گرایش های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم گیاهی

رشته زیست شناسی- علوم گیاهی در مقطع کارشناسی ارشد شامل 3 گرایش است که عبارتند از:
1- فیزیولوژی گیاهی 2- سیستماتیک و اکولوژی گیاهی 3- زیست شناسی تکوینی گیاهی 

 

پیشنهاد می کنیم برای قبولی در کارشناسی ارشد هر یک از گرایش های فوق مطالب زیر را در سایت 3گام به دقت مطالعه کنید:

بهترین منابع کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم گیاهی

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم گیاهی

 

 

در جدول زیر که مربوط به دفترچه راهنمای کنکور ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال 1395 است، ضرایب مربوط به دروس مورد نیاز برای گرایش های مختلف آمده است.

 

جدول ضرایب دروس کنکور ارشد زیست شناسی- علوم گیاهی سال 95

 
گرایش ضرایب به ترتیب دروس
زبان عمومی و تخصصی مجموعه زیست شناسی فیزیولوژی جانوری جانورشناسی تکوین جانوری
فیزیولوژی 2 3 4 2 2
سیستماتیک و بوم شناسی 2 3 2 4 2
زیست شناسی سلولی و تکوینی 2 3 2 2 4

 

داوطلبانی که قصد ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم گیاهی را دارند بسته به علاقه مندی خود به هر یک از گرایش های این رشته می توانند با برنامه ریزی مناسب به موفقیت برسند. البته معمولاً داوطلبانی که رتبه خوبی در کنکور برای گرایش مورد نظرشان کسب می کنند، در گرایش های دیگر نیز رتبه های خوبی بدست می آورند. در زیر ظرفیت پذیرش گرایش های زیست شناسی گیاهی آمده است.

 

 

گرایش فیزیولوژی گیاهی در کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم گیاهی

فیزیولوژی گیاهی اعمال حیاتی گیاه، فرآیندهای رشد، تولید مثل و متابولیسم گیاهان زنده را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد. به عنوان مثال یک فیزیولوژیست گیاهی، عمل فتوسنتزرا در سطوح مختلف اندام ها، از جمله کلروپلاست، سلول برگ و گل گیاهان بررسی می کند.

 

گرایش سیستماتیک و اکولوژی گیاهی در کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم گیاهی

علوم گیاهیسیستماتیک یکی از شاخه های قدیمی و مهم در زیست شناسی علوم گیاهی است. سیستماتیک گیاهی اختلاف های مشخص گیاهان را بررسی می کند. 

 

 

 

 

 

 

 

گرایش زیست شناسی تکوینی گیاهی در کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم گیاهی

تکوینی گیاهیمطالعه و بررسی تکوین گیاهان بسیار جذاب و نیز بسیار ضروری است. چرا که گیاهان نقش بسیار مهمی در حیات زمین و انسان دارند و با شناخت هر چه بهتر تکوین این جانداران فوق العاده، بهره گیری از آنان نیز به مراتب بهتر شکل خواهد گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

ظرفیت پذیرش گرایش های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم گیاهی

در جدول زیر می توانید ظرفیت کلی پذیرش کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم گیاهی را به تفکیک گرایش ها و نوبت پذیرش، بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 ملاحظه فرمایید:

 

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم گیاهی به تفکیک گرایش ها و نوبت پذیرش

 
گرایش/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم پیام نور پردیس خودگردان مجموع ظرفیت در گرایش
فیزیولوژی گیاهی 183 53 140 26 402
سیستماتیک و اکولوژی 128 28 60 0 216
زیست شناسی سلولی و تکوینی 25 7 80 0 112
مجموع ظرفیت در هر نوبت 336 88 280 26