مصاحبه مالک اشتر

avatar

مصاحبه مالک اشتر

بهنام بهبویه در تاریخ یک شنبه ۲۰ تیر

سلام و خداقوت
برای مصاحبه مالک اشتر و دانشگاه جامع امام حسین(ع) پذیرفته شدم. به نظر شما با رتبه 850 سلولی ملکولی ایا شبانه مالک اشتر و یا روزانه دانشگاه جامع امام حسین(ع) قبول میشم؟

  • avatar

    نصیرا در تاریخ چهار شنبه ۲۳ تیر

    سلام. بله شانس دارید. البته به شدت به مصاحبه تون بستگی داره.