انتخاب گرایش

avatar

انتخاب گرایش

معصومه رضازاده در تاریخ دو شنبه ۸ مهر

سلام .من کارشناسی شیمی کاربردی خوندم رشته آموزش شیمی برای ارشددانشگاه شهیدرجایی شرایط استخدامی آموزش وپرورش رو داره مثل دانشگاه فرهنگیان یانه؟