دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

avatar

دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

ساجده در تاریخ چهار شنبه ۱ آبان

سلام...آیا با میانگین ۲۰ درصد ، میشه ارشد حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران قبول شد؟