تخمین رتبه

avatar

تخمین رتبه

امیر امیرنژاد در تاریخ دو شنبه ۲۴ خرداد

با درصد های ریاضی 70 مالی 15 صنعتی 20 حسابرسی 20 و زبان 3 و معدل رشته مهندسی مکانیک هستم 14.32
حدود رتبم ند میشه؟واسه غیر انتفاعی های تهرام یا پیام نور تهران شانس دارم؟

  • avatar

    مشاور تخصصی در تاریخ سه شنبه ۲۵ خرداد

    رتبه بین 500 تا 550 و غیر انتفاعی های خوب تهران رو شانس دارید و پیام نور هم همینطور.