مديريت پروژه

avatar

مديريت پروژه

انديشه در تاریخ پنج شنبه ۷ مرداد

سلام من رشته مديريت پروژه گرايش مديريت پروژه با رتبه ٦٣٤ مجاز شدم مي خواستم بدونم طبق سال هاي گذشته امكان قبولي كجا رو دارم؟