دانشگاه هرمزگان

avatar

دانشگاه هرمزگان

hanixis در تاریخ سه شنبه ۲۵ خرداد

رتبه حدودی روانشاسی عمومی جهت قبولی بصورت شبانه در دانشگاه هرمزگان چند است؟
روزانه چطور؟
تشکر
بفرمائید اگر زبان را بالای 70 درصد بزنم سایر منابع را چند باید زد تا رتبه قبولی روزانه را کسب کنم؟