تکمیل ظرفیت

avatar

تکمیل ظرفیت

علی در تاریخ پنج شنبه ۳۰ آبان

سلام مهندس
نظرتون در مورد تکمیل ظرفیت شبانه علم و صنعت دماوند چیه ؟