منابع پیشنهادی دپارتمان کشاورزی 3گام

در اینجا به بررسی منابع پیشنهادی از طرف دپارتمان کشاورزی 3گام می­ پردازیم. البته لازم به ذکر است پس از صحبت مشاورین ما با شما با توجه به سطح آموزشی تان و اینکه برای مطالعه چه مدت زمانی در اختیار دارید بهترین منبع به شما پیشنهاد و در اختیارتان قرار می­ گیرد.

 

 

 

زبان تخصصی

 

انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی 1

عنوان: انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی 1

مؤلف:  دکتر بهروز عزبدفتری ، زاریک ملکونیان ، ابراهیم جدیری سلیمی ، مسعود رحیم ‌پور

انتشارات: سمت 

توضیحات: 

 

انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی 2

عنوان: انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی 2

مؤلف: دکتر بهروز عزبدفتری ، زاریک ملکونیان ، ابراهیم جدیری سلیمی ، مسعود رحیم ‌پور

انتشارات: سمت

توضیحات: 

 

کتاب انگلیسی تخصصی کشاورزی جلد دوم زراعت

عنوان: کتاب انگلیسی تخصصی کشاورزی جلد دوم زراعت

مؤلف: اف. ا. کافمن

انتشارات: عمیدی

توضیحات: 

کتاب

عنوان: کتاب زبان تخصصی کشاورزی: ویژه رشته های زراعت و اصلاح نباتات

مؤلف: واحد انتشارات دیباگران

انتشارات: دیباگران تهران

توضیحات: 

 

 

زبان عمومی

 

زبان عمومی 504

عنوان: 504 words &  Essential words for TOEFL

مؤلف: 

انتشارات: 

توضیحات: 

کتاب انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه

عنوان: زبان انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه 

مؤلف: عباس فرزام

انتشارات: 

توضیحات: 

زراعت

 

کتاب

عنوان: تولید نباتات صنعتی

مؤلف: دکتر محمدرضا خواجه پور

انتشارات: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

توضیحات: 

زراعت غلات

 

کتاب

عنوان: زراعت غلات

مؤلف: دکتر نورمحمدی.دکترسید عطاءاله سیادت.دکترعلی کاشانی

انتشارات: دانشگاه شهید چمران اهواز

توضیحات: 

 

کتاب

عنوان: زراعت غلات

مؤلف: دکتر یحیی امام

انتشارات: دانشگاه شیراز

توضیحات: 

 

کتاب

عنوان: دیمکاری

مؤلف: مهندس محمدعلی رستگار

انتشارات: برهمند

توضیحات: 

 

کتاب

عنوان: اصول و عملیات دیمکاری

مؤلف: دکتر راشد محصل و دکتر کوچکی

انتشارات: جهاد دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد

توضیحات: 

 

کتاب

عنوان: زراعت در مناطق خشک

مؤلف: دکتر عوض کوچکی

انتشارات: مشهد

توضیحات: نام

 

کتاب

عنوان: اصول و مبانی زراعت

مؤلف: دکتر محمدرضا خواجه پور

انتشارات: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

توضیحات: 

 

کتاب

عنوان: گیاهان زراعی

مؤلف: دکتر هادی کریمی

انتشارات: دانشگاه تهران

توضیحات: 

 

کتاب

عنوان: مبانی زراعت عمومی

مؤلف: دکتر داریوش مظاهری-دکتر ناصر مجنون حسینی

انتشارات: دانشگاه تهران

توضیحات: 

 

کتاب

عنوان: زراعت و اصلاح گیاهان علوفه ای

مؤلف: هادی کریمی

انتشارات: دانشگاه تهران

توضیحات: 

 

کتاب

عنوان: زراعت نباتات علوفه ای

مؤلف: محمدعلی رستگار

انتشارات: برهمند

توضیحات: 

فیزیولوژی گیاهان زراعی

 

فیزیولوژی گیاهی

عنوان: مقدمه ای بر فیزیولوژی گیاهی(جلد 1)

مؤلف:  ویلیام.ج.هاپکینز ت

انتشارات: دانشگاه تهران

توضیحات: ترجمه علی احمدی و پرویز احسان زاده و فرهاد جباری

 

فیزیولوژی گیاهی2

عنوان: مقدمه ای بر فیزیولوژی گیاهی(جلد 2)

مؤلف: ویلیام.ج.هاپکینز 

انتشارات: دانشگاه تهران

توضیحات: ترجمه  علی احمدی و پرویز احسان زاده و فرهاد جباری

 

کتاب فیزیولوژی گیاهان زراعی

عنوان: فیزیولوژی گیاهان زراعی

مؤلف: ج. د. وستون 

انتشارات: دانشگاه تهران

توضیحات: ترجمه دکتر علی احمدی و مهندس عادل سی وسه مرده

 

