/3/13

  سلام ...لطفا جواب بدین..با رتبه1300امکان قبولی در شبانه ارشد جزا هست...شهرش مهم نیس

 • تصویر فرد

  نیما‏ - 97/2/14

  سلام ببخشید این کارنامه های گذاشتید واقعی هستند. با تشکر

 • تصویر فرد

  خانم پور واحدی‏ - 97/4/4

  سلام بله کاملا

 • تصویر فرد

  مریم ‏ - 97/1/16

  ببخشید با حدودا تا چه رتبه ای دانشگاه های روزانه و تا چه رتبه ای شبانه های تهران در حقوق بین الملل و حقوق بشر میشه قبول شد؟

 • تصویر فرد

  Fatemeh Asadi‏ - 96/12/25

  ااچه رتبه ای دانشگاه اصفهان حقوق اخصوصی میشه قبول شد

 • تصویر فرد

  احسان گلزار‏ - 96/11/11

  سلام.ببخشید با چه رتبه ای میتونم جزا و جرم شناسی روزانه شیراز بیارم؟

 • تصویر فرد

  عماد‏ - 96/9/26

  سلام ببخشید امکانش هست امروز جواب بدید تا اخر وقت ارشد...
  میخواستم بدونم که از سهمیه 5 درصد استفاده کنیم بهتره یا سهمیه ازاد؟
  تو کدوم یکی شانس قبولی بیشتره؟
  ایا سال گذشته 5 درصد بهتر بود یا ازاد؟
  ممنون میشم جواب کامل بدید در اینباره ...

 • تصویر فرد

  حمید قرخلو‏ - 96/7/21

  سلام.ببخشید کارنامه های
  کنکور۹۶ را کی قرار میدهید

 • تصویر فرد

  زهرااقبالی‏ - 96/5/30

  سلام.بارتبه2280،شاخه حقوق جزاشبانه امکان قبولی درکاشان رادارم یاشهردیگر؟از کاشان هستم

 • تصویر فرد

  سلیمان بیگ اوغلو‏ - 96/5/10

  سلام باچه رتبه میشه توحقوق بین الملل قبول شدالبته تودانشگاه های تهران ممنون میشم جواب بدین

 • تصویر فرد

  اتنا‏ - 96/4/23

  سلام دانشگاه آزاد کرمانشاه رشته خصوصی تا چه رتبه ای پذیرش داره؟؟؟؟

 • تصویر فرد

  آرمین‏ - 96/4/9

  با سلام، به چه رتبه ای میتوان در گرایش حقوق خصوصی شهید بهشتی، روزانه یا شبانه قبول شد؟

 • تصویر فرد

  حکمت اله معصومی‏ - 96/4/1

  سلام و احترام . رتبه ۷۰۰۰ کدضریب ۱ امکان قبولی در پردیس های خودگردان تهران را دارم ؟

 • تصویر فرد

  اسماعیل‏ - 96/3/27

  سلام وعرض ادب
  بارتبه ۳۷ حقوق خصوصی با عنایت به اینکه ظرفیت دانشگاه های تهران و بهشتی و تربیت مدرس و علامه جمعا۳۷ نفر است،احتمال قبولی دریکی ازاین ۴ دانشگاه را دارم؟
  باتشکر

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. بله قطعا

 • تصویر فرد

  سپهر‏ - 96/3/21

  سلام
  با رتبه ٢١٩ مالكيت فكري شانس قبولي در يكي از دانشگاه هاي تهران ( روزانه ) را دارم ؟!

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. لطفا از نرم افزار انتخاب رشته استفاده کنید.
  به آدرس: final.3gaam.com

 • تصویر فرد

  محسن شاکری‏ - 96/3/20

  سلام.
  من در گرایش جزا رتبم 271 شده احتمال قبولی در دوره روزانه دانشگاه حائری میبد را دارم ؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. لطفا از نرم افزار انتخاب رشته استفاده کنید.
  به آدرس: final.3gaam.com

 • تصویر فرد

  امین‏ - 96/3/18

  سلام با رتبه 83 حقوق بین الملل احتمال قبولی بورسیه علوم قضایی هست؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. لطفا از نرم افزار انتخاب رشته استفاده کنید.
  به آدرس: final.3gaam.com

 • تصویر فرد

  سپهر‏ - 96/3/18

  سلام
  من با رتبه ٢١٩ مالكيت فكري شانس قبولي در يكي از دانشگاه هاي تهران (روزانه) را دارم ؟!

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. لطفا از نرم افزار انتخاب رشته استفاده کنید.
  به آدرس: final.3gaam.com

 • تصویر فرد

  حسین یوسفی ‏ - 96/3/16

  با سلام من امسال با سهمیه رزمندگان دارای رتبه 31 و بدون سهمیه رتبه 582 در حقوق عمومی مجاز به انتخاب رشته شده ام / آیا امکان قبولی در روزانه دانشگاه های تهران را دارم

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. شانستون تا حدودی کمه.

 • تصویر فرد

  فاطمه متوسلی‏ - 96/3/16

  سلام با رتبه ۸۰ در رشته تاریخ گروه تاریخ اسلام ارشد احتمال قبولی در کدام دانشگاه رو دارم؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. لطفا از نرم افزار انتخاب رشته تاریخ 3گام استفاده کنید.

