سلام من کارشناسی تکنولوژی صنایع شیمی دارم میتونم ارشد بیوشیمی بالینی بخونم

avatar

سلام من کارشناسی تکنولوژی صنایع شیمی دارم میتونم ارشد بیوشیمی بالینی بخونم

زیبا در تاریخ یک شنبه ۱۲ آبان

من کارشناسی تکنولوژی صنایع شیمی دارم میتوم ارشدبیوشیمی بالینی ادامه بدم

 • avatar

  ریحانه تائبی در تاریخ پنج شنبه ۲۳ آبان

  سلام فقط دارندگان مدرک کارشناسی رشته های زیر میتوانند
  كارشناسي بيوشيمي؛ ويـروس شناسـي ؛ ايمنـي شناسـي پزشـكي؛
  شيمي؛ علوم آزمايشگاهي؛ علوم تغذيه ؛ داروسازي؛ زيست شناسـي
  (كليـــه گرايشـــها) ؛ علـــوم داروئـــي؛ علـــوم و صـــنايع غـــذائي؛ علـــوم
  آزمايشــگاهي دامپزشــكي؛ بهداشــت و بازرســي گوشــت؛ بهداشــت
  موادغذايي می توانند در کنکور بیوشیمی بالینی شرکت کنند.