برنامه ریزی

avatar

برنامه ریزی

پانته آ چراغیان در تاریخ جمعه ۱۸ تیر

برنامه ریزی برای بیوشیمی بالینی چقدر هستش؟میشه متلا برای فقط تا آخر تابستون برنامه ریزی دریافت کنیم؟

  • avatar

    مهلا نیتی در تاریخ یک شنبه ۲۰ تیر

    طرحهای مشاوره و برنامه ریزی رو تو خود پنل برای بچه ها گذاشتند. اگه می خوای فقط دو ماه برنامه یرزی داشته باشی از طرح ماهیانه استفاده کن. اما من توصیه ام اینه که با مشاوره بری جلو خیلی کمکت م یکنه.