تخمین رتبه

avatar

تخمین رتبه

rrr sh در تاریخ دو شنبه ۲۴ خرداد

باسلام
با این درصد ها:
زبان 36%
ریاضی0%
جامدات13%
پی10%
سیالات3%
طراحی18%
رتبه اینجانب حدودا چند میشه؟

  • avatar

    هنگامه در تاریخ سه شنبه ۲۵ خرداد

    تقریبا نزدیک 3000