قبولی

avatar

قبولی

شراره در تاریخ جمعه ۱۸ تیرسلام با رتبه ۳۱۰۰۰ ایا غیرانتفاعی مدیریت مالی قبول میشم؟
ممنون میشم جواب دهید.
ضمنا مدیریت اجراییم
ضریب۱ و ۲ ب ترتیب ۱۲۹۰۰و ۱۲۳۰۰
این اجراییم راهنماییم کنید توروخدا من وارد نیسم

  • avatar

    منوری در تاریخ یک شنبه ۲۰ تیر

    سلام. واقعیتش دوست من خیلی خیلی خیلی شانست پایینه.