 • تصویر فرد

  جواد‏ - 96/2/14

  سلام .من امسال یعنی سال 96 آزمون دادم معدل کارشناسی من 17.53 دانشگاه دولتی روزانه است. درصدهام هم به این شرح:1- زبان انگلیسی:47.77%
  2-مدنی:30%
  3-تجارت 8.88%
  4-آیین دادرسی مدنی:73.33%
  5- متون فقه :0%
  کسی میتونه بگه رتبه ی من تقریبی چند میشه میدونم قبول نمیشم ولی میخوام بدونم
  ممنون میشم اگر کسی در این زمینه راهنمایی کنه

 • تصویر فرد

  خانم پور واحدی‏ - 96/2/16

  سلام دوست عزیز
  مشاورین 3گام با بررسی چند سامانه تخمین رتبه سامانه زیر را تایید نمودند که در اطلاعیه های ویژه 3گام معرفی شده است و مورد استفاده دوستان زیادی میباشد.
  برای ورد به این سامانه می توانید یکی از دو راه زیر را انتخاب کنید:
  1- روی این لینک کلیک نمایید:
  https://telegram.me/ArshadTakhminBot

  2- در تلگرام خود، ArshadtakhminBot@ را جستجو نمایید و وارد آن شوید.

 • تصویر فرد

  مانا فقانی‏ - 96/2/13

  ببخشید بارتبه زیر۴۰۰دانشگاه مازندران حقوق عمومی قبول میشم؟؟؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. به صورت خوشبینانه شان سخواهید داشت.

 • تصویر فرد

  ابوالفضل‏ - 96/1/6

  سلام.
  دانشگاه فردوسی مشهد تا رتبه چند میشه قبول شد ؟؟معمولا

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/1/15

  سلام. لطفا سوالتون رو تو اتاق فکر گروه مطرح بفرمایید. با تشکر

 • تصویر فرد

  جواد‏ - 95/5/26

  سلام به نظر شما با رتبه 85 عمومی امکان قبولی در رشته های نفت و گاز هست یا اصلا در عمومی دانشگاه های تهران امکان قبولی هست؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/5/30

  سلام. لطفا سوالتون رو در اتاق فکر گروه حقوق مطرح بفرمایید. با تشکر

 • تصویر فرد

  نیما ‏ - 95/5/10

  سلام من با رتبه 227 خصوصی چقدر شانس دارم البته کلی میخوام بدونم چون به ترتیب اولویت های خودم انتخاب رشته کردم

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/5/24

  سلام. لطفا سوالتونو تو اتاق فکر گروه حقوق مطرح بفرمایید. با تشکر

 • تصویر فرد

  الهه اصغری‏ - 95/4/7

  سلام من رتبم ۲۵۶ جزا هسبه نظرتون شبانه رشت قبول میشم

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/4/8

  سلام. تقریبا شانسشو دارید.

 • تصویر فرد

  محسن لکستانی‏ - 95/4/5

  سلام با رتبه ۷۳ امکان تحصیل در دانشگاه علوم قضایی تهران وجود داره؟رشته حقوق جزا

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/4/5

  سلام. بله این احتمال وجود دارد.

 • تصویر فرد

  احسان‏ - 95/3/30

  سلام .با رتبه 222 رشته جزا و جرم شناسی احتمال قبولی در دانگاههای روزانه هست؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/4/4

  سلام. احتمالش هست تا رتبه 250

 • تصویر فرد

  محمد زارع‏ - 95/3/27

  سلام با رتبه 500 حقوق عمومی احتمال قبولی هست

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/3/27

  سلام. لطفا از طریق دو لینک زیر برای انتخاب رشته و احتمال قبولی استفاده بفرمایید:
  نرم افزار انتخاب رشته: final.3gaam.com
  مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته: shop.3gaam.com که وارد فروشگاه 3گام میشید. در بخش بالای سایت از نوار ابزار جستجو، انتخاب رشته رو سرچ کنید و صفحه مربوط به خرید مشاوره حضوری و تلفنی باز میشه.
  با تشکر

 • تصویر فرد

  آرش‏ - 95/3/26

  سلام دوستان.من امسال با رتبه ی 5000 از دوره ی غیر روزانه مجاز شدم.آیا احتمال قبولی از گرایش غیر انتفاعی یا پیام نور رو دارم؟ ممنون میشم جواب بدین

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/3/26

  سلام. لطفا از طریق دو لینک زیر برای انتخاب رشته و احتمال قبولی استفاده بفرمایید:
  نرم افزار انتخاب رشته: final.3gaam.com
  مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته: shop.3gaam.com که وارد فروشگاه 3گام میشید. در بخش بالای سایت از نوار ابزار جستجو، انتخاب رشته رو سرچ کنید و صفحه مربوط به خرید مشاوره حضوری و تلفنی باز میشه.
  با تشکر

 • تصویر فرد

  پردیس‏ - 95/3/25

  سلام.ببخشید توی کارنامه شماره زده 1 مثلارتبه شبانه اورده.شماره 2 نیاورده.شماره یک یعنی خصوصی؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/3/25

  باور بفرمایید سوالتون رو اصلا متوجه نشدم.

 • تصویر فرد

  فایزه‏ - 95/3/2

  تراز قبول اشگاه ازاد در رشته حقوق خصوصی در دماوند و شهر قدس چند ایا در انتخاب رشته اولویت مهم در ترازها دانشگاه

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/3/2

  سلام.
  لطفا سوالتون رو که انقدر تخصصیه در اتاق فکر مطرح کنید.

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

3گام: مسیر مطمئن موفقیت