ارشد بیوشیمی (زیست شناسی)خوندم برای دکترا چه رشته ای از وزارت بهداشت شرکت کنم؟

avatar

ارشد بیوشیمی (زیست شناسی)خوندم برای دکترا چه رشته ای از وزارت بهداشت شرکت کنم؟

بهاره در تاریخ دو شنبه ۸ مهر

سلام من ارشد بیوشیمی (زیست شناسی)خوندم چه رشته برای دکترا در وزارت بهداشت میتونم شرکت کنم؟چه رشته ای خوبه و بازار کار خوبی داره؟لطفا راهنماییم کنید