بهترین منابع کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات + منابع سطح بندی شده کنکور ارشد زراعت و اصلاح نباتات

تعداد بازدید 8464 دفعه

بهترین منابع کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات به صورت سطح بندی شده ارائه گردیده اند. این منابع به پیشنهاد دپارتمان کشاورزی 3گام برای داوطلبان گرامی آماده شده اند.

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

عضویت در صفحه اینستاگرام 3گام

 

منابع پیشنهادی دپارتمان کشاورزی 3گام

در اینجا به بررسی منابع پیشنهادی از طرف دپارتمان کشاورزی 3گام می­ پردازیم. البته لازم به ذکر است پس از صحبت مشاورین ما با شما با توجه به سطح آموزشی تان و اینکه برای مطالعه چه مدت زمانی در اختیار دارید بهترین منبع به شما پیشنهاد و در اختیارتان قرار می­ گیرد.

 

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

زبان تخصصی

 

کتاب

عنوان: Agriculture I

مؤلف: 

انتشارات: 

توضیحات: 

 

 

کتاب

عنوان: Agriculture II

مؤلف: نام

انتشارات: نام

توضیحات: نام

زبان عمومی

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

زبان عمومی 504

عنوان: 504 words &  Essential words for TOEFL

مؤلف: 

انتشارات: 

توضیحات: 

کتاب انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه

عنوان: زبان انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه 

مؤلف: عباس فرزام

انتشارات: 

توضیحات: 

زراعت

 

کتاب

عنوان: تولید نباتات صنعتی

مؤلف: دکتر محمدرضا خواجه پور

انتشارات: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

توضیحات: 

زراعت غلات

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

کتاب

عنوان: زراعت غلات

مؤلف: دکتر نورمحمدی.دکترسید عطاءاله سیادت.دکترعلی کاشانی

انتشارات: دانشگاه شهید چمران اهواز

توضیحات: 

 

کتاب

عنوان: زراعت غلات

مؤلف: دکتر یحیی امام

انتشارات: دانشگاه شیراز

توضیحات: 

 

کتاب

عنوان: دیمکاری

مؤلف: مهندس محمدعلی رستگار

انتشارات: برهمند

توضیحات: 

 

کتاب

عنوان: اصول و عملیات دیمکاری

مؤلف: دکتر راشد محصل و دکتر کوچکی

انتشارات: جهاد دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد

توضیحات: 

 

کتاب

عنوان: زراعت در مناطق خشک

مؤلف: دکتر عوض کوچکی

انتشارات: مشهد

توضیحات: نام

 

کتاب

عنوان: اصول و مبانی زراعت

مؤلف: دکتر محمدرضا خواجه پور

انتشارات: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

توضیحات: 

 

کتاب

عنوان: گیاهان زراعی

مؤلف: دکتر هادی کریمی

انتشارات: دانشگاه تهران

توضیحات: 

 

کتاب

عنوان: مبانی زراعت عمومی

مؤلف: دکتر داریوش مظاهری-دکتر ناصر مجنون حسینی

انتشارات: دانشگاه تهران

توضیحات: 

 

کتاب

عنوان: زراعت و اصلاح گیاهان علوفه ای

مؤلف: هادی کریمی

انتشارات: دانشگاه تهران

توضیحات: 

 

کتاب

عنوان: زراعت نباتات علوفه ای

مؤلف: محمدعلی رستگار

انتشارات: برهمند

توضیحات: 

فیزیولوژی گیاهان زراعی

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

عضویت در صفحه اینستاگرام 3گام

 

فیزیولوژی گیاهی

عنوان: مقدمه ای بر فیزیولوژی گیاهی(جلد 1)

مؤلف:  ویلیام.ج.هاپکینز ت

انتشارات: دانشگاه تهران

توضیحات: ترجمه علی احمدی و پرویز احسان زاده و فرهاد جباری

 

فیزیولوژی گیاهی2

عنوان: مقدمه ای بر فیزیولوژی گیاهی(جلد 2)

مؤلف: ویلیام.ج.هاپکینز 

انتشارات: دانشگاه تهران

توضیحات: ترجمه  علی احمدی و پرویز احسان زاده و فرهاد جباری

 

کتاب فیزیولوژی گیاهان زراعی

عنوان: فیزیولوژی گیاهان زراعی

مؤلف: ج. د. وستون 

انتشارات: دانشگاه تهران

توضیحات: ترجمه دکتر علی احمدی و مهندس عادل سی وسه مرده

 

