میانگین درصد

avatar

میانگین درصد

دانشجو در تاریخ چهار شنبه ۲۳ تیر

سلام میگم میانگین درصدا رو چطوری بدست میارن؟ یا کجای کارنامه میزنن؟

  • avatar

    فلاتی در تاریخ چهار شنبه ۲۳ تیر

    سلام. تو کارنامه نمی زنن. باید درصد هر درس رو ضربدر ضریبش کنید و بعد تقسیم بر جمع همه ضرایب کنید.

  • avatar

    فلاحت در تاریخ چهار شنبه ۲۳ تیر

    سلام. تو کارنامه نمی زنن. باید درصد هر درس رو ضربدر ضریبش کنید و بعد تقسیم بر جمع همه ضرایب کنید.