مرتبط بودن رشته علوم تربيتي با روان شناسي

avatar

مرتبط بودن رشته علوم تربيتي با روان شناسي

اصغر در تاریخ سه شنبه ۱ بهمن

سلام من كارشناسي علوم تربيتي وارشد روانشناسي دارم براي أخذ جواز اشتغال دفتر مشاوره نياز به امتحان دارم يا مصاحبه كافي است درضمن سال أخذ مدرك ارشد ٨٦ مي باشد