فیزیولوژی گیاهان زراعی

عنوان: فیزیولوژی گیاهان زراعی

مؤلف: فرانکلین پی .گاردنر،آر.برنت پی یرس، راجرال.میشل 

انتشارات: جهاد دانشگاهی واحد مشهد

توضیحات: ترجمه دکتر غلامحسین سرمدنیا و دکتر عوض کوچکی

کتاب فیزیولوژی گیاهی

عنوان: فیزیولوژی گیاهی (جلد اول)

مؤلف: تایز و زایگر

انتشارات: جهاد دانشگاهی واحد مشهد

توضیحات: ترجمه محمد کافی و لاهوتی

کتاب فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی

عنوان: فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی

مؤلف: جی.پتر و دیگران

انتشارات: ترجمه دکتر عوض کوچکی و مهندس محمد بنایان

توضیحات:  جهاد دانشگاهی مشهد

اکولوژی

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

کتاب

عنوان: اکولوژی

مؤلف: دکتر اردکانی

انتشارات: دانشگاه تهران

توضیحات: 

کتاب

عنوان: جزوه اکولوژی

مؤلف: دکتر جوانشیر دانشگاه تبریز

انتشارات: 

توضیحات: 

کتاب مبانی اکولوژی کشاورزی

عنوان: مبانی اکولوژی کشاورزی

مؤلف: دکتر عوض کوچکی ، حمید خیابانی

انتشارات: جهاد دانشگاهی مشهد

توضیحات: 

طرح آزمایشات کشاورزی

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

کتاب طرح های آزمایشی در علوم کشاورزی

عنوان: طرح‌های آزمایشی در علوم کشاورزی

مؤلف: دکتر سید علی پیغمبری

انتشارات: دانشگاه تهران

توضیحات: 

کتاب طرح های آزمایشی در علوم کشاورزی

عنوان: طرح های آزمایشی در کشاورزی

مؤلف: دکتر مصطفی ولی زاده و محمد مقدم

انتشارات: پریور

توضیحات: 

کتاب طرح های آزمایشی در کشاورزی

عنوان: طرح های آزمایشی در کشاورزی

مؤلف: علیرضا اطمینان

انتشارات:  پوران پژوهش

توضیحات: 

کتاب طرح های آماری در پژوهشهای کشاورزی

عنوان: طرح های آماری در پژوهش های کشاورزی

مؤلف:دکتر بهمن یزدی صمدی، عبدالمجید رضایی و مصطفی ولی زاده

انتشارات: دانشگاه تهران

توضیحات: 

کتاب طرح های آماری در علوم کشاورزی

عنوان: طرح‌های آماری در علوم کشاورزی

مؤلف: دکتر عبدالله بصیری

انتشارات: دانشگاه شیراز

توضیحات:

کتاب طرح های آماری در تحقیقات کشاورزی

عنوان: طرحهای آماری در تحقیقات کشاورزی

مؤلف: شیرانی‌راد - امیرحسینخانی – مهدی

انتشارات: تهران

توضیحات: 

خاکشناسی

 

کتاب

عنوان: مبانی خاکشناسی

مؤلف: دکتر شهلا محمودی و محمود حکیمیان

انتشارات:  دانشگاه تهران

توضیحات: 

کتاب خاک شناسی (عمومی . خصوصی)

عنوان: خاکشناسی عمومی

مؤلف: دکتر خسرو الیاس آذر

انتشارات:  جهاددانشگاهی واحد آذربایجان غربی

توضیحات: 

کتاب

عنوان: جزوه خاکشناسی عمومی دانشگاه تهران

مؤلف: دکتر حسین میرحسینی

انتشارات:

توضیحات: 

اصول اصلاح نباتات

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

کتاب اصول اصلاح نباتات

عنوان: اصول اصلاح نباتات

مؤلف: دکتر محمد فارسی، دکتر عبدالرضا باقری

انتشارات: جهاد د انشگاهی مشهد

توضیحات: 

کتاب اصلاح گیاهان زراعی

عنوان: اصلاح گیاهان زراعی

مؤلف: دکتر احمد ارزانی

انتشارات:  دانشگاه صنعتی اصفهان

توضیحات: 

کتاب اصلاح نباتات زراعی

عنوان: اصلاح نباتات زراعی

مؤلف: دکتر یزدی صمدی، دکتر سیروس عبدمیشانی

انتشارات: مرکز نشر دانشگاهی تهران

توضیحات: 

کتاب اصلاح نبات

عنوان: اصلاح نباتات

مؤلف: دکتر بهمن اهدایی

انتشارات: دانشگاه تهران

توضیحات: 

آمار و احتمالات

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

عضویت در صفحه اینستاگرام 3گام

 

کتاب مفاهیم آمار و احتمالات

عنوان: آمار و احتمالات

مؤلف: دکتر عبدالمجید رضایی

انتشارات:  نشر مشهد

توضیحات: 

