تخمین رتبه کارشناسی ارشد 95

avatar

تخمین رتبه کارشناسی ارشد 95

خاطره در تاریخ یک شنبه ۲۳ خرداد

سلام با درصدهای 26/66زبان و25%درک معماری منظر و 3%تاریخ و20%ورک عمومی و 5%فن شناسی احتمال مجاز شدن در روزانه یا شبانه رو دارم؟

  • avatar

    قادری در تاریخ یک شنبه ۲۳ خرداد

    بله دارید.