اطلاعات موجود در دفترچه کنکور کارشناسی ارشد مجموعه شیمی

این اطلاعات شامل عناوین دروس گرایش های ارشد شیمی، زمان پاسخگویی، ضرایب دروس و تعداد سوالات هر درس می باشد. کنکور کارشناسی ارشد سراسری رشته شیمی در یک نوبت صبح، برگزار می­ شود، این کنکور شامل دو دفترچه می باشد، دفترچه اول شامل 150 سوال و 210 دقیقه زمان پاسخ گویی است و دفترچه دوم شامل 30 سوال دروس کاربردی و 60 دقیقه زمان می باشد.

 توجه داشته باشید دفترچه دوم پس از جمع آوری دفترچه اول توزیع می شود.

 

برنامه سه گام در راستای رسیدن به هدف

 قصد آن داریم تا در 3 گام شما را با روش های مدیریت زمان و پاسخگویی هوشمندانه به سوالات برای پذیرفته شدن در گرایش مورد نظرتان آشنا کنیم.

 با استفاده از سیستم مشاوره 3 گام تلاش می کنیم تا در بازه زمانی نزدیک به کنکور با ارائه بسته های شبیه سازی کنکور کارشناسی ارشد شیمی و خلاصه دروس شما را به آمادگی مطلوب برسانیم.

 

 

اطلاعات موجود دردفترچه کنکور کارشناسی ارشد سراسری رشته مجموعه شیمی (کد گروه 1203)

 

جدول اطلاعات دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه شیمی سراسری

 

زمان پاسخگویی

تعداد تست

نام دروس کنکور کارشناسی ارشد سراسری رشته شیمی

210 دقیقه

30 تست

زبان عمومی و تخصصی

30 تست

شیمی آلی (آلی1و آلی2 و آلی3 وکاربرد طیف در شیمی آلی و جداسازی و شیمی فیزیک آلی)

30 تست

شیمی معدنی (معدنی1و معدنی2 و شیمی آلی فلزی)

30 تست

شیمی تجزیه (تجزیه 1و تجزیه 2 و تجزیه دستگاهی)

30 تست

شیمی فیزیک (شیمی فیزیک 1و 2 و کوانتوم و طیف سنجی مولکولی)

60 دقیقه

30 تست

شیمی کاربردی (شیمی صنعتی 1و2 ،اصول محاسبات،اصول تصفیه شیمیایی آب و خوردگی

 

 

مواد امتحانی و ضرایب دروس کنکور کارشناسی ارشد مجموعه شیمی دانشگاه سراسری سال 95

 
رشته

گرایش در کنکور کارشناسی ارشد

زبان عمومی و تخصصی

شیمی تجزیه

شیمی معدنی

شیمی فیزیک

شیمی آلی

شیمی کاربردی

1) شیمی

شیمی فیزیک

1

1

1

2

1

0

شیمی آلی

1

1

1

1

2

0

شیمی معدنی

1

1

2

1

1

0

شیمی تجزیه

1

2

1

1

1

0

شیمی کاربردی

1

1

1

1

1

2

2

فیتوشیمی

1

1

1

1

2

0

3

نانوشیمی

1

1

1

1

1

1

4

آموزش شیمی

1

1

1

2

1

0

5

پیشرانه‌ها

1

1

1

1

1

2

6

شیمی پلیمر

1

1

1

1

2

0

7

شیمی دارویی

1

1

1

1

2

0

8 شیمی کاتالیست 1 1 1 1 1 0
9 اقیانوس شناسی (شیمی دریا) 1 1 1 1 1 0

 

 

جدول مواد امتحانی و ضرایب دروس کنکور کارشناسی ارشد شیمی دانشگاه آزاد 95

 

گرایش کارشناسی ارشد شیمی دانشگاه آزاد

زبان تخصصی

شیمی آلی

شیمی فیزیک 1و2

شیمی معدنی 1و2

شیمی تجزیه

شیمی کاربردی

شیمی کاربردی

1

2

2

2

2

3

شیمی تجزیه

1

2

2

2

3

0

شیمی معدنی

1

2

2

3

2

0

شیمی فیزیک

1

2

3

2

2

0

شیمی آلی

1

3

2

2

2

0

فیتوشیمی

1

2

1

1

1

0

شیمی و فناوری اسانس

1

2

1

1

1

0

شیمی پلیمر

1

2

1

1

1

0

نانو شیمی

1

1

1

1

1

1

آموزش شیمی

1

2

2

2

2

3