بالینی

avatar

بالینی

Zahra, در تاریخ دو شنبه ۵ اسفند

رتبه قبولی برای ارشد بالینی واسه دانشگاه های تهران روزانه و نوبت دوم چقدر هست؟؟