ارشد

avatar

ارشد

بهاره در تاریخ دو شنبه ۲۴ خرداد

سلام میشه اولویت بندی بین مجازی دولتی. غیرانتفاعی . پیام نور.پردیس کنید
کدوم ارزش بیشتری داره مرسی

  • avatar

    علاء الدین طهماسبی در تاریخ سه شنبه ۲۵ خرداد

    از نظر سطح کیفی تدریس دانشگاه، پردیس، غیر انتفاعی، پیام نور، مجازی دولتی.
    از نظر شهریه: پیام نور، مجازی دولتی، غیر انتفاعی و پردیس