کتاب

عنوان: مفاهیم کاربردی آمار (رشته اقتصاد کشاورزی)

مؤلف: دکتر علیرضا طالعی

انتشارات: دانشگاه پیام نور

توضیحات: 

کتاب آمار و احتمالات کاربردی

عنوان: آمار و احتمالات کاربردی

مؤلف: بهمن یزدی صمدی، امیری اوغان، سیدعلی پیغمبری

انتشارات: دانشگاه تهران

توضیحات: 

ژنتیک

 

کتاب ژنتیک

عنوان: ژنتیک: اصول و مسائل

مؤلف: سوزان الرود , ویلیام د. استانسفیلد

انتشارات:  موسسه فرهنگی فاطمی

توضیحات: مترجم حمیده علمی غروی , محمد صبور

کتاب اصول ژنتیک

عنوان: اصول ژنتیک

مؤلف:  بهمن یزدی صمدی و سید ابراهیم طباطبائی

انتشارات: موسسه انتشارات دانشگاه تهران

توضیحات: 

کتاب اصول ژنتیک

عنوان: اصول ژنتیک

مؤلف: دکتر حمدلله کاظمی

انتشارات:  عمیدی

توضیحات: 

کنترل و گواهی بذر

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

کتاب

عنوان: علوم و تکنولوژی بذر

مؤلف: لورنس کاپلند ، میلر مک دونالد 

انتشارات: ترجمه افشین سلطانی، بهنام کامکار، فرشید اکرم قادری

توضیحات:  جهاد دانشگاهی مشهد

کتاب فیزیولوژی بذر

عنوان: فیزیولوژی بذر

مؤلف: جان ا. بریانت

انتشارات:  جهاد دانشگاهی مشهد

توضیحات: ترجمه حمید رحیمیان، محمود خسروی

اصول مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی و علف های هرز

 

کتاب

عنوان: جزوه اصول مبارزه با آفات

مؤلف: غلامرضا رسولیان دانشگاه تهران

انتشارات: 

توضیحات: 

کتاب اصول کنترل آفات گیاهی

عنوان: اصول کنترل آفات گیاهی

مؤلف: دکتر علی اصغر سراج

انتشارات: دانشگاه شهید چمران

توضیحات: 

کتاب

عنوان: جزوه اصول مبارزه با بیماری های گیاهی

مؤلف: احمد زاده دانشگاه تهران

انتشارات: 

توضیحات: 

کتاب

عنوان: جزوه مبارزه با علف های هرز

مؤلف: دکتر علیزاده دانشگاه تهران

انتشارات: 

توضیحات: 

کتاب اصول کنترل آفت و بیماری های گیاهی

عنوان: اصول کنترل آفات و بیماریهای گیاه

مؤلف: محمد خانجانی,علی‌نقی میرمویدی,محمدجواد سلیمانی‌پری,جعفر خلقانی

انتشارات: تهران

توضیحات: 

کتاب اصول مبارزه با بیماری های گیاهی

عنوان: اصول مبارزه با بیماری های گیاهی

مؤلف: دکتر علی آهون منش

انتشارات: دانشگاه صنعتی اصفهان

توضیحات: 

کتاب

عنوان: جزوه علفهای هرز

مؤلف: دکتر محمد حسن راشد

انتشارات: 

توضیحات: 

کتاب

عنوان: مدیریت علمی علفهای هرز

مؤلف: ترجمه و تدوین دکتر محمد حسن راشد محصل و کاظم وفا بخش

انتشارات:  جهاد دانشگاهی مشهد

توضیحات: 

کتاب فیزیولوژی علف کش ها

عنوان: فیزیولوژی علف کش ها

مؤلف: تالیف فلوید ام . اشتفان، آلدن. اس.کرافتز

انتشارات: 

توضیحات: ترجمه دکتر محمدحسن راشد محصل ، مهندس مهدی نصیری محلاتی

بیوشیمی

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

کتاب

عنوان: بیوشیمی هارپر

مؤلف: رابرت مورای، ,داریل گرانر,ویکتور رادول

انتشارات: پروین پاسالار,ناصر ملک‌نیا, ,احمدرضا نیاورانی

توضیحات: تهران

کتاب

عنوان: چکیده بیوشیمی

مؤلف: دکتر پروین پاسالار

انتشارات: 

توضیحات: 

بیوشیمی گیاهی

عنوان: بیوشیمی گیاهی

مؤلف: هنس والتر هلدت

انتشارات: مهدی غنو

توضیحات: ترجمه سید احمد شفیعی، مهدی غنواتی

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

عضویت در صفحه اینستاگرام 3گام 

سایر بخش های مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc