با سلام برای قبولی در دانشگاه روزانه چه رتبه و درصدی میخواد

avatar

با سلام برای قبولی در دانشگاه روزانه چه رتبه و درصدی میخواد

مریم ابراهیمی در تاریخ سه شنبه ۳ دی

برای قبولی در دانشگاه روزانه بهشتی چه رتبه ای
میخواهد و درصد تقریبی دروس چند است؟