تطابق رشته تحصیلی

avatar

تطابق رشته تحصیلی

رامتین لاهیجی در تاریخ دو شنبه ۴ فروردین

سلام.من در دانشگاه آزاد،کارشناسی مهندسی شیلات و محیط زیست،کارشناسی ارشد مهندسسی منبع طبیعی_محیط زیست،و دکتری علوم محیط زیست خواندم.دو سوال دارم.1)آیا مجاز هستم کارشناسی ارشد غذیه بخوانم و مطب تاسیس کنم.؟ 2)اساسا کدام رشته/گرایش از تغذیه مجوز مطب و مشاوره تغذیه(شماره نظام پزشکی)میتواند بگیرد؟