فیزیولوژی گیاهان زراعی

عنوان: فیزیولوژی گیاهان زراعی

مؤلف: فرانکلین پی .گاردنر،آر.برنت پی یرس، راجرال.میشل 

انتشارات: جهاد دانشگاهی واحد مشهد

توضیحات: ترجمه دکتر غلامحسین سرمدنیا و دکتر عوض کوچکی

کتاب فیزیولوژی گیاهی

عنوان: فیزیولوژی گیاهی (جلد اول)

مؤلف: تایز و زایگر

انتشارات: جهاد دانشگاهی واحد مشهد

توضیحات: ترجمه محمد کافی و لاهوتی

کتاب فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی

عنوان: فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی

مؤلف: جی.پتر و دیگران

انتشارات: ترجمه دکتر عوض کوچکی و مهندس محمد بنایان

توضیحات:  جهاد دانشگاهی مشهد

اکولوژی

 

کتاب

عنوان: اکولوژی

مؤلف: دکتر اردکانی

انتشارات: دانشگاه تهران

توضیحات: 

کتاب

عنوان: جزوه اکولوژی

مؤلف: دکتر جوانشیر دانشگاه تبریز

انتشارات: 

توضیحات: 

کتاب مبانی اکولوژی کشاورزی

عنوان: مبانی اکولوژی کشاورزی

مؤلف: دکتر عوض کوچکی ، حمید خیابانی

انتشارات: جهاد دانشگاهی مشهد

توضیحات: 

طرح آزمایشات کشاورزی

 

کتاب طرح های آزمایشی در علوم کشاورزی

عنوان: طرح‌های آزمایشی در علوم کشاورزی

مؤلف: دکتر سید علی پیغمبری

انتشارات: دانشگاه تهران

توضیحات: 

کتاب طرح های آزمایشی در علوم کشاورزی

عنوان: طرح های آزمایشی در کشاورزی

مؤلف: دکتر مصطفی ولی زاده و محمد مقدم

انتشارات: پریور

توضیحات: 

کتاب طرح های آزمایشی در کشاورزی

عنوان: طرح های آزمایشی در کشاورزی

مؤلف: علیرضا اطمینان

انتشارات:  پوران پژوهش

توضیحات: 

کتاب طرح های آماری در پژوهشهای کشاورزی

عنوان: طرح های آماری در پژوهش های کشاورزی

مؤلف:دکتر بهمن یزدی صمدی، عبدالمجید رضایی و مصطفی ولی زاده

انتشارات: دانشگاه تهران

توضیحات: 

کتاب طرح های آماری در علوم کشاورزی

عنوان: طرح‌های آماری در علوم کشاورزی

مؤلف: دکتر عبدالله بصیری

انتشارات: دانشگاه شیراز

توضیحات:

کتاب طرح های آماری در تحقیقات کشاورزی

عنوان: طرحهای آماری در تحقیقات کشاورزی

مؤلف: شیرانی‌راد - امیرحسینخانی – مهدی

انتشارات: تهران

توضیحات: 

خاکشناسی

 

کتاب

عنوان: مبانی خاکشناسی

مؤلف: دکتر شهلا محمودی و محمود حکیمیان

انتشارات:  دانشگاه تهران

توضیحات: 

کتاب خاک شناسی (عمومی . خصوصی)

عنوان: خاکشناسی عمومی

مؤلف: دکتر خسرو الیاس آذر

انتشارات:  جهاددانشگاهی واحد آذربایجان غربی

توضیحات: 

کتاب

عنوان: جزوه خاکشناسی عمومی دانشگاه تهران

مؤلف: دکتر حسین میرحسینی

انتشارات:

توضیحات: 

اصول اصلاح نباتات

 

کتاب اصول اصلاح نباتات

عنوان: اصول اصلاح نباتات

مؤلف: دکتر محمد فارسی، دکتر عبدالرضا باقری

انتشارات: جهاد د انشگاهی مشهد

توضیحات: 

کتاب اصلاح گیاهان زراعی

عنوان: اصلاح گیاهان زراعی

مؤلف: دکتر احمد ارزانی

انتشارات:  دانشگاه صنعتی اصفهان

توضیحات: 

کتاب اصلاح نباتات زراعی

عنوان: اصلاح نباتات زراعی

مؤلف: دکتر یزدی صمدی، دکتر سیروس عبدمیشانی

انتشارات: مرکز نشر دانشگاهی تهران

توضیحات: 

کتاب اصلاح نبات

عنوان: اصلاح نباتات

مؤلف: دکتر بهمن اهدایی

انتشارات: دانشگاه تهران

توضیحات: 

آمار و احتمالات

 

