ارشد تربیت بدنی

avatar

ارشد تربیت بدنی

مریم در تاریخ یک شنبه ۱۷ فروردین

من کارشناسی کشاورزی خوندم،میخام ارشد شرکت کنم در شاخه تربیت بدنی،چه زیر شاخه ای از تربیت بدنی زو بخونم بازار کارش بهتره و هیچ اطلاعی از منابع درسیش و زیر شاخهاش ندارم