انتخاب گرایش

avatar

انتخاب گرایش

فاطمه عرب بافرانی در تاریخ یک شنبه ۱۰ آذر

من فارغ التحصیل مهندسی پزشکی_بیوالکتریک هستم میخوام ارشد تربیت بدنی شرکت کنم ولی برای گرایش مطمئن نیستم بعد مطالعاتی که داشتم اسیب شناسی را انتخاب کردم ولی شک دارم میخوام گرایشی باشه که به کارشناسیم هم نزدیک باشه