انتخاب گرایش

avatar

انتخاب گرایش

مریم احمدی در تاریخ دو شنبه ۱۱ آذر

سلام من لیسانس زیست شناسی عمومی پیام نورهستم میخوام ارشدژنتیک شرکت کنم برای تهیه ی منابع گرایشم بایدژنتیک انسانی باشه