بهترین منابع کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری

برای کسب موفقیت در کنکور کارشناسی ارشد آنچه که از اهمیت اصلی برخوردار است این است که منابع درست و روش درست مطالعه انتخاب گردد. گاهی داوطلب خود را با تعداد زیادی کتاب مواجه می بیند که باید برای قبولی در کنکور کارشناسی ارشد مطالعه کند و در این صورت یا خسته و سردرگم می شود و یا ازهمان ابتدا بی خیال شرکت در کنکور می شود. گاهی نیز داوطلب منابع نادرستی را برای مطالعه انتخاب می کند و با وجود اینکه بسیارسخت مطالعه کرده و ساعات مطالعه بسیار بالایی نیز داشته است به موفقیت مورد نظر خود دست نمی یابد و ناامیدی به سراغ او می آید. در اینجا سه گام، منابع مفید و درعین حال مختصری را برای کنکور کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی- علوم جانوری به پیشنهاد رتبه آوران سال های گذشته معرفی می کند که در صورتیکه داوطلب درست و با علاقه و انگیزه مطالعه کند، بی شک موفق خواهد شد. همچنین به پیشنهاد رتبه های برتر و مشاوران ما مطلب معرفی کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم جانوری را مطالعه کنید.

 

مجموعه زیست شناسی

زیست شناسی عمومی- هیئت مؤلفان- مرکز نشر دانشگاهی

*توجه داشته باشید که برای این بخش از سؤالات دفترچه کنکور کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی- علوم جانوری، داوطلب می تواند با توجه به مطالبی که برای قسمت های دیگر مطالعه کرده است، پاسخ دهد و درصد نمره مناسبی کسب کند. بدین جهت سه گام برنامه ریزی برای این مجموعه را تنها برای درس هایی انجام داده است که داوطلب برای آمادگی کنکور مطالعه نکرده است. بعنوان مثال برای داوطلبان علوم جانوری از درس های مجموعه زیست شناسی برای بخش جانوری برنامه ریزی نشده است چرا که داوطلب در قسمت فیزیولوژی و جانورشناسی و ... به میزان لازم مطالعه خواهد کرد و با این میزان می تواند به تعداد زیادی از سوالات این مجموعه جواب دهد و تنها برای بخش هایی که داوطلب در بین دروس خود نداشته است، برنامه ریزی کرده ایم، به عنوان مثال بخش های ژنتیک و بیوشیمی و تکامل و ... . البته مطالعه این بخش ها باز به صورت بسیار مختصرخواهد بود تا داوطلب بیشتر بر روی دروس ضروری خود تمرکز داشته باشد.

 

 

فیزیولوژی جانوری

1-چکیده فیزیولوژی گایتون

2-کتاب جامع کنکور کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری- خانه زیست شناسی

 

جانورشناسی

 1-جانورشناسی بی مهرگان و مهره داران- هیکمن       

2-کتاب جامع کنکور کارشناسی ارشد جانورشناسی- خانه زیست شناسی

 

تکوین جانوری

1-جنین شناسی- دکتر مشایخی- انتشارات دانشگاه گیلان

2-بافت شناسی- جان کوئیرا

3-زیست شناسی تکوینی (بافت شناسی و جنین شناسی)- سمیه عرب زاده- مدرسان شریف