کتاب مفاهیم آمار و احتمالات

عنوان: آمار و احتمالات

مؤلف: دکتر عبدالمجید رضایی

انتشارات:  نشر مشهد

توضیحات: 

کتاب

عنوان: مفاهیم کاربردی آمار (رشته اقتصاد کشاورزی)

مؤلف: دکتر علیرضا طالعی

انتشارات: دانشگاه پیام نور

توضیحات: 

کتاب آمار و احتمالات کاربردی

عنوان: آمار و احتمالات کاربردی

مؤلف: بهمن یزدی صمدی، امیری اوغان، سیدعلی پیغمبری

انتشارات: دانشگاه تهران

توضیحات: 

ژنتیک

 

کتاب ژنتیک

عنوان: ژنتیک: اصول و مسائل

مؤلف: سوزان الرود , ویلیام د. استانسفیلد

انتشارات:  موسسه فرهنگی فاطمی

توضیحات: مترجم حمیده علمی غروی , محمد صبور

کتاب اصول ژنتیک

عنوان: اصول ژنتیک

مؤلف:  بهمن یزدی صمدی و سید ابراهیم طباطبائی

انتشارات: موسسه انتشارات دانشگاه تهران

توضیحات: 

کتاب اصول ژنتیک

عنوان: اصول ژنتیک

مؤلف: دکتر حمدلله کاظمی

انتشارات:  عمیدی

توضیحات: 

کنترل و گواهی بذر

 

کتاب

عنوان: علوم و تکنولوژی بذر

مؤلف: لورنس کاپلند ، میلر مک دونالد 

انتشارات: ترجمه افشین سلطانی، بهنام کامکار، فرشید اکرم قادری

توضیحات:  جهاد دانشگاهی مشهد

کتاب فیزیولوژی بذر

عنوان: فیزیولوژی بذر

مؤلف: جان ا. بریانت

انتشارات:  جهاد دانشگاهی مشهد

توضیحات: ترجمه حمید رحیمیان، محمود خسروی

اصول مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی و علف های هرز

 

کتاب

عنوان: جزوه اصول مبارزه با آفات

مؤلف: غلامرضا رسولیان دانشگاه تهران

انتشارات: 

توضیحات: 

کتاب اصول کنترل آفات گیاهی

عنوان: اصول کنترل آفات گیاهی

مؤلف: دکتر علی اصغر سراج

انتشارات: دانشگاه شهید چمران

توضیحات: 

کتاب

عنوان: جزوه اصول مبارزه با بیماری های گیاهی

مؤلف: احمد زاده دانشگاه تهران

انتشارات: 

توضیحات: 

کتاب

عنوان: جزوه مبارزه با علف های هرز

مؤلف: دکتر علیزاده دانشگاه تهران

انتشارات: 

توضیحات: 

کتاب اصول کنترل آفت و بیماری های گیاهی

عنوان: اصول کنترل آفات و بیماریهای گیاه

مؤلف: محمد خانجانی,علی‌نقی میرمویدی,محمدجواد سلیمانی‌پری,جعفر خلقانی

انتشارات: تهران

توضیحات: 

کتاب اصول مبارزه با بیماری های گیاهی

عنوان: اصول مبارزه با بیماری های گیاهی

مؤلف: دکتر علی آهون منش

انتشارات: دانشگاه صنعتی اصفهان

توضیحات: 

کتاب

عنوان: جزوه علفهای هرز

مؤلف: دکتر محمد حسن راشد

انتشارات: 

توضیحات: 

کتاب

عنوان: مدیریت علمی علفهای هرز

مؤلف: ترجمه و تدوین دکتر محمد حسن راشد محصل و کاظم وفا بخش

انتشارات:  جهاد دانشگاهی مشهد

توضیحات: 

کتاب فیزیولوژی علف کش ها

عنوان: فیزیولوژی علف کش ها

مؤلف: تالیف فلوید ام . اشتفان، آلدن. اس.کرافتز

انتشارات: 

توضیحات: ترجمه دکتر محمدحسن راشد محصل ، مهندس مهدی نصیری محلاتی

بیوشیمی

 

کتاب

عنوان: بیوشیمی هارپر

مؤلف: رابرت مورای، ,داریل گرانر,ویکتور رادول

انتشارات: پروین پاسالار,ناصر ملک‌نیا, ,احمدرضا نیاورانی

توضیحات: تهران

کتاب

عنوان: چکیده بیوشیمی

مؤلف: دکتر پروین پاسالار

انتشارات: 

توضیحات: 

بیوشیمی گیاهی

عنوان: بیوشیمی گیاهی

مؤلف: هنس والتر هلدت

انتشارات: مهدی غنو

توضیحات: ترجمه سید احمد شفیعی، مهدی غنواتی