رشته غیرمرتبط

avatar

رشته غیرمرتبط

دریاباری در تاریخ سه شنبه ۲ مهر

سلام من لیسانس غیرمرتبط بازبان دارم وسطح زبانم هم خیلی خوب نیست میخواستم بدونم چه منابعی روپیشنهادمیکنیدوبرای پی اچ دی حتمابایددانشگاههای تهران قبول شدکه جزایتم های مثبت باشه ومعدل موثریعنی چی من معدلم 17.51ازدانشگاه شهیدبهشتی بوداین چطورمحاسبه میشه