ارشد عمران

avatar

ارشد عمران

آرین در تاریخ جمعه ۱۵ شهریور

سلام آقای مهندس مهری
من ارشد عمران گرایش راه دانشگاه روزانه شاهرود و ژئوتکنیک آزاد مشهد قبول شدم. مشهد هم زندگی میکنم. میزان علاقه ام هم به هردو رشته یکسان است با این اوصاف به نظر شما کدام را انتخاب کنم