سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران

avatar

سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران

A A در تاریخ سه شنبه ۲۶ آذر

با سلام
رتبه در سهمیه و کشوری و درصد دروس برای قبولی در دانشگاه های شریف و تهران در مقطع ارشد رشته (mba) مدیریت کسب و کار مشخص است؟