گ سلام

avatar

گ سلام

سید محسن میرحسینی در تاریخ شنبه ۳۰ شهریور

برای قبولی در دانشگاه های مطرح چند تا تست باید بزنی؟
درس عمومی کنکور چند تاست؟

  • avatar

    آقای ایزدی در تاریخ چهار شنبه ۸ آبان

    سلام
    برای دانشگاه های تهران 3 درس اصلیتو هر کدومو حداقل 35 درصد
    برای دانشگاه های شهرستان 2 درس اصلیتو 35 درصد حداقل