ارشد

avatar

ارشد

Haniye در تاریخ یک شنبه ۱۳ بهمن

سلام جناب مهندس
ببخشید برای قبولی در رشته ی ژئوتکنیک دانشگاه باهنر کرمان بدون سهمیه حدودا چه رتبه ای نیاز است؟